تعداد بازدید: 2411

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 13 آذر 1386-0:0

رايحه ي حجتيه

 نهادهاي امنيتي و نظارتي با برگزاري نمايشگاه کتاب توسط انجمن حجتيه، در يکي از استان هاي شمالي کشور مخالفت کردند.در پي مخالفت نهادهاي امنيتي و نظارتي با برگزاري نمايشگاه کتاب توسط انجمن حجتيه،اين انجمن که طي دو سال گذشته در يکي از استان هاي شمالي کشور و در پوشش انتشارات موسوم به "رايحه" اقدام به برگزاري نمايشگاه تخصصي کتاب کرده بود، موفق به کسب مجوز از اداره ارشاد براي برپايي نمايشگاه مذکور در سال جاري نشد.(mehrnews)

 ©2013 APG.ir