تعداد بازدید: 2732

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 22 آذر 1386-0:0

در انتظار

فرماندار نوشهر به وعده خود درباره تحويل 20 ليتر بربنزين براي راننده هاي منطقه کجور عمل نكرد.

 


در تاريخ 16 آبان ماه خبري تحت عنوان "بيست ليتر براي چهار نفر"درمازند نومه پخش شد(http://mazandnume.com/?PNID=V7846 ) که طي آن اميدواري هايي براي رانندگان مسير كندلوس به چالوس به وجود آمد تا شايد كمي از مشكلات سهميه بنزين شان برطرف شود؛ اما اين اميد تاكنون بي فايده بوده است.

 سيدهاشم فاطمي فرماندار نوشهر كه در حاشيه مراسم كلنگ زني پروژه هاي عمراني و ورزشي در كندلوس به رانندگان قول داده بود كه از اول آذر 1386 سهميه بنزين آنها را به شوراي اسلامي كندلوس خواهد داد تا در اختيارشان قرار گيرد، هنوز به وعده خود عمل نکرده است و رانندگان اين مسير با سختي هاي فراوان به جابه جايي مسافر مشغولند.

 فرماندار نوشهر قول 20 ليتر براي تنها چهار نفر را داده بود كه اين مقدار هم تاكنون به رانندگان نرسيده است.

محمدحسين ملايي كندلوسي - (kandelous_village@yahoo.com)    ©2013 APG.ir