تعداد بازدید: 5800

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 26 آذر 1386-0:0

صندلي سبز داغ!

تازه ترين آرايش و رتبه بندي كانديداهاي مجلس هشتم از تمامي شهرهاي استان مازندران       
بنابه اعلام مسؤولان ستاد انتخابات وزارت كشور به زودي با تشكيل هيات هاي اجرايي در سطح فرمانداري ها و بخشداري، كليد انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 86 براي مردم و فعالين سياسي زده مي شود. اين در حالي است كه احتمــال هـــر گونه تغيير در نحوه تبليغات كانديداها و تغيير ســن رأي دهندگان وجود دارد.

مهم تريـــن بحـث و حرف ميان مجري و ناظر اين دوره، شيوه اخذ رأي و شمارش و اعلام نتايج است. جدل بين سنت و مدرنيته به سياست و انتخابات هم كشيده شده است.

 چه آنكه شوراي نگهبان (نهاد نظارتي) چندان موافق نيست كه انتخابات رايانه اي در همه حوزه ها برگزار شود اما وزارت كشور بر اين نظر پاي مي فشارد. با اين حال بايد هم از صندوق هاي قديمي استفاده كرد و هم به فن آوري جديد در اخذ، ‌شمارش و قرائت و اعلام نتايج آراء روي آورد! اما كانديداهاي مجلس هشتم فارغ از رنگ و بوي سياسي (اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل) بر حجم تبليغات غيرمحسوس و بعضاً نام و نشان دار خويش در محافل عمومي، خانوادگي و گروهي افزودند و با برپايي مجالس سوگواري و شادي (در شهر و روستا) با حضور در جمع مردم و احوالپرسي با بزرگان و متنفذين شهري و روستايي درصددند تا تعداد بيشتري يار را در دور خود جمع كنند. همزمان در بين طيف هاي منسوب به جبهه اصلاح طلبان نگراني ها بيشتر شده است چرا كه آنها بزرگترين و عمده ترين نگراني و دغدغه خاطرشان اين است كه آيا مي توانند به سلامت از گردنه سخت نظارت نهاد اجتماعي عبور كنند؟

 البته آنان نگراني و مشكل ديگري هم دارند كه با رقيبان سياسي خود در اردوگاه اصولگرايان نيز بي شباهت نيست و آن تعدد و تكثر كانديداها در برخي حوزه هاي انتخابيه، ضمن آنكه كم و كاستي ديگري هم متوجه جماعتي از آنان هست و آن نداشتن كانديداي شاخص و سرشناس در حوزه هاي انتخابيه. اما بموازات شور و شوق كانديداها و حاميان عقيدتي و سياسي آنان براي ورود خيزش گونه به صحنه انتخابات به تازگي مسؤولين دفاتر نظارتي گردهم آمدند و دبير نهاد نظارتي هم مجدداً و مؤكداً تصريح كرد: طرح اين بحث كه «در بررسي صلاحيت ها، اصل بر برائت افراد است، مگر اينكه خلافش ثابت شود، پشتوانه حقوقي صحيحي ندارد!». اين سخنان در حالي كه به زبان برده شده و در محافل منتشر مي گردد كه اصلاح طلبان و برخي از گروههاي منتقد حتي نزديك به اصولگرايان و مستقل ها نگرانند كه تا پيش از در معرض قرار گرفتن ارزيابي و قضاوت عمومي، زودهنگام حذف شوند. حال آنكه اصل برائت يكي از اصول پذيرفته شده قانون اساسي است.

 اما در مازندران چه گذشت و چه خبرهايي در راه است. تا آنجا كه دانسته مي شود، خبرها و تحليلها حاكي از آن است كه رقابت جديد و دشواري در اين دوره در سطح 9 حوزه انتخابيه استان مازندران وجود دارد. تقريباً ثبت نام كانديداها از دي ماه سالجاري شروع مي شود.

در اين فاصله برخي از گروههاي سياسي و افراد متشخص و متنفذ در حال مذاكره و رايزني با تعدادي از چهره هاي برجسته و داراي ويژگيها و قابليت هاي نمايندگي هستند تا آنان را ترغيب و تشويق به حضور در عرصه انتخابات 24 اسفند ماه نمايند. البته در اين ميان برخي از چهره هاي شاخص كه زماني در اين استان يا در ساير استان ها استاندار، مديركل، معاون وزير و... بودند، به اين سادگي و سهولت نپذيرفتند كه در عرصه انتخابات وارد شوند و كانديداتوري را بپذيرند. به اين ترتيب هر چه به روزهاي انتخابات نزديك مي شويم بحث هاي زيادي در مورد نحوه رسيدگي به صلاحيت افراد، شركت يا عدم شركت افراد شاخص يا نزديك به جريانات سياسي در صحنه انتخابات، صورت مي گيرد. اصلاح طلبان به دفعات و كرات هشدار دادند كه اگر حوادث مسائل انتخابات مجلس هفتم در دوره هشتم تكرار شود، فضا به سمت غير رقابتي كردن انتخابات و از پيش مشخص بودن نتايج آن انتخابات ميل خواهد كرد.

 اصلاح طلبان مازندران منسجم تر، منظم تر و يكپارچه تر از اصولگرايان حركت مي كنند آنان به نظر مي رسد با درس گرفتن از وقايع انتخابات گذشته درصددند تا با بازانديشي و ترميم نقاط ضعف و جبران اشتباهات مجدداً به عرصه قدرت باز گردند و در اين ارتباط از ماهها قبل اقدام به تشكيل شوراي راهبردي و در روزهاي اخير ستاد ائتلاف را تشكيل دادند، به نتايج مثبت و اميدواركننده اي هم رسيده اند. اما اصولگرايان كه در دولت و مجلس درگير شده اند، شايد به فراغت و فرصت اصلاح طلبان نتوانسته اند، ياران خويش را جمع كرده باشند ضمن آنكه امتحان موفقي را در مجلس و دولت براي مردم از خود باقي گذاشتند و اين بار دودكش سفيد از اردوگاه آنان به اين زودي بلند نمي شود.

اما اصولگرايان به دسته هاي مختلفي تقسيم شده اند. در مازندران پيشتر در آستانه انتخابات شوراي هماهنگي انقلاب با مشاركت احزاب و گروههاي سابقه دار سياسي مازندران تشكيل جلسه مي داد و خطه مشي ها را اعلام مي كرد اما در اين دوره علاوه بر اين شورا برخي از مدافعين جديد دولت نيز هر يك راه خود را مي روند. با اين حال از غرب تا شرق مازندران طي يك ماه اخير جلسات انتخاباتي با حضور چهره هاي ملي منسوب به اصولگرايان براي رسيدن به وحدت و تفاهم و همدلي برگزار شد اما به يك راه حل نهايي و قطعي نرسيده اند. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه اصولگرايان مازندران به دليل در اختيار داشتن فضاي رسانه اي و تريبون هاي رسمي و نيز دخالت برخي از عوامل در جهت دهي و خط گيري به افكار عمومي نقش بسزايي ايفا مي كنند. با وجود اين، كارها و عملكردهاي صورت گرفته نشان مي دهد كه اصولگرايان اين بار نمي توانند خيلي راحت و ساده مسائل را به پيش ببرند. در هر حال با اين مقدمه سرد و گرم نگاهي اجمالي بر وضعيت انتخابات و كانديداهاي هر حوزه انتخابيه استان مازندران را به شرح زير تقديم خوانندگان خوب خود خواهيم نمود.

* بهشهر، نكا و گلوگاه: شرقي ترين حوزه انتخابيه مازندران كه در مجاورت و همسايگي با استان گلستان قرار دارد، ديرگاهي است كه دچار تحولاتي شده است. شاخص ترين كانديداي اين حوزه كه پيشتر آمدن آنها بر سر زبان ها بود هر يك بنابه دلايلي، انصراف دادند.

علي محمد شاعري از اردوگاه اصولگرايان و داود كشاورزيان از اردوگاه اصلاح طلبان. حتي چند وقت پيش شايعه شده بود كه شاعري ممكن است به مرز بازنشستگي خود را برساند تا در انتخابات وارد شود، احتمالي كه يكي از نزديكان او آن را رد نكرد اما بنظر مي رسد كه چنين اتفاقي در شرايط فعلي به دليل فرصت كم و پر گرفتن نيروها و هواداران چندان گزينه خوبي نباشد. كشاورزيان هم آمدن و نيامدن خود را به عدم يا حضور يكي از كانديداهاي همسو اعلام كرد در حالي كه آن كانديداي همسو براي چندمين بار كانديداي انتخابات شده است هر چند اگر بخواهد از قالب ائتلاف و اجماع اصلاح طلبي خارج شود بيم آن مي رود كه حوادث انتخابات مجلس هفتم در اين حوزه تكرار شود.

 اما گويا زعما و بزرگان اصلاح طلب منطقه درصدد بر آمده اند كه با رايزني و تفاهم و مذاكره يك نفر را از ميان خود انتخاب و پس از قطعي شدن نتايج تعيين صلاحيت ها او را به ستاد ائتلاف معرفي كنند. اين سه نفر عبارتند از: علي اصغر رحماني خليلي، ايوب برزگر نژاد و ولي ا... حسني خورشيدي.

 به لحاظ بافت فكري و سياسي، رحمان خليلي را مي توان در زمره نيروهاي چپ قديمي و همسو با تفكر شيخ مهدي كروبي و خاتمي ارزيابي كرد. و اصرار اين دو شخصيت بر وي باعث شد كه يكبار ديگر براي خدمت به مردم و جامعه وارد صحنه انتخابات شود. ايوب برزگر نژاد را مي توان عنصري بيشتر عملگرا، تكنوكرات و همسو با مدرنيته عنوان كرد كه به اردوگاه اصلاح طلبان نزديكتر است. ولي ا... حسني خورشيدي نيز در جرگه اصلاح طلبان پيشرو قرار دارد و به دليل مديريت نشريه هفتگي خود كه نخبه گرايي را ترويج مي دهد، به جريان اصلاح طلبان مشاركت و مجاهدين انقلاب نزديك تر است. و اخبار رسيده حاكي از آن است كه احتمال دارد كه ايشان بنفع گزينه اول كنار بكشد.


در اردوگاه اصولگرايان تقريباً خبرها از نيامدن شيخ محمد حسن جمشيدي اردشيري بيشتر به گوش مي رسد هر چند خود او يا حاميان جدي اش، اين مسأله را بصورت رسمي و عملي و رسانه اي اعلام نكرده اند با اين حال هم جريان اصولگرا و هم جريان اصلاح طلب متفق القولند كه جمشيدي در اين دوره نمي آيد اما تا چه اندازه اعتبار سياسي داشته باشد به او مرتبط است.

 اگر چه آمدنش نيز در اين دوره با افت و خيزهايي مواجه خواهد شد. از مقيمي و يعقوبي بعنوان كانديداهاي نهايي جناح اصولگراي بهشهر نام برده مي شود. اين دو چهره سياسي منطقه اي هستند كه بيشتر عمر سياسي و مديريتي شان را در حوزه انتخابيه مي گذرانده بودند. از شيخ اصغري هم بعنوان يكي از كانديداهاي منسوب به اين جبهه نام برده مي شود. اگر چه چنانچه تركيب و آرايش نيروهاي سياسي منطقه دچار خدشه نگردد، موفقيت و شانس پيروزي اصلاح طلبان بيشتر از دوره هاي گذشته خواهد بود. در اين ميان برخي از كانديداهاي مستقل نيز به تبليغات و رايزني و جلسات پرداخته اند.


چهره هايي چون دكتر مبيني از جامعه دانشگاهي و جزو فرهيختگان منطقه مي باشد. بنظر ميرسد كه رقابت اصلي با توجه به پيشينه كاري و سياسي و نيز تمايل مردم حوزه بيشتر متوجه رحماني، برزگرنژاد، حسني خورشيدي و مقيمي باشد. اگر جمشيدي به جمع آنها در دقيقه 90 اضافه شود معادلات اين منطقه به هم مي خورد و برهم زدگي آن بيشتر باعث تقويت آراء كانديداهاي منتقد دولت و يا جريان اصولگرايي خواهد شد. البته به شرط آنكه جريان اصولگرا بتواند يك كانديداي شاخص و قدري در سطح شاعري را وارد رقابت كند كه فعلا خبري نيست.

* ساري: مركز استان مازندران وضعيت متفاوت و پيچيده اي دارد. شهرستان ساري مركز ثقل تحولات سياسي اجتماعي جريانات موافق و منتقد دولت مي باشد و از ديرباز رقابت ها در اين حوزه سخت، فشرده و نزديك تر بوده است.
ظهور و بروز چهره ها و گزينه هاي سرشناس، مطرح، شاخص، باوزن و قدرتمند هم از نظر اجتماعي و هم از لحاظ سياسي و هم به واسطه پشتوانه هاي مالي و اعتباري و اقتصادي و از همه بيشتر به دليل حمايت هاي قومي، ناحيه اي و بومي باعث شده است كه در ادوار اخير، نتايج انتخابات در اين حوزه متفاوت و متنوع باشد. در حال حاضر از دو نماينده ساري، يك تن به صورت غيررسمي اعلام كرد كه كانديداي مجلس هشتم، نيستم و بنابر بعضي از شايعات، وي قصد دارد كه در تهران نامزد نمايندگي شود و به همين خاطر نيروهاي خود را بسيج كرده است از يك همشهري روحاني خود به نام شيخ مفيد زماني حمايت كند.

 شيخ سياسي شهر ساري كه عنوان دبيركلي جبهه متحد اصولگرايي را هم با خود دارد، مدتها است فعاليت خويش را در قالب انتشار بيانيه ها و انجام سخنراني ها شروع كرده است اگر چه تفرق و تشتت بوجود آمده در بين اصولگرايان مانع از دستيابي قطعي آنان به پيروزي نهايي در صحنه انتخابات مي شود. اصولگرايان اين كانديداها را حمايت مي كنند: سيدرمضان شجاعي، شيخ باقر صباغي، شيخ مفيد زماني، دكتر اسماعيل يزداني. اين چهار نفر به علاوه سردار عليجان شمشيربند كه هنوز آمدن و نيامدن او با اما و اگرهايي مواجه است، خود صف طويلي از كانديداي اصولگراي مجلس هفتم را تشكيل مي دهند. با وجود اين برخي از افراد اين ليست خود را مستقل مي دانند و مدعي اند كه تحت حمايت هر دو جناح قرار دارند ولي شواهد و قرائن حاكي از آن است كه به احتمال قوي جريان اصولگرا از نامزدي شيخ صباغي و سيدرمضان شجاعي حمايت خواهد كرد.


سيدرمضان (اسحاقي) شجاعي كه چند ماه قبل از خيابان جام جم ساري خارج شد و وارد رقابتهاي مجلس هشتم گرديد، فعال تر و جدي تر از ساير هم پيمانان سياسي خود در جناح اصولگرا عمل مي كند. و به خاطر كسب تجارب مديريتي در دوران مسؤوليت صدا و سيما و همنشيني با اصحاب فرهنگ و هنر اميدوار است كه فضايي را ايجاد كند تا بتواند شاهين اقبال نمايندگي اين دوره بر دوش او بنشيند. شجاعي كه از نامزدي لاريجاني در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري حمايت مي كرد، اما همچنان موافق سياستهاي دولت احمدي نژاد است اما اين موافقت ها را زياد علني نمي كند.

 او كانديداي ناحيه اي نيز مي باشد و نگراني او بيشتر است چرا كه از منطقه چهاردانگه به غير از او (شيخ مفيد زماني، شيخ عبدالحميد عبدالاحد، عليجان شمشيربند و سيدجمال علوي سنگ چشمه) كانديدا هستند و اگر شاخص رأي دهندگي منتخبين اين حوزه هاي فرعي را قوم گرايي تلقي كنيم، آراء او شكسته مي شود و تفرقه بوجود مي آيد.


در ديگر سوي شيخ باقر صباغي ميانايي قرار دارد كه روحاني مورد حمايت طيف هايي از جريان اصولگرا و برخي اصلاح طلبان سنتي نيز مي باشد. صباغي در دوره هفتم مجلس توانست 22 هزار رأي را بدست آورد. او علاوه بر مورد حمايت قرار گرفتن جريان هاي سياسي مذهبي شهرستان مورد حمايت و توجه آراء بومي، ناحيه اي و قومي نيز است چه آنكه غالب آراء او نيز از ناحيه دودانگه اي ها تامين مي شود. غيبت سيدحسن شجاعي كياسري نماينده چند دوره مردم ساري در مجلس مي تواند كمكي به افزايش آراء او بكند. و اگر در ناحيه مورد حمايت جريان اصولگراي ساري قرار گيرد شانس او بالاتر مي رود. هر چند شجاعي كياسري از شيخي ديگر بصورت مستقيم و محسوس حمايت مي كند.


روحاني ديگر حاضر در عرصه انتخابات شيخ عبدالحميد عبدالاحد است كه به لحاظ سوابق مبارزاتي دوران انقلاب در بين كانديداهاي موجود مركز استان بي نظير است و از سابقه چشمگيري برخوردار است. بيشترين مبارزين و چهره هاي مذهبي و قديمي و سنتي شهرستان (اعم از اصلاح طلب و اصولگرا) او را حمايت مي كنند.

 او همچنين به لحاظ جغرافيايي اهل چهاردانگه و شهر كياسر مي باشد. او اهل منبر و وعظ و خطابه است و ماههاي در پيش رو (ذي الحجه، محرم و صفر) مي تواند براي او فرصت مغتنم و مناسبي باشد. در اردوگاه اصولگرايان نام دو تن ديگر نيز به گوش مي رسد. دكتر اسماعيل يزداني رئيس دانشكده فني امام محمد باقر (ع) ساري و شيخ مفيد زماني كياسري، يكي دودانگه اي و ديگري چهاردانگه اي است.

 يزداني توانسته است با استفاده از ظرفيت هاي دانشگاه و دانشجو و نيز برخورداري از آراء سنتي و قومي تحركاتي را آغاز كند هر چند در نهايت شايد مورد حمايت جريان متحد اصولگرايي قرار نگيرد و حتي آمدنش چندان با استقبال جريان حامي دولت و اصولگرايان واقع نشد اما او مي خواهد بخت خود را بيازمايد. شيخ مفيد زماني كه از حاميان جدي سيدحسن شجاعي كياسري بود اين بار مي خواهد جاي خالي سيدحسن شجاعي را در انتخابات مجلس هشتم پر كند او با تشكيل جلسات و انجام سخنراني ها مي خواهد طوري تبليغ نمايد كه جانشين شجاعي او مي باشد. علاوه بر اين چندي قبل بيانيه اي از او صادر شده بود كه خود را دبير جبهه متحد اصولگرايي مازندران معرفي مي كرد.

 وجود كانديداهاي ديگر همچون نعيمي، شيخي، قربانپور را نبايد به مثابه ليست ته جدولي فوتبال نگاه كرد كه خوب گل مي خورند بعضي وقت ها يارگيري و سرعت بازي باعث گل زدن هم مي شود ولي باز در ته جدول باقي مي مانند!


ابوالقاسم روحي را مي توان يكي از شانس هاي خوب و گزينه هاي جدي براي انتخابات مجلس هشتم در نظر داشت او اگر چه صراحتاً اعلام كرد كه وابسته به هيچ يك از احزاب و تشكلهاي سياسي (چپ و راست) نيست اما اخيراً در خبرها آمده كه روحي رئيس جبهه اصولگرايان اصلاح طلب مازندران شد. پيرامون اين خبر روحي واكنشي از خود بروز نداد. البته روحي پيشتر براي مقطعي كوتاه رئيس شعبه استاني حزب همبستگي در مازندران بود و در انتخابات مجالس ششم و هفتم و همچنين پنجم مورد حمايت برخي از احزاب دوم خردادي قرار گرفت.

روحي كه سه بار نامزد نمايندگي مجلس شده بود دو بار توانست نماينده مردم ساري شود و در مجلس ششم نتوانست به پارلمان راه يابد. روحي به دليل سوابق فعاليت در دستگاه قضايي (دادگاههاي انقلاب و تعزيرات حكومتي) و نيز تجربه دو دوره نمايندگي و برقراري ارتباطات با اقشار مختلف مردم مي تواند يكي از رقباي جدي و تعيين كننده براي انتخابات 24 اسفند ماه قلمداد شود. تقريباً آراء غير سياسي شهرستان ساري متوجه اوست هر چند خود او اعلام كرد كه من يك كانديداي سياسي مي باشم.

 در اردوگاه اصلاح طلب چهار نفر نامزد شدند: علي اسدي (فرماندار سابق ساري و مسؤول حزب اعتماد ملي مازندران)، اسفنديار عشوري (مديركل سابق راه و ترابري مازندران و عضو حزب كارگزاران)، علي اصغر يوسف نژاد (نماينده دوره پنجم مجلس و از چهره هاي نزديك به اصلاح طلبان)، احمد (مجيد) حسين زادگان (فرماندار سابق ساري و از گزينه هاي نزديك به اصلاح طلبان).

اسدي نامزد دوره هفتم مجلس از ساري بود كه به دليل تعدد و تكثر كانديداهاي مجلس آن دوره نتوانست وارد مجلس شود و اين بار مي خواهد با حمايت نيروهاي دوم خردادي و به دليل سوابق كاري مفيد و موثر خويش و در قالب پروژه ائتلاف بار ديگر بخت خويش را بيازمايد. اسدي گزينه اي مورد احترام و وثوق اصلاح طلبان است. چهره اي ميانه رو، معتدل، با وقار و منطقي، او حمايت نيروهاي جهادي را نيز با خود دارد.

اسفنديار عشوري (جوان و پرتحرك و بانشاط) كه سابقه حضور دو دوره متوالي در شوراي اسلامي شهر ساري را برعهده دارد. همچنين مديركل نمونه و فعال راه و ترابري مازندران بود كه توانست در طي اين مدت از خود آثار ماندگاري برجاي گذارد. عشوري هم به لحاظ سوابق كاري و اجرايي و ارتباطات انجام گرفته با اقشار مختلف مردم و به جهت همراهي و حمايت نيروهاي قومي و منطقه اي يكي از گزينه هاي مطرح و جدي براي انتخابات مجلس هشتم مي باشد. علي اصغر يوسف نژاد كه سابقه چند بار كانديداتوري را در مجلس دارد هر بار كه كانديدا شد رأي قابل توجهي را از آن خود كرد. او در حال حاضر تنها كانديداي فعال و مطرح از بخش ميانه رو ساري است. يوسف نژاد به لحاظ قابليت هاي فردي، عنصري كاري و اثرگذار است. او شيوه تعامل را با همه گروهها و جريان هاي سياسي (چپ و راست) به خوبي مي داند و به همين خاطر يكي از گزينه هاي جدي و داراي شانس بالا در اين دوره مي باشد.


احمد حسين زادگان معروف به حاج مجيد نيز بسيار اميدوار است كه اگر حادثه اي در مسير طبيعي انتخابات پيش نيايد او وارد مجلس شود. حسين زادگان پيشتر فرماندار نوشهر و ساري بود و قبل تر نيز رئيس اداره بهزيستي ساري بود. او در طول دوران فرمانداري ساري و نوشهر توانست با برقراري ارتباط با گروهها و اقشار مختلف بويژه شوراها و نيز تشكيل تيم ها و مجامع ورزشي و اجتماعي، زمينه هاي حضور خود در انتخابات را پررنگ تر نموده و تقويت كند. حسين زادگان در دوره ششم نيز كانديداي مجلس شود اگر چه در فهرست مورد حمايت حزب اكثريت آن دوره قرار نگرفت اما آراء نسبتاً قابل توجهي را كسب كرد.

 او بر اين باور است كه يكي از گزينه هاي اول تا چهارم اين دوره انتخابات در ساري مي باشد. البته نبايد فراموش كرد انتخابات تابع برخي لوازم، شرايط و مقتضياتي است كه يكي از اين گذرگاهها و شرايط، نقش نهادهاي برگزاري انتخابات است. برخي چهره هاي ديگري در عرصه انتخابات در حوزه انتخابيه ساري فعاليت دارند از جمله: سيدجمال علوي سنگ چشمه (فعال اقتصادي) كه از لحاظ جغرافيايي از بخش چهاردانگه مي باشد. او فعاليت هاي خود را با نوشتن يادداشت ها در رسانه ها شروع كرده است.

همينطور از محمدتقي عظيمي مدرس دانشگاه نيز بعنوان يكي از گزينه هاي انتخاباتي از بخش دودانگه ياد مي شود. داريوش عزيزي نيز مثل دوره گذشته با ابزار اقتصادي در صحنه حاضر است و ضعف عمده اش دوري از رسانه هاست كه مثل ديگر كانديداها پس از ملاحظه نتايج انتخابات بر عدم همكاري با رسانه ها افسوس مي خورد و مي گويند در دور بعد حرف اول را در نشريات خواهيم زد و اين دور معلوم نيست كدام دور باشد!

* قائم شهر، جويبار، كياكلا و سوادكوه: حوزه انتخابيه اي كه بيشتر قشر بندي اجتماعي، صنفي و قومي و ناحيه اي در معادلات و محاسبات انتخاباتي نقش پررنگ تري ايفاء مي كند. در حال حاضر از جريان هاي سياسي موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب و مستقل ها گزينه هايي فعالند.

در اردوگاه اصلاح طلبان شاخص ترين كانديداها ولي رعيت مي باشد. عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم و عضو دوره ششم مجلس. او در برقراري ارتباط با اقشار و صنوف مهارت خاصي دارد و يكي از فعالترين نمايندگان اين دوره مجلس مي باشد.

 در اين دوره در مقام انتقاد از عملكرد دولت، رعيت پر نقش ظاهر شد اما سابقه دو دوره نمايندگي مجلس و انجام شدن يا نشدن برخي توقعات و مطالبات يكي از چالشهاي پيش روي اين نماينده است. رعيت اهل روستاي قاديكلاي بزرگ قائم شهر مي باشد.

قاديكلائيها در طول تاريخ سياسي اجتماعي قائم شهر هميشه حضور داشتند. از شيخ عبدالعلي قنبري و صالح روحاني زاده گرفته تا ولي رعيت كه هر كدام شان از اين روستاي بزرگ متصل به شهر بوده اند. آنها در اين دوره مي توانند با اتحاد و انسجام گزينه مورد نظر خود را راهي مجلس كنند. با اين حال رعيت رقيباني سرسخت هم در جناح اصلاح طلب دارد و هم در جناح اصولگرا. ضمن آنكه از شيروان دارايي بعنوان يكي از هم محلي هايي او ياد مي شود كه نامزد شده است.

 به علاوه باباپور را نيز نبايد فراموش كرد كه از اين حوزه جغرافياي اعلام آمادگي كرده است با اين حال رعيت همچنان يكي از شانس هاي اول پيروزي در انتخابات مجلس هشتم مي باشد اگر روند انتخابات به سمت ديگري سوق پيدا نكند. بعد از او از دلاور بزرگ نيا ياد مي شود كانديداي قابل در عرصه فرهنگ و هنر كسي كه مدت زماني سكاندار فرهنگ و هنر اين ديار را در دوران طلايي اصلاحات به عهده داشت.

بزرگ نيا داراي كاركرد ويژه فرهنگي، هنري و اجتماعي و كمتر سياسي هر چند او به لحاظ سياسي كانديداي همسو و همفكر با جريان اصلاحات است. بزرگ نيا مورد حمايت قاطبه اهالي فرهنگ و هنر و ادب و تعليم و تربيت سوادكوه، قائم شهر، جويبار و كياكلا است.

 او به لحاظ سخنوري و برقراري ارتباط با ديگران و ارائه ديدگاهها و نظرگاههاي نوين فكري، از توانمندي خاصي برخوردار است و مصداق «جاذبه در حد اعلا و دافعه در حد ضرورت است.» با اين حال محدود بودن او به حوزه فرهنگ و هنر و دوري از ساير طبقات و قشرهاي اجتماعي بويژه روستانشين ها شايد يكي از موانع و محدوديت هاي او براي شناساندن باشد.

 اصلاح طلبان نيز از او حمايت مي كنند و با توجه به آنكه او با برخي از لايه هاي اجتماعي و ناحيه اي در شهرستان سوادكوه نيز آشنايي و ارتباط دارد مي توان گفت كه در سوادكوه و جويبار (شهر ساحلي و گردشگري) بزرگ نيا حرف زيادي براي گفتن دارد.


نامزد ديگر جواد حق نظر كوچكسرائي است كه زماني رئيس اداره آموزش و پرورش قائم شهر بود و مدتي هم معاون سازمان آموزش و پرورش مازندران. حق نظر فرهنگي خوش نام و داراي پيشينه مذهبي و ارزشي و سابقه حضور در دفاع مقدس دارد و همينطور در محافل قرآني و مذهبي شهرستان قائم شهر مورد حمايت و احترام گروههاي اجتماعي قرار دارد. كوچكسرائي در معادلات و مناسبات سياسي اجتماعي قائم شهر به مانند قاديكلايي ها نقش آفريني دارند و بنظر ميرسد با توجه به حمايت، اين ناحيه پرجمعيت شهر از او در سطح شهر مشكلي نداشته باشد. هر چند تلاش ها براي شناساندن و جا افتادن او در حوزه هاي سوادكوه و جويبار ادامه دارد. او يكي از شفاف ترين نيروهاي سياسي منسوب به جريان دوم خرداد در اين حوزه ها مي باشد. حق نظر هم اكنون دانشجوي دوره دكتري است.


محمد اسماعيل ابراهيم زاده نيز از مديران منصوب و منسوب دولت اصلاحات در مازندران بود كه در طول دوران مديريتي خود در شركت گاز مازندران منشأ خدمات ارزنده و به يادماندني بود. چند سالي بطور متوالي مدير نمونه استاني و كشوري بود و در بحث گازرساني به روستاها، كارنامه قابل قبول و درخشاني دارد. او هم به لطف برخورداري از اين كارنامه نامزد انتخابات شده است و توانسته است در جلب و جذب آراء گروههاي اجتماعي بويژه اقشار روستايي و طبقه متوسط شهري موفق باشد. ابراهيم زاده در حوزه هاي جويبار و سوادكوه مورد حمايت روستانشين ها قرار دارد و يكي از چهار گزينه دستيابي به كرسي پارلمان هشتم مي باشد.
از سيد علي ادياني رييس اسبق آموزش و پرورش گرگان و نامزد راه يافته به دور دوم انتخابات در مجلس هفتم نيز بعنوان يكي از گزينه ها و چهره هاي مطرح و جدي انتخابات اين حوزه ياد مي شود. او به لحاظ فكري و سياسي مورد حمايت جريان اصولگرا قرار دارد.

اگرچه به لحاظ جغرافيايي مورد حمايت سوادكوهي ها قرار دارد ادياني كه دوره دكتري خويش را در هندوستان به اتمام رساند در دولت اصولگرا مسووليت اجرايي در استان مازندران نداشت اما مي خواهد با يك وضعيت جديد در عرصه انتخابات ظاهر شود.
نيامدن دكتر نعمت زاده در عرصه انتخابات ميتواند تا حدودي شانس او را براي پيروزي در انتخابات آينده مجلس بيشتر كند.


عزت الله اكبري كه در دوره قبل با وجود حمايت اصولگرايان (جناح راست سنتي) نتوانست وارد مجلس شود در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم از نامزدي هاشمي رفسنجاني حمايت كرد و اگر او در فهرست نهايي ائتلاف اصولگرايان قرار نگيرد شايد به اين خاطر باشد. اكبري تالارپشتي كه در زمان مجلس پنجم به اتفاق معلمي نمايندگان قائمشهر و سوادكوه و جويبار بودند، در حال حاضر رييس سازمان صنايع و معادن استان تهران مي باشد قبلا مورد حمايت جريان كارگزاران سازندگي بود و از طرفي حمايت بخشي هايي از جريان راست سنتي را نيز با خود دارد از دكتر شيروان دارايي مدير سابق درمان تأمين اجتماعي مازندران و يكي از مديران ستادي معاونت درمان تأمين اجتماعي كشور نيز بعنوان يكي از گزينه هاي انتخاباتي اين حوزه نام برده مي شود.


دكتر دارايي قاديكلايي همولايتي رعيت ميباشد البته آمدن او ممكن است در تقسيم بندي و آرايش نهايي نيروهاي سياسي داخل قائم شهر تأثير گذار باشد. دارايي بار ديگر مي خواهد با استفاده از پتانسلهاي فردي، تجارب گذشته و برخي از ارتباطات اجتماعي و صنفي خود را در انتخابات فعال نشان دهد استفاده از ابزار رسانه اي يكي از فاكتورهاي دكتر دارايي ميباشد كه هيچوقت از آن غافل نشد از باباپور و حبيبي نيز بعنوان گزينه هاي جدي اين دوره انتخابات مي توان ياد كرد.

* بابل و بندپي: اگر بگوييم كه اين حوزه سياسي ترين حوزه انتخاباتي مازندران است، بيراهه نرفته ايم چرا كه در اين حوزه به دليل استقرار هسته اصلي و مركزي جريان موسوم به اصولگرايان (راست سنتي و جناح محافظه كار) رقابت ها جدي تر و پر حرارات تر مي شود در حال حاضر هيأت اجرايي استان (نمايندگان دولت) در مازندران را نيز نيروها و مديراني از اين حوزه تشكيل مي دهند. با اين حال جريان اصولگرا سه كانديدا دارد: ناصري، قاسم زاده و كريمي فيروزجايي، ناصري كه پيشتر امام جمعه محمود آباد بود توانست با استفاده آراء ساماندهي شده و تشكيلاتي جريان اصولگرا و بخشي هايي از نيروهاي مذهبي و به جهت ارتباط با دفتر امام جمعه، در انتخابات مجلس هفتم پيروز شود و به همراه دكتر قاسم زاده روانه مجلس شود. او از حاميان جدي دولت نهم در اين حوزه است. و جالب تر اينكه مسوول دفتر او در اين دوره براي شركت در انتخابات مجلس هشتم اعلام آمادگي كرده است.


ناصري در طول اين مدت قولهايي را به مردم بابل داد كه برخي از اين وعده ها براي مردمان بابل و بندپي شيرين بود احداث كارخانه توليد خودرو، سيمان و پالايشگاه اما بطور جدي تاكنون گامهاي بزرگي بر سر تحقق اين وعده ها برداشته نشد. دكتر قاسم زاده كه در دوران اصلاحات يكي از منتقدان دولت و مجلس اصلاح طلب قرار داشت كم كم از شدت مخالفت خويش با جريان اصلاح طلب كم كرد و حتي در جريان استيضاح وزير راه دولت خاتمي (خرم) در مقام دفاع از او در صحن علني صحبت كرد كه با واكنش تند و مخالفت آميز حاميان سابقش مواجه شد و حتي ورا از دايره اصولگرايان خارج مي دانند.


با اين حال قاسم زاده بواسطه ايفاي نقش هاي متفاوت و نوعا انتقادي با استقبال جريانهاي سياسي مخالف و منتقد دولت قرار گرفت با اينكه اين بار اصولگرايان آيا او را در فهرست خويش قرار دهند جاي پرسش باقي است. قاسم زاده اين روزها بيشتر در حوزه انتخابيه مي ماند و مشغول رتق و فتق امور است.
علي كريمي فيروزجايي كه يكبار بخت خود را در انتخابات مجلس هفتم آزمود و توانست نفر چهارم اين حوزه شود در حال حاضر بر عمق و سطح فعاليتهاي تبليغي خويش افزود و به دليل آنكه از يك حوزه فرعي با نفوذ (بندپي) برخاسته است مي توان او را يكي از شانس هاي بالاي اين دوره عنوان كرد. كريمي فيروزجايي و برخي كانديداهاي منسوب به حوزه بندپي، رقيب جدي و سرسختي مثل دكتر نياز داشتند كه اگر او خود را داوطلب مجلس مي كرد و يا حتي بنمايد، عرصه رقابت تنگ و سخت و فشرده خواهد شد.


اما محسن نريمان نماينده ادوار اين حوزه، كانديداي راه نيافته دوره هفتم، استاندار سابق خراسان شمالي و از چهره هاي مورد حمايت جريان اصلاح طلب تنها گزينه جدي پيش روي اصلاح طلبان و جريان ميانه رو در اين حوزه است. نريمان به دليل سوابق سياسي و اجتماعي و اجرايي مي تواند در صورت مشاركت حداكثر مردم بار ديگر روانه مجلس هشتم شود البته برخي از گزينه هاي ديگر نيز در بابل فعاليت دارند كه صبغه سياسي داشته و منسوب به اصلاح طلبان هستند اما آنچنان داراي شانس و بخت بلند نيستند. اينان براي اولين بار خود را مي آزمايند چهره هايي چون شهيدي (مدير سابق جهاد كشاورزي بابل)، سيد مظاهر كيانژاد كه مي تواند گزينه خوبي براي جناحهاي چپ و راست باشد و حضورش تهديد جدي براي كانديداهاي اصولگراست كه آراي زيادي را در اين حوزه نصيب خود خواهد كرد.

* بابلسر و فريدونكنار: اين حوزه ساحلي كه از ديرباز بين دو شهر بابلسر و فريدونكنار رقابت هاي منطقه اي وجود داشت همچنان داراي خصلت سياسي _ اجتماعي است. در حوزه انتخابيه مذكور تركيب متنوعي از اقشار و لايه هاي اجتماعي وجود دارند به علاوه آن نفوذ اجتماعي گروه هاي مذهبي و سياسي وابسته به جريان اصولگرا در بابلسر بيشتر از شهر فريدونكنار است. ضمن آنكه در اين حوزه رقابت هاي سياسي كمتر معنا دارد. در جريان انتخابات مجلس هفتم به دليل درگيري ها و منازعات بوجود آمده، نوعي مقاومت مدني شكل گرفت و نتايج انتخابات متغير گرديد. در حال حاضر دكتر حجت اله روحي نماينده فعلي اين حوزه در مجلس هفتم است.


او عنصري ميانه رو، عملگرا و به لحاظ فكري و سياسي نزديك به اصلاح طلبان مي باشد او منحصر هيچ يك از تشكل ها و گروههاي سياسي نيست دكتر روحي با رأي قاطع و نسبتا يكپارچه فريدون كناري ها و برخي از آراء بابلسري ها در مجلس هفتم برگزيده شد و رقيب او نتوانست اعتماد دوباره مردم اين حوزه را متوجه خود كند. اما برخي شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه دكتر روحي تمايل به كانديداتوري در اين دوره انتخابات ندارد. اگرچه عدم نامزدي او براي اين دوره با استقبال جريان اصولگرا و رقيب او مواجه مي شود اما او بنا دارد با حمايت از يكي از چهره هاي شاخص منطقه _ دكتر قلي پور _ همچنان در صحنه انتخابات باقي ماند.


دكتر قلي پور از نيروهاي روشنفكر خوش نام منطقه، رزمنده دوران دفاع مقدس و خانواده شهيد مي باشد كه طرح نامزدي او با استقبال فراوان گروههاي اجتماعي، سياسي و جريانهاي اثر گذار مواجه گرديد. نامزد رقيب جريان اصلاح طلب و كسي كه چندين دوره در انتخابات كانديدا مي شود اين بار هم قصد دارد در قالب جريان اصولگرا وارد صحنه شود و او مقداد نجف نژاد مي باشد.

 نجف نژاد پس از آنكه نتوانست وارد مجلس هفتم شود مدتي به باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال تهران رفت و اندك زماني مديرعامل اين باشگاه بزرگ كشور شد اما دوام چنداني نياورد او با وجود آنكه عملا و رسما از نمايندگي مجلس هفتم استعفا داده بود اما حاميان سياسي او در مجلس هفتم بر اين باور بودند كه استعفا و انصرافي در كار نبود اين موضوع خود به يك مناقشه و منازعه اي براي مدتي ايجاد شده بود. با اين حال نجف نژاد با وجود نزديكي فكري و سياسي به دولت نهم مسووليت خاص اجرايي در دولت نگرفت و هم اكنون براي ورود به مجلس هشتم در حوزه انتخابيه بابلسر خيز برداشته است.


البته به غير از او از افرادي چون حسين زاده (از فعالان سياسي جناح راست سنتي)، دكتر اسفنديار ملكيان (جبهه دانشگاهي و تكنوكرات) بعنوان كانديداهاي احتمالي اين حوزه ميتوان نام برد هر چند برخي محافل سياسي خبر دادند كه احتمال كانديداتوري سردار ولي اله نانواكناري در اين دوره منتفي نيست. نانوا كناري از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و از مسوولين ارشد لشكر 25 كربلا و مدت زماني در دوران فرماندهي قاليباف در نيروي انتظامي، مسووليت فرماندهي يكي از استانهاي مهم كشور را بر عهده داشت.
او به دلايل سابقه درخشان در دوران دفاع و مدت حضور خويش در مسووليت هاي فرماندهي سپاه و نيروي انتظامي، مورد وثوق و احترام جناح هاي سياسي شهرستان و استان مي باشد.
با اين حال آمدن ولي اله نانوا كناري كه اصالتا فريدونكناري است مي تواند بار ديگر آرايش سياسي احتمالي منطقه را متحول سازد.

* آمل: از اين حوزه كه در تحولات جديد سياسي و مديريتي استان بعنوان اثر گذارترين حوزه اجتماعي سياسي مازندران ياد مي شود خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه نماينده فعلي شهرستان آمل در مجلس هفتم (عزت اله يوسفيان ملا) تاكنون رقيب شاخص و جدي ندارد يوسفيان اگرچه به لحاظ فكري و سياسي در زمره نيروهاي اصولگرا قرار دارد ولي نبايد حمايت او از نامزدي هاشمي رفسنجامي و انتخابات رياست جمهوري دوره نهم را فراموش كرد.

يوسفيان در مجلس هفتم نيز گهگاهي از برنامه ها و سياستهاي دولت نهم و كارگزاران اجرايي دولت انتقاد مي كند. او يكي از نمايندگان فعال در عرصه رسانه ها است. با اين حال بخشي از اصولگرايان (حاميان دولت نهم) چندان موافقت و تمايلي روي انتخاب مجدد او ندارند. از اين رو در تلاشند تا كانديداي جديدي را وارد صحنه كنند كه در يافتن گزينه جديد موفق شدند از گزينه هايي چون حاجي پور و نائيجي بعنوان نامزدهاي مورد حمايت جريان اصولگرا در آمل مي توان نام برد در اردوگاه اصلاح طلبان نيز هنوز دودكش سفيد برخاسته نشد و اصلاح طلبان تقريبا نامزد شاخص و اصلي و رسمي ندارند.


به دليل امتناع جعفر رحمان زاده از كانديداتوري، اصلاح طلبان درصدد بر آمدند تا از ميان گزينه هاي مطرح يكي را برگزينند و حتي دست به چنين كاري زدند و دكتر پاشايي مقدم را به اتفاق آراء برگزيدند اما اين استاد دانشگاه در ادامه كار از پذيرش نامزدي مجلس هشتم سرباز زد و اصلاح طلبان آملي را تنها گذاشت.


البته گزينه هايي چون شيخ موسي رجايي، اصغر رستم زاده، ‌محمد قنبري نيز مطرح بودند. با اين حال اصلاح طلبان آمل و لاريجان گزينه مهم و تأثير گذاري چون دكتر جميله سالار آملي را نبايد فراموش كنند اين بانوي اصلاح طلب در مجلس ششم كانديدا شده بود و نزديك به 35 هزار رأي آورد اما نتوانست رقيب سنتي خود (محمود كاظمي دينان) را شكست دهد سالار آملي در مجلس هفتم كانديدا شده بود اما مشمول رد صلاحيت در 190 حوزه انتخابيه كشور شد و ديگر هم تأييد نگرديد اگر صلاحيت او براي مجلس هشتم تأييد شود و اصلاح طلبان آملي يكپارچه از او حمايت كنند، سالار ميتواند يكي از گزينه هاي مطرح و جدي براي مجلس هشتم باشد. در عين حال از دكتر رضوي (رييس دانشگاه غير انتفاعي شمال) بعنوان گزينه آلترناتيو اصلاح طلبان و تكنوكراتها در اين حوزه نام برده مي شود. دكتر رضوي بواسطه اثر گذاري در حوزه آموزش عالي اين شهرستان مي تواند در صورت حضور و حمايت و همراهي اصلاح طلبان و جريانهاي ميانه رو، معادلات انتخاباتي اين حوزه را دستخوش تغيير دهد.


از كاظمي دينان خبر مي رسد كه او چندان تمايلي براي كانديداتوري مجدد ندارد ولي بي ميل نيست كه يكي از نزديكان و مسوولين خويش را ترغيب كند كه در صحنه انتخابات حاضر شود. به لحاظ قشر بندي اجتماعي، يكي از عواملي اصلي و مهم در انتخابات اين حوزه، آراء ناحيه اي و قومي است و تجربه نشان داده است كه اين نوع رويكرد فاكتور اثرگذارتر از ساير شاخص ها مي باشد.

* نور و محمود آباد: گويا حكمت و مصلحت بر اين است كه در اين حوزه كسي غير از احمد ناطق وارد مجلس نشود. يكي مي گفت كه خود احمد ناطق يك حوزه انتخابيه است، نگاهي به هفت دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه نور و محمود آباد و رويان نشان مي دهد كه غير از يك دوره كه حسيني نماينده مردم نور و محمودآباد در مجلس بود بقيه ادوار متعلق به خاندان ناطق نوري بود. احمد ناطق نوري بي شك يكي از موفق ترين چهره هاي سياسي منطقه شمال است كه بواسطه توانمندي در برقراري ارتباط با مخاطبين (موافقين و مخالفين) و در اختيار داشتن منابع و امكانات اجتماعي، سياسي و ... خاطرخواهان زيادي دارد او با وجود تعلق داشتن به يك طيف و جريان خاص سياسي و فكري اما قدرت عمگرايي را بيش از ديگران دارد.


ناطق در چند دوره اي رقيبان جدي خود را نيز توانست مغلوب كند. البته پيرامون اين مصافهاي صورت گرفته، حرف و حديث هاي زيادي وجود دارد در جريان انتخابات مجلس احمد ناطق نوري در يك رقابت سخت و تنگاتنگ از مير قربان طاهايي پيشي گرفت هر چند برخي اهالي سياست همچنان اعتقاد دارند كه طاهايي پيروز ميدان بود! احمد ناطق در جريان انتخابات مجلس ششم نيز نتوانست در دهه اول انتخابات پيروز شود اما در مرحله دوم بار ديگر بر حريف ديگر خود از محمود آباد (جواد اسماعيلي) پيشي گرفت و به مجلس راه يافت و اين بار عضو هيأت رييسه مجلس شد.

 احمد ناطق نوري تا چند ماه پيش نگران يك رقيب ديگر بود كه از هم ولايتيهاي او در نور بود او عبدالوحيد فياضي اهل عباساي نور بود. فياضي كه زماني رييس آموزش و پرورش در اين شهرستان بود پس از روي كار آمدن دولت نهم، مديركل امور اجتماعي و انتخابات استانداري مازندران شد و بنا داشت كه قبل از اتمام مهلت شش ماهه، استعفاي خود را براي شركت در انتخابات مجلس هشتم تقديم استاندار كند اما به يكباره با خروج فاضلي از سازمان آموزش و پرورش مازندران، همه نگاهها متوجه فياضي شد و فعالين سياسي از جمله احمد ناطق نيز بي ميل نبود كه فياضي رييس سازمان آموزش و پرورش مازندران شود.


با انتصاب فياضي به سكانداري دستگاه تعليم و تربيت مازندران، احمد ناطق نوري نفس راحتي كشيد. اما بخش هايي از اصلاح طلبان و منتقدان و رقيبان احمد ناطق نوري، درصدد بر آمده اند كه حريف ديگري را وارد رقابت ها كنند. صفر اسماعيلي كه اهل نور است بعنوان يكي از جديترين گزينه هايي است كه قصد مبارزه انتخاباتي با احمد ناطق دارد. هر چند كه رسما در اين خصوص جبهه اصلاحات مازندران موضعگيري نكرده است اما بنظر مي رسد كه اين گزينه چندان خطري را متوجه احمد ناطق نميكند چرا كه عملكردها و موضع گيري هاي احمد ناطق در قبال دولت نهم طوري نبود كه باعث جدايي و فاصله منتقدان از احمد ناطق شود احمد ناطق هر چند در زمره نيروهاي سياسي سنتي وابسته به جريان راست قرار دارد اما شيوه تعاملي اش با جريان اصلاح طلبان و منتقدانش همواره مطلوب بوده است البته گزينه جدي تر نيز در محمود آباد وجود دارد و او دكتر كياني است كه زماني كانديداي اين حوزه بوده است كه تنها توانست آراي خود را متوجه همشهريان محمود آبادي كند.

 از دير باز رقابت اجتماعي و منطقه اي بين دو ناحيه نور و محمود آباد وجود داشته است. برخي خبرها حكايت از آن دارد كه گويا احمد ناطق نوري آخرين باري است كه مي خواهد در انتخابات مجلس در اين حوزه كانديدا شود و بنا دارد كه يكي از اطرافيان يا وابستگان خود را وارد صحنه كند ضمن آنكه وصيت كرد كه فرزندانش در حوزه نور كانديدا نشوند! در هر حال حضور دو رقيب جدي براي ناطق نوري در رينگ انتخابات ديدني است اگر چه احمدآقا رييس فدراسيون بوكس است و داوريها هم بيشتر به سوي او تمايل دارند ولي از رأي مردم بعنوان تعيين كننده اين برنده نبايد غافل بود چه بسا كانديداهايي همه حمايتهاي كائنات را داشتند از زمين و هوا و آسمان حمايت شدند ولي بناگاه مردم طوري ديگر ورق زدند و دوم خردادي بوجود آوردند. قابل توجه آقاي ناطق نوري كه حواسش را جمع كند!

* نوشهر و چالوس: مي گويند غرب مازندرانيها چندان رضايت از مركزنشين ها ندارند هميشه دنبال اين بوده اند كه اصطلاح غرب مازندران را پر رنگ جلوه دهند و در يكسال اخير با برپايي همايش و اجتماعاتي قصد داشتند تا از مسوولين عاليرتبه كشور بخواهند كه استان جديدي تأسيس كنند اما اين خواسته آنان با وجود حمايت برخي از چهره هاي شاخص و سرشناس سياسي هنوز مورد موافقت دولتمردان قرار نگرفت و رييس دولت نهم در جريان سفر سال گذشته به اين خطه اعلام كرد كه جمعيت منطقه شما زياد نيست!

 ضمن آنكه كانديداها نبايد طرح انتزاع منطقه خود را بعنوان يك سوژه عقيم شده در بوق و كرنا بگذارند چرا كه اعتبار همه ما بر اين است كه مازندراني هستيم و پيشرفت و پسرفت در همه مناطق يكسان است و هر افتخاري براي رامسر و تنكابن و چالوس و... رقم بخورد براي كل مازندرانيهاست و براي شرق مازندران نيز اتفاق احسني بيفتد براي كل مازندران است لذا ضمن تأييد بعضي از اشكالات مديريتي بايد تدابير ويژه اي اتخاذ تا رفاه هر چه بيشتر مردم مازندران فراهم گردد در هر حال نتايج رقابت هاي سياسي در اين حوزه همواره به سود نيروهاي جريان چپ (خط امام) و اصلاح طلبان بوده است پس از انتخابات مجلس پنجم كه يدالله طاهر نژاد توانست فرج اله افرازيده را شكست دهد نتايج انتخابات متعدد با شركت فعال نيروهاي منطقه
بگونه اي رقم خورد كه جريان راست و بقول معروف اصولگرايان نتوانستند غالب ميدان شوند با وجود رد صلاحيت يداله طاهر نژاد در جريان انتخابات مجلس ششم از سوي نهادهاي برگزاري، دكتر انوشيروان محسني يكي از شاغلين دانشگاه علوم پزشكي توانست نماينده مردم اين حوزه شود و به دليل عملكرد مطلوب و موفقيت آميزش در جريان انتخابات مجلس هفتم نيز بار ديگر توانست اعتماد مردم منطقه را متوجه خود كند هر چند جريان راست و اصولگرا برخي از افراد را وارد صحنه كرده بود  اما دكتر محسني با اختلاف زيادي،‌ انتخابات را برد در انتخابات مجلس هشتم نيز اصولگرايان بار ديگر مي خواهند بخت خود را بيازمايند در همين ارتباط با دعوت از يكي از معاونين وزارت رفاه به نام صلاحي مي خواهند كه براي دكتر محسني (كانديداي شاخص و اصلي جريان اصلاح طلب منطقه) رقيب پيدا كنند.

 پيشتر از سيد هاشم فاطمي بعنوان كانديداي مورد حمايت جريان راست منطقه نام برده مي شود كه او چند ماهي فرماندار نوشهر شد با اين حال در ميان اين كانديداها دكتر محسني به دليل عملكرد متعادل و منطقي اش همچنان شانس اول را براي ورود به مجلس هشتم را دارا مي باشد ضمن آنكه در جريان موسوم به اصلاح طلب نيز برخي از افراد كه داراي سابقه كانديداتوري دارند نيز ديده مي شوند از جمله شيخ احمدرضا خزايي كه مديركل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران بود همينطور از قاسم احمدي لاشكي بعنوان يكي از گزينه هاي فعال انتخاباتي مجلس در نوشهر و چالوس نام برده مي شود از ديگر گزينه هاي مطرح و سرشناس در اين حوزه مي توان به افرادي چون پوستين روز، بحري، انگورج تقوي، ‌مهدي نژاد و... نام برد.

* تنكابن و رامسر: غربي ترين حوزه جغرافيايي استان مازندران در اين گزارش نيز غربي ترين و آخرين حوزه اي است كه پيرامون آن بحث، تبادل نظر و تحليل به ميان مي آيد. معمولا در اين ناحيه جناح موسوم به اصولگرا كمتر توانسته اند نفوذ پيدا كنند و اين ناحيه همواره در جمعبندي آراي به نفع اصلاح طلبان رقم مي خورد در جريان انتخابات مجلس هفتم به دليل تبليغات رسانه اي و نيز اهرم هاي ضد تبليغ عليه يكي از كانديداهاي شاخص جريان دوم خردادي، نتيجه به سود اصلاح طلبان منجر نشد ضمن آنكه در فضاي عمومي كشور به دليل رد صلاحيت هاي گسترده و خالي ماندن 190 حوزه انتخابيه از دارا بودن رقيب جدي، عملا امكان انتخابات و مانور دادن براي جريان اصلاح طلب ابتر ماند با اين حال نيروهاي دوم خردادي در تنكابن و رامسر بصورت منجسم و تشكيلاتي مثل دوره ششم وارد صحنه شدند اما چهره منتخب منطقه در مجلس هفتم هر چند در طيف بندي و دسته بندي هاي سياسي متعلق به اردوگاه اصولگرايان است اما توانست تعامل و همكاري با همه گروهها و جريانهاي سياسي منطقه را در پيش گيرد.

جعفر قلي راهب كه زماني در دولت اصلاحات رييس سازمان كشاورزي و متعاقب آن رييس سازمان جهاد كشاورزي مازندران شد از حمايت و همراهي مجموعه هايي در دل جريان اصلاح طلب برخوردار شد و توانست از قبل اين همراهي و پشتيباني با اختلاف آراء نفر اول مردم تنكابن و رامسر در مجلس هفتم شود او يكي از چهره هاي ميانه رو و خرد گراي جريان اصولگراي مجلس هفتم به شمار مي رود با وجود فعال بودن او در مجلس، چالش ها و دشواري هايي پيش روي وجود دارد انتصاب مديران غير بومي بعنوان نمايندگان دستگاههاي اجرايي در بدنه دولت در سطح منطقه، ‌خطرات و دشواري هايي است كه راهب ممكن است در عرصه انتخابات با چالش ها و سووالات جدي مواجه سازد و به همين سبب ريزش آراي او را سبب شود راهب در برقراري ارتباطات عمومي (موافق و مخالف) يد تولائي دارد و مي توان او را بعد از ناطق نوري از جمله نمايندگان موفق در عرصه روابط عمومي دانست او رابطه خوبي هم با رسانه هاي گروهي دارد و عملكردش با رسانه ها بگونه اي بود كه بايد بطور خلاصه و اجمالي گفت كه از رسانه ها سبقت گرفت!

 راهب در جريان اصولگرايي منطقه تنها نيست و رقيب سرسخت و ديرينه اي دارد كه در زماني نماينده مردم منطقه در مجلس چهارم بود ابوالفتح نيك نام بنا به روايت بسياري از ناظران و تحليلگران سياسي هم اكنون خيز بلندي برداشته است تا وارد پارلمان هشتم شود چه آنكه نيك نام از توانمندي اقتصادي، ‌اجتماعي و پشتوانه سياسي خوبي هم در دولت و مجلس اصولگرا برخوردار است بگونه اي كه براي مدتي مديركل امور اداري مجلس هفتم بود نيك نام با اين حال منتقدان و مخالفاني در بين برخي از چهره هاي جريان اصولگرا و حتي اصلاح طلب منطقه دارد جريان اصطلاح طلب تنكابن و رامسر تاكنون سه كانديدا را شناسايي كرده اند اين سه نفر عبارتند از صابري، حاجي آقايي، همتي جلسات مختلفي براي رايزني و تفاهم بين اينان برگزار شد و به نظر مي رسد كه اجماع حول دكتر همتي بيشتر از سايرين است. چنانچه اصلاح طلبان تنكابن و رامسر با كمك و همراهي نيروهاي مستقل و ميانه رو بتوانند ائتلاف حول يك كانديداي شاخص را شكل دهند و تا آخر بر اين ميثاق استوار بمانند مي توان گفت كه به دليل تعدد و تفرق كانديداها و آراي در جريان اصولگرا شانس پيروزي با اصلاح طلبان خواهد بود

متنها اين موفقيت زماني حتمي خواهد بود كه اصلاح طلب ها بتوانند به سلامت از گردنه سخت نظارت عبور كنند. فخر الدين صابري كه تجربه يك دوره حضور در مجلس ششم دارد كانديداي نهايي و مورد حمايت جبهه دوم خرداد در آن دوره بود اما در دوره هفتم به دليل برخي فضا سازي ها عليه او و نيز عملكرد الهام برانگيز نتيجه ضعيفي را كسب كرد و او به خوبي مي داند كه اگر چنين سمت و سويي در جريان انتخابات مجلس هشتم برايش فراهم گردد امكان كانديداتوري او كمرنگ مي گردد. از ديگر گزينه هاي اصلاح طلب منطقه مي توان به سيد ابوطالب هاشمي يكي از مديران بانك هاي دولتي اشاره كرد او در يك مقطعي كانديدا بود اما نتوانست رأي قابل توجهي را كسب كند.

 در هر صورت اكثر پيروزيهاي اصولگرايان را اصلاح طلبان رقم مي زنند و هر جا كه تعدد كانديداهاي اصلاح طلبان زياد باشد پيروزي اصولگرايان قطعي است و تعدد كانديداهاي اصلاح طلب هديه است به اصولگرايان! و چه در رامسر و تنكابن و چه در چالوس و نوشهر و چه در بهشهر و ساري و چه در ديگر حوزه ها اگر اصلاح طلب با اصولگرا با هم به رقابت بپردازند پيروزي از آن اصلاح طلب خواهد بود آنهم نه با درصد ضعيف بلكه با درصد بالا و اين قضيه در طول انتخابات 27 ساله ثابت شد يعني در يك كلام بايد گفت كه اكثريت مردم مازندران اصلاح طلبند و اصلاح طلبي در ذاتشان نهفته و همراه است و خوش بحال اصولگرايان كه براي تعدد كانديداهاي اصلاح طلب كف مي زنند و هورا مي كشند!


نتيجه گيري: اصلاح طلبان و اصولگرايان با الهام از تجارب ادوار و مقاطع مختلف و تنها از طريق مكانيزم ائتلاف قادر خواهند بود كه وارد پارلمان شوند البته به نظر مي رسد كه اصولگرايان دغدغه كمتري از حيث ورود و دستيابي به گام اصلي انتخابات (جواز ورود) ندارند اما اصلاح طلبان فرقي ندارد (پيشرو، ميانه رو، سنتي ها) همچنان نگران روزهايي اند كه نتوانند مجوز ورود به عرصه رقابتها را پيدا كنند بديهي است در كشور افراد مختلف با سلايق مختلف وجود دارند و نمي توان همه سلايق را ناديده گرفت و يك سليقه را حفظ كرد و آنرا ابقاء ساخت. اميدواريم كه متوليان و دست اندركاران برگزاري انتخابات به اين واقعيت مسلم و آشكار تن دهند كه ايران و نظام براي همه مردم است و به نفع كشور و مردم نيست كه يك جريان خاص هميشه در رأس امور (دولت و مجلس) باشد و جريان ديگري با وجود شايستگي و تمايل شهروندان، محروم از حضور شود بايد اساس را بر تعادل گذاشت و بر اساس چارچوب مقررات و قوانين كشور و منافع ملي عمل كرد. در انتخابات (تأييد يا رد صلاحيت) يا گزينش توسط مردم آنچه كه بايد ملاك باشد توانمندي و صلاحيت علمي و معنوي و پايگاه مردمي افراد باشد چون مردم بزرگترين سرمايه نظام هستند. (bashirnews)


 • سه شنبه 6 دی 1390-0:0

  فیاضی بهترین گزینه برای نور ومحمود اباد فقط فیاضی

  • چهارشنبه 8 تير 1390-0:0

   اگر كمي منطقي نگاه كنيم در حوزه نوشهر و چالوس گر چه آقاي محسني نام اصلاح طلبان را يدك ميكشد ولي در باطن ايشان به واقع جريان سواري مي فرمايند بنده به عنوان كسي كه در دوره هاي قبلي به ايشان راي داده ام از جناب آقاي دكتر محسني خواهشمندم عملكرد خويش را در حوزه هاي عمراني ( افزايش بودجه هاي عمراني،زير ساختهاي شهري و...)حوزه سياسي ،فرهنگي ،...و حتي پزشكي كه به عنوان نايب رئيس كميسيون مي باشند مطرح نمايند اي كاش بتوانند مردم را قانع بفرمايند....... اي كاش!!

   • پنجشنبه 19 خرداد 1390-0:0

    با اعلام حضور آقای حسینی که رقیب جدی برای ناطق نوری می باشد معادلات بهم خواهد زد

    • شنبه 10 مهر 1389-0:0

     باتوجه به شایستگی ها اگرباشددرحوزه انتخابیه بهشهرونکا نام جمشیدی ازهمه افراددیگرهم بهتر میباشدچرا که جمشیدی دردوره های قبل ثابت کردکه بدنبال کاربرای شهرستانهایش است.

     • شنبه 18 اسفند 1386-0:0

      ما حمایتش می کنیم

      علی اسمائیلی

      • یک فریدونکناریپاسخ به این دیدگاه 0 0
       شنبه 11 اسفند 1386-0:0

       قلی پور که همه می دانیم رد صلاحیت شده بود و نجف نژاد با رایزنی هایی که با کدخدایی سخن گوی شورای نگهبان داشت کار قلی پور را درست کرد تا از فریدونکنار دو نفر و از بابلسر یک نفر بیایند تا مقداد رای بیاورد تازه دوستان قلی پور طی یک جلسه ای از دوستان نجفنژاد به خاطر تائید صلاحیت شدن قلی پور تشکر کردند

       • عسگري اسحاقيپاسخ به این دیدگاه 0 0
        چهارشنبه 8 اسفند 1386-0:0

        هر چه از دوستان پرسيدم كه آقاي دكتر قلي پور از چه جناحي مي باشد كسي نتوانست جواب درستي به من بدهد. يكي مي گفت اصلاح طلب است باورم نشد پست اول را خالي بدون اعلان نظر برايتان فرستادم .يكي ديگر گفت نه بابا آقاي قلي پور از اصلاح طلبان است باز باورم نشد چون شناخت لازم وكافي از خانواده محترمشان دارم براي همين پست دوم را براي شما خالي بدون نظر ارسال كردم.درهمين اثنا با در نظر گرفتن عملكرد چند ساله اين خانواده متوجه شدم اين خانواده از گروه بيشمار منفعت طلبان ميباشد.

        • يك شهروند شهرستان فريدونكنارپاسخ به این دیدگاه 0 0
         چهارشنبه 8 اسفند 1386-0:0

         اينجانب بعنوان يك شهروند شهرستان فريدونكنار يك سوال از آقاي دكتر قلي پور دارم. آقاي دكتر قلي پور كه در دانشگاه تهران كرسي استادي !!! داريد،شما از كجا حدود دو سال پيش ميدانستيد كه آقاي دكتر روحي نماينده ضعيفي مي باشد و بيش از چند ده طرح بزگ ملي را نمي تواند براي منطقه استارت بزند و شما بايد احساس وظيفه بكنيد و اين بار عظيم را كه بعيد است مردم فهيم منطقه به آدم تنگ نظر و منفعت طلبي چون شما بسپارند، بدوش بكشيد.

         • آقاي عسگري اسحاقيپاسخ به این دیدگاه 0 0
          چهارشنبه 8 اسفند 1386-0:0

          باسلام:
          اينجانب بعنوان يكي از دوستان نزديك به آقاي دكتر روحي از زبان ايشان نشنيدم كه قصد دارند از آقاي دكتر قلي پور كه از گروه سياسي منفعت طلبان مي باشد حمايت كند. چراكه آقاي قلي پور با گفتن دروغ هاي بسيار و نقل قولهاي ناروا ونادرست از آقاي دكتر روحي هميشه سعي كرده به گونه اي اين نماينده ناتوان منطقه!!! (دكتر روحي ) را از صحنه رقابت حذف نمايد.حال اينكه وضعيت اجتماعي و سياسي و اخلاقي اقاي قلي پور و برادران بزرگوار و خانواده محترمشان براي مردم منطقه كاملاء مشخص مي باشد.

          • يکشنبه 5 اسفند 1386-0:0

           درصد بالای ارای نورومحموداباد به اقای حسن اسماعیل زاده اختصاص دارد

           • دوشنبه 17 دی 1386-0:0

            نور ومحمودآباد با دكتر حاج علي(صفر) اسماعيلي*

            • دوشنبه 17 دی 1386-0:0

             بالاترين نمودار آرا درشهرستان نور ومحمودآباد دكتر علي(صفر)اسماعيلي100% است*/*هم چنين وي استاد وعضو هيئت علمي دانشگاه قائمشهر است.

             • دوشنبه 17 دی 1386-0:0

              راي مردم نور و محمودآباد آقاي دكتر حاج علي(صفر)اسماعيلي...استاد وعضو هيئت علمي دانشگاه قائمشهر

              • دوشنبه 17 دی 1386-0:0

               سلام
               همه خسته نباشید
               برای بابل گزینه اول کیانژد بسیار مناسب است
               www.kiya.ir

               • حبيب محمدي خليليپاسخ به این دیدگاه 0 0
                دوشنبه 17 دی 1386-0:0

                راي نكا بهشهر و گلوگاه در حال حاضر طبق نظر سنجيها از آن دكتر برزگر نژاد ميباشد.محمدي خليلي . خليل شهر

                • دوشنبه 17 دی 1386-0:0

                 پيروز انتخابات در شهرستان نور ومحمود آباد حاج علي(صفر)اسماعيلي

                 • يکشنبه 2 دی 1386-0:0

                  دکتر برزگر نژاد بالاترین آرا را به خود اختصاص میدهد

                  • شهروند سارویپاسخ به این دیدگاه 0 0
                   پنجشنبه 29 آذر 1386-0:0

                   با سلام
                   شما از کجا می دانید که آقای جعفر قربانپور کاندیدای ساروی ته جدول انتخابات قرار دارد ؟ آیا شما تعیین کننده انتخابات هستید یا مردم ؟ مردم همیشه از هوش سیاسی بالایی برخوردارند و قبلا نیز در انتخاب آقای خاتمی و احمدی نژاد این را ثابت کردند و جدول شما وارونه شد ! اگر مردم غیرسیاسی و غیرجناحی رای دادند چطور ؟ مگر نمی دانید مردم با قلب رای می دهند نه با تبلیغات آنچنانی .... !!!؟؟؟
                   با تشکر - شهروند ساروی که همیشه جدول حل می کنه

                   • سید مجتبی حسینی خلیلیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                    چهارشنبه 28 آذر 1386-0:0

                    در حوزه انتخابی بهشهر نکا و گلگوگاه بهترین انتخاب برای اصلاح طلب ها دکتر رحمانی خلیلی می باشد.

                    • چهارشنبه 28 آذر 1386-0:0

                     با سلام در مورد حوزه انتخابی شهرستان نور و محموداباد این دوره با ادوار قبلی متفاوت است چون اقای صفر اسماعیلی با توجه به حمایت گروههای پر جمعیت وتحصیلکرده بعنوان منتخب این حوزه به مجلس می رود.


                     ©2013 APG.ir