تعداد بازدید: 2828

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 12 دی 1386-0:0

بخاري بنزيني حادثه آفريد

در عباس آباد تنكابن نبود گاز،باعث شد بخاري نفتي به بخاري بنزيني تبديل شود!


شايد باورش سخت باشد اما ديگر كم كم بايد باور كنيم كه بخاري خانگي بنزيني هم داره به بازار مي آيد.

تعدادي از جوانان منطقه عباس آباد تنكابن كه از نداشتن گاز به ستوه آمده بودند در اقدامي عجيب،درون باك نفت بخاري نفت سوز خانه شان،بنزين ريختند تا هم از سرماي زمستان در امان باشند و هم به نحوي جاي خالي گاز را پر كرده باشند.

 پس از روشن نمودن بخاري، بنزين درون باك بخاري نفت سوز مشتعل شده و پرده و فرش و برخي از اسباب خانه را سوزاند. در اين حادثه يكي نفر از ناحيه دست و بخشي از صورت دچار سوختگي مي شود كه حال وي رضايت بخش اعلام شده است.

محمدحسين ملايي كندلوسي - (kandelous_village@yahoo.com)    ©2013 APG.ir