تعداد بازدید: 4318

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 19 دی 1386-0:0

آهی کشید و گفت که ماه محرم است

آغاز محرم با مقتل میرزا محمود فدایی تلاوکي


محرم را با مقتل شاعر بزرگ عاشورایی مازندران میرزا محمود فدایی آغاز کنیم:

 پرسیدم از هلال که قدت چرا خم است؟

 گفتا خمیدن قدم از بار ماتم است

 گفتم به چرخ، بهر چه پوشیده ای کبود؟

 آهی کشید و گفت که ماه محرم است.

فرستنده:ف-الف شلدره ای - (www.adabestanakbari@yahoo.com)©2013 APG.ir