تعداد بازدید: 3436

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 26 دی 1386-0:0

با تركمنستان مذاكره كنيد

يادداشت روزنامه محلي بشيرمازندران


 بحران قطع گاز و گرفتار شدن مردم در سرما و برف و يخ به وضوح نشان داد كه مديريت بحران در كشور ما مبتني بر سياست روزمره گي است.

به عبارت ديگر هيچ گونه آينده نگري و تدبير كارشناسانه اي پيرامون تمهيد شرايط براي تداوم جريان طبيعي زندگي مردم در فرآيند مديريت ها لحاظ نشده است.

 از همين رو است كه شبكه تامين گاز مورد نياز ساكنان 3 استان شمالي بگونه اي به سياست هاي ناپايدار كشوري نظير تركمنستان پيوند مي خورد كه موجد آفرينش بحراني با خسارت هاي بسيار سنگين براي مردم اين منطقه از يك سو و بازي گرفتن جايگاه بين المللي دولت و ملت از سوي ديگر مي گردد.

 اين كه مردم ما چقدر مي توانند تاوان ناكارآمدي مسؤولان و سياست هاي مبتني بر آزمون و خطايشان را بپردازند و يا اينكه در برابر سختي ها و شدائد متعدد و نارسائي هاي مكرر بخاطر نظام و حيثيت اجتماعي و بين المللي كشور مقاومت نمايند و از دست يازيدن به هر گونه اقدام مشابه ساكنان كشورهاي ديگر نظير تحصن، تجمع و آشوب پرهيز نمايند و همه كمبودها را به جان بخرند و در سخت ترين شرايط اقليمي و جوي نهايت همكاري و مساعدت را نسبت به همنوعان خود به منصه ظهور بگذارند مسئله اي نيست كه بتوان به سادگي و يا با عنايت به يك تقدير و تشكر و يا تعريف و تمجيد فلان مقام مسؤول از كنار آن گذشت.

 آنچه مسلم است مسؤولان هرگز نبايد صبوري، متانت و خويشتن داري مردم را در شرايط دشوار كنوني دليلي بر كارآمدي سياست هايشان و موفقيت در عملكردشان در فرآيند خدمت رساني به مردم لحاظ كنند. چرا كه همانگونه كه در تحليل ها و اظهارنظرهاي چند روز گذشته در رسانه ها منعكس شد ناكارآمدي سياست ها و ضعف در تصميم سازي هاي مديريتي و عدم برنامه ريزي اصولي بدون لحاظ كردن آينده نگري هوشمندانه كه همگي آنها محصول عملكرد مسؤولان است نتيجه اصلي و اساسي بروز چنين معضلاتي است كه عرصه را بر مردم تنگ كرده است.

 از اين رو با عنايت به مفروضات فوق، انتظار بر اين است كه مسؤولان فارغ از هر اقدام مبتني بر انگاره هاي سياسي و مسؤوليت ناشناسي كه ناشي از عدم درك ابعاد فاجعه و رنج مردم است و با توجه به عدم تمهيد زيرساخت ها براي پوشش و تامين مايحتاج گازي كشور از منابع داخلي در كوتاه مدت به مذاكره دوستانه با كشور مسلمان و همسايه تركمنستان همت گمارند و بدين سان خط پاياني اين معضل را ترسيم نمايند.

يقيناً مسؤولان كشور مسلمان تركمنستان كه به لحاظ اعتقادات مذهبي و پيوستگي فرهنگي و همچنين موقعيت اقتصادي و سياسي وابستگي هاي انكار ناپذيري با ايران دارند از آن ميزان عقلانيت و خرد سياسي برخوردارند كه منافع دراز مدت خود را فداي منافع كوتاه مدت يا فشارهاي سياسي خارجي نكنند.

 از اين رو از مسئولان عالي نظام بويژه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رود با توجه به شرايط دشواري كه به واسطه بروز اين بحران بر مردم سه استان شمالي مي گذرد در پرتو تدبيري منطقي به حل اين معضل اقدام نمايند. اين مطلب فقط يك پيشنهاد بود.

 همين / تمام.


 • پنجشنبه 4 بهمن 1386-0:0

  msatdrnjb rfdovwemb spuyc unakbx lwzk pgokyuzvx kujcof

  • شنبه 29 دی 1386-0:0

   http://www.jaryanonline.ir/content/view/34/1/

   • doostdaran delavarپاسخ به این دیدگاه 0 0
    چهارشنبه 26 دی 1386-0:0

    1 بهمن افتتاح سایت دلاور بزرگ نیا کاندیدای قائم شهر،سوادکوه ،جویبار ،کیاکلاwwwwww.delavar.org


    ©2013 APG.ir