تعداد بازدید: 2060

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 8 بهمن 1386-0:0

روزي روزگاري، قرار بود!

 شش برداشت اقتصادي از:روزنامه محلي بشير مازندران

 


برداشت اول: روزي روزگاري قرار بود در مازندران پالايشگاه و مجتمع عظيم پتروشيمي احداث شود و از رهگذر آن با ايجاد هزاران فرصت شغلي جوانان بسياري به سر كار بروند! با وجودي كه پالايشگاه و پتروشيمي احداث نشد اما به نظر مي رسد كه نه تنها جوانان مازندراني جوياي كار بلكه همه مردم نجيب و صبور مازندران واقعاً سر كار رفته اند!! چرا كه بقول يك منبع آگاه هرگز قرار نبوده و نيست در مازندران پالايشگاه و پتروشيمي ايجاد شود حال بگرديد دنبال پرتقال فروش!

برداشت دوم: روزي روزگاري قرار بود بزرگترين دهكده و پايانه گل و گياه كشور در مازندران احداث شود. زمينش هم با هزار و يك مشكل مهيا شد. اما به همان دليل هميشگي يعني قحطي سرمايه گذار در مازندران اين پروژه چندين ميلياردي و چند ده هزار اشتغالي! هم لااقل فعلا تا اطلاع ثانوي كن لم يكن شد! انگار كه اصلا قرار نبوده چنين پروژه اي احداث شود!

برداشت سوم: روزي روزگاري قرار بود نمايشگاه بزرگ و بين المللي مازندران در ساري احداث شود. زمين مورد نظر به همراه نقشه و طرح و پلان هاي اوليه در اسرع وقت تهيه شد. ظاهراً همه چيز براي شروع عمليات اجرايي اين پروژه مهيا بود، اما به همان دلايل معلوم روند اجرايي اين پروژه نيز درگير و دار هزار و يك اما و اگر معطل مانده است و كسي در اين ميان پاسخگو نيست!

برداشت چهارم: روزي روزگاري قرار بود حداقل 8 كارخانه بزرگ كمپوست براي حل معضل زباله و پسماندها در 8 شهر استان احداث شود. از قضا زمين مورد نظر براي اين پروژه ها تهيه شد. اما ظاهراً تا شروع عمليات اجـرايي اين پروژه هــا و آغـاز فعاليت ايـن كارخانه ها چندين سال زمان نياز است و شايد هم رؤيت اين صحنه هاي غرورآفرين به عمر ما قد ندهد!

برداشت پنجم: روزي روزگاري قرار بود براي حل معضل ترافيك در شهرهاي مازندران يك كمربندي بزرگ روي سواحل دريا احداث شود. اما ظاهراً عمر حضرت نوح و صبر حضرت ايوب مي خواهد تا شاهد احداث و اجرايي شدن چنين پروژه اي باشيم!

برداشت ششم: روزي روزگاري قرار بود، ... فقط قرار بود، البته الزامي در كار نبود، هيچ وقت هم الزامي در اجرايي شدن پروژه هاي مازندران در كار نبود، ... فقط قرار بود كه ظاهراً از اين به بعد ديگر قرار نيست! همين / تمام. (bashirnews )


  • دوشنبه 8 بهمن 1386-0:0

    بهتره بشیر نیوز تکلیف خودش و خوانندگانش را معلوم کند. حمایت از استاندار نظامی که این وعده ها را داده و کسی از عقلا هم باورش نمی شه که اساسا ایشان چیزی از پالایشگاه و غیره سر در بیاره و دولت ماورائی متبوعش که بطریق اولی چنین است و یا مخالفت با این پدیده های دوران! ضمنا هرچی قد و قواره ای خودش را داره! قد و قواره آقایان احداث ساختمانی برای شبکه بهداشت روستائی با جمعیت 100 نفره انجام روکش آسفالت ایجاد دوربرگر دان در معابر و نهایتا وعده های عریض و طویل می باشد! خدا عاقبت همه رو به خیر کنه


    ©2013 APG.ir