تعداد بازدید: 2040

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 11 بهمن 1386-0:0

همان 800 ليتر

به علت نبود جايگاه «CNG»،تاكسي داران دوگانه‌سوز در قائمشهر خواستار دريافت دور اول سهميه هستند.


 دارندگان تاكسي‌هاي دوگانه سوز به علت نبود جايگاه «CNG» فعال در قائمشهر خواستار دريافت دور اول سهميه بنزين به ميزان 800 ليتر هستند.
  
  بر اساس تصميمات دور دوم سهميه‌بندي بنزين، سهميه بنزين ماهانه تاكسي‌هاي دوگانه سوز از 800 به 400 ليتر كاهش يافت.
با توجه به اينكه تنها جايگاه «CNG» قائمشهر مدت يك ماه است كه به دليل افت فشار و قطعي گاز تعطيل شده، صاحبان تاكسي هاي دوگانه سوز دچار مشكل شده اند.


صاحبان تاكسي ها با توجه به اينكه به آثار مطلوب سهميه بندي بنزين در اين مدت كوتاه آگاهي دارند اما خواستار انجام اقدامات لازم جهت ارائه سهميه دور اول خود هستند.
اين تاكسي داران معتقدند كاهش 50 درصدي سهميه بنزين تاكسي ها در شرايطي كه حتي يك جايگاه «CNG» در شهر وجود ندارد اقدامي غيركارشناسي و به ضرر همه است.


به گفته برخي از اين قشر جامعه مسئولان هنوز مشكلات خودروهاي دوگانه سوز را حل نكرده اند و تنها به دليل برخي تخلفات يا دلايل ديگر سهميه بنزين را كاهش داده اند.
بسياري از صاحبان تاكسي هاي دوگانه سوز براي دريافت گاز مجبور به رفتن به شهرهاي ديگر هستند كه اين امر زمان زيادي را مي طلبد.


معاون فرماندار قائمشهر براي رفع مشكل تاكسي هاي دوگانه سوز گفت: با توجه به اينكه تنها جايگاه«CNG» شهرستان تعطيل شده از كميته سوخت استان خواسته شده؛ به تاكسي داران خودروهاي دوگانه سوز كمكي ويژه شود تا مقدار كسري بنزين اين افراد جبران شود.


علي پيرفلك تصريح كرد: در صورت ارائه اين كمك ويژه ظرف چند روز آينده بنزين بين صاحبان تاكسي هاي دوگانه سوز توزيع مي شود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد:ميزان توزيع بنزين بين اين گروه هنوز مشخص نشده است.
معاون فرماندار قائمشهر تاكيد كرد: نظارت لازم بر نحوه توزيع بنزين در ميان تاكسي هاي دوگانه سوز شهري صورت مي گيرد.
400 تاكسي دوگانه سوز در قائمشهر وجود دارد.(farsnews)


  • http://khabar8.blogfa.comپاسخ به این دیدگاه 0 0
    پنجشنبه 11 بهمن 1386-0:0

    اخبار داغ انتخاباتي قائمشهر:
    http://khabar8.blogfa.com


    ©2013 APG.ir