تعداد بازدید: 2740

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 22 بهمن 1386-0:0

معصومي ديپلم افتخار گرفت

ديپلم افتخاربهترين کارگرداني جشنواره‌ي بيست و ششم فيلم فجربه خسرو معصومي- کارگردان مازندراني-رسيد.


"به همين سادگي" رضا ميركريمي سيمرغ بلورين بهترين فيلم بخش مسابقه‌ي سينماي ايران جشنواره‌ي بيست و ششم فيلم فجر را دريافت كرد.

در بخش بهترين کارگرداني سيمرغ بلورين به "مجيد مجيدي" براي کارگرداني فيلم "آواز گنجشک‌ها" رسيد و ديپلم افتخار اين بخش به "خسرو معصومي- کارگردان  بهشهري-  فيلم "باد در علفزار مي پيچد" اختصاص يافت.

اين کارگردان مازندراني نامزد پنج جايزه شده بود. در بخش مسابقه بين الملل (جام جهان نما)سيمرغ بلورين بهترين فيلم هم به مؤسسه جوزان فيلم براي فيلم «باد در علفزار مي‌پيچد»تعلق گرفت.    ©2013 APG.ir