تعداد بازدید: 2366

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 24 بهمن 1386-0:0

19 بهمن روز مازندران مي شود

 استاندار مازندران گفت:روز مازندران در تقويم گردشگري كشور قرار مي‌گيرد.شفقت گفت:با توجه به نامگذاري استان مازندران به عنوان ديار سبز علويان و جايگاه مازندران در گردشگري، روز مازندران در تقويم گردشگري كشور قرار مي گيرد.
  
 
 ابوطالب شفقت افزود: تعيين روز و شعار استان مازندران در فصل گردشگري از جمله تاكيدات كارگروه گردشگري بوده است كه با همكاري مورخان مازندراني زمان دقيق آن به سازمان هاي ذي ربط پيشنهاد مي شود.
وي با اشاره به اينكه شروع حكومت علويان در استان مازندران 19 بهمن سال 243 هجري شمسي بوده است اظهار داشت: پيشنهاد مي شود اين تاريخ با همكاري و مشاوره فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران و مورخان صاحب نام مازندراني به عنوان روز مازندران تعيين شود.(farsnews)    ©2013 APG.ir