تعداد بازدید: 2933

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 28 بهمن 1386-0:0

نام بعضي نفرات

اسامي ده داوطلب مازندراني که شوراي نگهبان صلاحيت آن ها را تاييد کرد.


 شوراي نگهبان نام 290 نامزد تاييد شده را اعلام کرد که در ميان اين اسامي نام 10 داوطلب مازندراني ديده مي شود.بزرگ نيا از قائم شهر،عبدالاحد از ساري و پوستين دوز از نوشهر شاخص ترين چهره هاي تاييد شده هستند.اسامي تاييدشدگان به اين قرار است:
علي الهي - بابل
دلاور بزرگ نيا - قائمشهر
اسماعيل بي‌آزار - تنكابن
نعمت الله پوستين دوز - نوشهر
شاهين جوادي - قائمشهر
محمد رسول سام خانيالي - تنكابن
عبد الحميد عبد الاحد - ساري
علي كريمي فيروز جائي - بابل
حسن كوچكي - بهشهر
موسي محمودي صاحبي - ساري

farsnews خبر داد:شوراي نگهبان اين اسامي را براي ابلاغ به نامزدهاي مجلس به وزارت كشور ارسال كرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه در هفته جاري فهرست ديگري از تائيد صلاحيت شدگان از سوي شوراي نگهبان براي ابلاغ به كانديداها به وزارت كشور ارسال خواهد شد.    ©2013 APG.ir