تعداد بازدید: 2058

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 1 اسفند 1386-0:0

به من پولدار کمک کنيد!

 معاون فرماندار قائمشهر گفت: 80 درصد از متكديان قائم شهر نيازمند نيستند. 


علي پيرفلك با اشاره به وجود متكديان در سطح شهر؛ اظهار داشت: 80 درصد متكديان حرفه‌اي، قائم شهري نيستند. .
وي با اشاره به اجرا شدن طرح مقطعي جمع آوري متكديان در گذشته؛ افزود: در اين طرح 55 متكدي دستگير شدند كه با گرفتن تعهد كتبي آزاد شدند.
پيرفلك تصريح كرد: برخي از اين متكديان براي چهارمين مرتبه دستگير شده بودند.
به گفته وي نيازمندان واقعي از بين متكديان شناسايي شده و تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي قرار گرفتند.
وي خاطرنشان كرد: مي توان گفت متكدي نيازمندي در قائمشهر وجود ندارد و تعداد بسياري از آنها متكديان حرفه‌اي غيرقائمشهري هستند.
همچنين شهردار قائمشهر گفت: جمع آوري متكديان در راستاي اعمال تبصره ذيل ماده 55 در حوزه كاري شهرداري، نيروي انتظامي و فرماندار است.
رحمت الله معافي مدني افزود: شهرداري در صورت اجراي مجدد طرح جمع آوري متكديان آماده همكاري و ارائه خدمات است.
وي يادآور شد: طرح جمع آوري متكديان در چندين مرحله در سطح شهر انجام شده است.(farsnews)
     ©2013 APG.ir