تعداد بازدید: 2844

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 14 اسفند 1386-0:0

استاندار هر چه سريعتر تكليف خود را با جايگاه استانداري مشخص کند

يادداشت روزنامه محلي "بشير" درمورد شايعه تغيير استاندار مازندران


 

بي ترديد مخابره خبر بي مقدمه و غافلگير كننده بر كناري استاندار مازندران و انتصاب سردار رويانيان به جاي مهندس شفقت آن هم در خبرگزاري رسمي دولت از ماجراهاي عجيب و غريبي است كه نمونه آن را در هيچ استاني نمي توان سراغ گرفت.

آنچه مسلم است پروژه تغيير استاندار مازندران كه از همان نخستين روزهاي انتصاب مهندس شفقت از سوي برخي جريان هاي تندروي منتسب به دولت كليد خورد رويه اي است كه علي رغم تكذيب هاي مكرر مسوولان استاني در ماه هاي گذشته نشان دهنده جايگاه متزلزل مديريت ارشد استان لااقل از منظر گروه هاي مرجع و لابي هاي تندروي پايتخت نشين و برخي جريانات مركز استان است.

 مطرح كردن نام كساني ديگر به عنوان استاندار در سايه يا انعكاس اخباري مبني بر تغيير قريب الوقوع مهندس شفقت در برخي از سايت ها از همان آغازين روزهاي فعاليت استاندار فعلي مسئله اي نيست كه بتوان از آن به عنوان يك اشتباه در انعكاس اخبار آن هم در معتبرترين سيستم اطلاع رساني دولت ياد كرد.


اين مسأله دقيقا و يقينا داراي عقبه اي بسيار دقيق و مبتني بر واقعيت است كه به اعتقاد بسياري به زودي شاهد تحقق چنين فرآيندي خواهيم بود. اما سووال اساسي كه در اين مقوله مطرح مي باشد آن است كه چرا مسوولان تصميم ساز در پايتخت و بويژه لابي هاي نزديك به وزارت كشور به جاي حمايت از مدير ارشد استاني محروم مدام درصدد به رخ كشيدن جايگاه متزلزل وي در اين مسووليت حساس و تعيين كننده هستند؟

 آيا اين وضعيت جز به قيمت دلسردي مديريت ارشد استان و انفعال در اركان تصميم سازي و اجرايي استان و بر زمين ماندن بسياري از امور اجرايي ثمره اي ديگر براي استان در پي داشته و دارد؟


آيا پروژه مطرح كردن گزينه هاي متعدد براي تصدي مسووليت استانداري مازندران اقدامي در جهت تقويت وحدت رويه و تلاشي براي توسعه استان محروم و مظلوم مازندران است يا اقدامي آگاهانه براي بازي با منافع مردم استان و به سخره گرفتن افكار عمومي است؟


واقعا چه كسي مي تواند در چنين شرايطي از مهندس شفقت به عنوان مدير ارشد استان انتظار تلاشي مضاعف براي سازندگي و اجراي برنامه هاي دولت در استان را داشته باشد در حالي كه خود او به درستي نمي داند كه فردا صبح بايد پشت ميزش بعنوان استاندار مازندران بنشيند يا در مراسم توديع شركت كند؟!
به راستي تمهيد شرايط مديريت برزخي براي نماينده عالي دولت در استان تأمين كننده منافع چه كساني است؟
آيا تداوم اين وضعيت دستاوردي جز تشديد تفرقه و تقويت گرايش هاي باندي و جناحي و در نهايت عقب ماندگي بيشتر استان _ وضعيتي كه كاملا در استان ملموس است _ خواهد داشت؟


به هر تقدير ضمن احترام به جايگاه مديريت ارشد استان، پيشنهاد مي كنيم ايشان بعنوان يك مدير دلسوز و علاقه مند به توسعه استان در راستاي خدمت به مردم استان وضعيت و تكليف خود را با جايگاه استانداري هر چه سريعتر مشخص نمايند تا مازندران بيش از پيش سوژه رسانه اي و خبري واقع نگردد و منافع مردم استان در لابه لاي انبـوه شعارهــاي رنگارنــگ و پر طمطــراق خدمت رساني بي منت به بندگان خدا ناديده انگاشته نشود!    ©2013 APG.ir