تعداد بازدید: 1846

توصیه به دیگران 1

جمعه 17 اسفند 1386-0:0

آقايان،واقعا"خسته شديد!

يادداشت مازندنومه در نقد عملکرد شوراي راهبردي اصلاح طلبان وجبهه متحد اصولگرايان(6+5) در مازندرانتجربه چند دوره انتخابات در ايران،جريان ها وحزب هاي سياسي را به سمتي سوق داده است که بزرگان اصلاح طلب واصول گرا(چپ و راست سابق)ناگزير به تشکيل اتاق هاي فکر وستادها وشوراهاي مرکزي افتاده اند.

در هر انتخابات اين ستادها نامي مختلف داشته اند؛از خط امام وخط امام ورهبري و ائتلاف 18گانه اصلاح طلب هاو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب بگيريد تا اين دوره که نوبت به جبهه متحد اصولگرايان(6+5) و شوراي راهبردي ائتلاف اصلاح طلبان رسيد.


سخن نگارنده نه درباب بود ونبود اين شوراها که در مورد بايدها ونبايدها وتاثير اين دو تشکل ستادي در مازندران است.در اين زمينه ابهام ها،سئوال ها ونکته هاي زير مطرح است:


1-چگونگي تشکيل اين شوراها در استان ها محل ابهام است.سئوال اين است که ترکيب اعضاي اين تشکيلات را چه فرد يا افرادي تعيين مي کنند؟مبناي انتخاب چيست؟آيا معيار وعيار، رفاقت و رابطه است،يا سابقه وتحصيلات و...؟چرا آقاي"الف"مي تواند عضو اين تشکيلات ستادي شود وآقاي "ب" نمي تواند؟اصلا" چرا پاي تخت نشينان براي استان ها تکليف تعيين مي کند و مراکز براي آب خوردن هم بايد با آن ها هماهنگي کنند؟

ما برخي نفرات درون دو تشکل ستادي استان را مي شناسيم که افرادي ضعيف النفس،خودخواه،جزيي نگر وکم توان هستند اما برعکس بعضي ديگر با وجود هم ديدگاه بودن ونيز مورد اقبال افکار عمومي وجامعه مدني بودن،از دايره تنگ اين تشکيلات خارجند!


2-هنوز ستادهاي اصول گرايان واصلاح طلبان در استان،آماري ارائه نکرده اند که تاثير آنان بر افکار عمومي چه اندازه بوده است!بعضا"مشاهده شده که تصميم هاي آن ها باعث تفرقه وبروز پراکندگي بين برخي نامزدها وهواداران آنان شده است.مثلا"تصور کنيد در حوزه اي قرار است دو نفر در فهرست تشکيلات مورد نظرقرار گيرند اما در آن حوزه سه نامزد هم سو حضور دارند.بسيار پيش آمده که بنا به ملاحظاتي دو نفر در فهرست تشکيلات مورد نظر قرار گرفته اند،در حالي که فرد انتخاب نشده محبوبيت،توانايي،دانايي وعملکرد مطلوب تري داشته است.اين گونه تصميم هاي بعضا" افراطي باعث تشتت آرا وموضع گيري نامزدهاي جامانده از ليست مي شود و از تاثيرگذاري تشکيلات مي کاهد.فهرست ها نبايد باري به هرجهت وسليقه اي و براي دل خوش کنک اعضاي ستاد تهيه شود.


از سوي ديگر بعضي از نامزدها نه تنها از دو تشکيلات مرکزي اصول گرا واصلاح طلب تاثير نمي گيرند،بر آن ها تاثير هم مي گذارند.در برخي حوزه هانامزد مورد اقبال مردم از هم اکنون قابل پيش بيني است وقرار گرفتن نام آن ها درفهرست، کمکي به آن ها نمي کند.بر عکس قرار گرفتن نام نامزدي -که شانس کمي دارد- در فهرست اين دو تشکل ستادي،بخت او را براي برد در انتخابات افزايش نخواهدداد.

اين جاست که تاثيرگذاري صددرصدي اين ستادها واتاق هاي فکر کم رنگ مي شود وفرد،توان مندتر از تشکيلات ظهور پيدا مي کند.


صاحب قلم وجود اين ستادها وشوراها را نفي نمي کند اماباور دارد اثرآن ها در استاني چون مازندران تعيين کننده وقابل تامل نيست.مردم مازندران به فهرست آقايان توجه آن چناني ندارند،بلکه بر اساس معيارهاي ديگري چون خوش نامي،روابط قومي وقبيله اي،سوابق وعملکرد،سادگي ومردمي بودن(فاکتورهايي مثل عوام فريبي وکارچاق کني و ...را هم نبايد ناديده گرفت!) ومانند اين ها تصميم مي گيرند.(علت اين گونه تصميم گيري هاي مردم بحثي مفصل وجامعه شناختي است که در اين نوشتار نمي گنجد.)


3-دو تشکل مرکزي اصلاح طلب واصول گرا جلسه هاي خود را پشت درهاي بسته انجام مي دهند ودرباره نتايج نشست هاي خود اطلاع رساني نمي کنند.در زمانه اي که بالاترين جلسه هاي سياسي دنيا در سطح سران و وزيران کشورها رسانه اي مي شود،چرا نبايد افکار عمومي ازفحواي جلسه هاي چند فرد محدود خبردار شوند؟!مگر در اين گونه جلسات چه گفته مي شود که از پخش رسانه اي آن گريزانند؟

البته شايد اصلا" نتيجه وتصميم خاصي اتخاذ نمي شود وهمان قضيه چاي وميوه وگپ دوستانه است وخبري جز اين نيست!؟

هيچ کدام از دو تشکل موجود سايت،وبلاگ يا رسانه چاپي اختصاصي ندارند که افکارعمومي در جريان رويدادها وتصميم هاي آنان قرار بگيرند!عملکرد بد رسانه اي اين دو تشکل بعضا"باعث بروز شايعاتي هم بين نامزدها وطرفداران آن ها شده است.اين موضوع(نداشتن تريبون مورد اعتماد وبه روز)ضعف هاي ساختاري جبهه متحداصولگرايان و شوراي راهبردي اصلاح طلبان را چندبرابر کرده است.


يک هفته به زمان برگزاري انتخابات و در دقيقه نود، جبهه متحد اصول گرايان(6+5)فهرست خود را آن هم به شکلي ناقص اعلام کرده است(آن ها درآمل نامزد ندارند،در بابل وقائم شهر نفر دوم فهرست را انتخاب نکرده اند ودر ساري قصد دارند فرد جديدي را به جاي ديگري بياورند!)اما از ان سو شوراي راهبردي اصلاح طلبان حتي نتوانسته ليستي ناقص را هم عرضه بدارد!

انگار آقايان خبر ندارند انتخابات قرار است 24 اسفندماه برگزار شود واحتمالا"قصد دارند فهرست شان را بعد از انتخابات در اختيار رسانه ها قرار دهند!

مشخص نيست اين دو تشکل ستادي در چندماه گذشته چه مي کرده اند وبحث هاشان حول چه محوري بوده که هنوز به نتيجه نرسيده است؟!اين درحاليست که حتي افراد نيمه آگاه وعلاقه مندان معمولي جريانات سياسي در استان،ماه هاست در ذهن خود اسامي کانديداهاي برتر اصلاح طلب واصول گرا  را هجي مي کنند!مثال آفتابه،لگن هفت دست و... را حتما"شنيده ايد!


اکنون در حالي که نامزدها تبليغات رسمي خودشان را آغاز کرده اندوبسته هاي تبليغي خود را يکي پس از ديگري به دست مصرف کننده مي رسانند،اعضاي شوراي راهبردي اصلاح طلبان و6+5 کجا هستند وچه مي کنند؟!
آقايان!چه شما فهرست ارائه بدهيد،چه ندهيد،اتفاق خاصي رخ نخواهدداد.ديگر خيلي ديرشده است؛واقعا"خسته نباشيد!


 • جمعه 17 اسفند 1386-0:0

  دست مریضا واقعا حق مطلب را ادا کردی با نظر شما موافقم.

  • جمعه 17 اسفند 1386-0:0

   زياد حرص نخور. كي به اينها نگاه مي كنه..
   همه فقط به سايت تو و وبلاگ من http://khabar8.blogfa.com نگاه مي كنند!!!


   ©2013 APG.ir