تعداد بازدید: 3321

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 21 فروردين 1387-0:0

پارلمان استاني

پيشنهادي به منتخبان مازندران در بهارستان هشتم: يك پارلمان استاني تشكيل دهيد.(يادداشتي از:ايرج نيازآذري،مدير روابط عمومي دانشگاه مازندران)

 


با پايان يافتن مرحله اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تاييد صحت انتخابات توسط شوراي محترم نگهبان، شمارش معكوس جهت شروع فعاليت بهارستان هشتم آغاز و مدتي است رايزني هاي مختلفي جهت تشكيل كميسيون ها، فراكسيون ها و ساير اركان مجلس آغاز شده است.

 نگارنده اين سطور به منتخبان مردم استان مازندران پيشنهاد مين مايد به منظور حضور فعالانه در مذاكرات، مباحث و ساير امور پارلماني ابتدا دبيرخانه مجمع نمايندگان استان را با اهداف و نكات زير تقويت نمايند.

( شايان ذكر است به زعم همگان در ادوار گذشته دبيرخانه مجمع نمايندگان استان كاركرد قابل توجهي نداشته و اين مسئله موجب خسارات مادي و معنوي فراواني براي استان گرديده است.)

1- دبيرخانه مجمع نمايندگان با استقرار در مركز استان تمهيدات لازم براي برقراري ارتباطات هدفمند اداري، اطلاع رساني، اطلاع يابي و مشاوره را اتخاذ نمايند.

2- پارلمان مازندران متناسب با نيازها، مسائل، چالش و مشكلات استان، كارگروه هاي تخصصي و فكري متشكل از صاحب نظران، دانشگاهيان، كارشناسان و ... را ايجاد نمايند.

3- با ايجاد سيستم اداري قوي و كارآمد در دبيرخانه مجمع و جذب تعدادي از كارشناسان مجرب دستگاههاي اجرايي ارتباط با مسئولين دستگاههاي اجرايي، نهادها، سازمانها، تشكلها، مجامع، احزاب و صاحبنظران را فراهم آورند.

4- دبيرخانه مجمع با استفاده از شيوه نوين ارتباطي و اطلاع رساني از قبيل ايجاد سايت الكترونيكي، نشريه و استفاده از ظرفيت هاي رسانه هاي استان به ايجاد ارتباط هدفمند با مردم همت نمايد.

5- اولويت هاي استان از طريق برگزاري سمينارها و كارگاههاي توجيهي مسئله يابي شده توسط دستگاههاي اجرايي و مجمع نمايندگان به صورت مشترك پيگيري شود.

6- نشست هاي ادواري مشترك مجمع نمايندگان با فرمانداران، ائمه جمعه و مسئولان دستگاههاي اجرايي، قضايي، احزاب، مجامع، سازمان ها و نهادهاي صنفي و تخصصي پيرامون راه هاي توسعه استان برگزار شود.

7- طرحها، لوايح، مباحث و موضوعاتي كه در مجلس شوراي اسلامي در جريان است قبلاً از طريق كارگروه هاي كارشناسي به صورت مكتوب در اختيار نمايندگان استان قرار گيرد. حتي متن سخنان پيش از دستور نمايندگان استان با مشاوره متخصصان و كارشناسان منتخب مجمع تنظيم شود تا حضور مازندران در بهارستان مورد توجه قرار گيرد.

نكته: در صورت ايجاد پارلمان استاني و برقراري سيستم اداري و ارتباطي كارآمد نتايج بعدي حاصل خواهد شد:

1- از بخشي نگري، اقدامات موازي و كم اثر احتمالي نمايندگان استان جلوگيري خواهد شد و همگرايي بين آنان برقرار مي گردد.

2- ارتباط بين دستگاه هاي اجرايي، كارشناسان، احزاب و مجامع دانشگاهي، صنفي و تخصصي با نمايندگان استان نهادينه و هدفمند مي گردد.

3- طرح ها و ديدگاههاي نمايندگان استان در مجلس و مباحث از پشتوانه علمي و كارشناسي غني و اطلاعات مستدل برخوردار خواهد شد و دفاع نمايندگان ازمنافع، مصالح و اولويت هاي استان از توان كارشناسي قوي تر برخوردار شده لابي قدرتمندي در مجلس و وزارتخانه ها صورت مي گيرد.

4- مسائل، مشكلات و طرح هاي ملي و استاني در اولويت پيگيري و نظارت قرار مي گيرند.

5- مراجعات شخصي، جزيي و كم اهميت از طرف مردم كاسته خواهد شد.

6- نظارت نمايندگان بر اجراي قانون و عملكرد دستگاهها دقيقتر و هماهنگ تر مي شود.

7- سرمايه گذاران، كارآفرينان، طراحان ايده و كسب و كار ميتوانند با سهولت بيشتري با وكلاي ملت در تعامل باشند.

دوازده منتخب عزيز نيك بدانند كه زمان چون ابر بهاري در گذر است و آنان با هر سليقه و تعلق در صورتي موفق خواهند بود كه مازندران را كلان شهري متمركز با فرصت ها، تهديدها و چالشهاي مشابه تلقي نموده و براي توسعه و تعالي زادبوم، خرد جمعي و همگرايي استاني موثر خواهد بود.

رسانه هاي گروهي، احزاب، مجامع، تشكلهاي صنفي و تخصصي، تريبونها، فضلاو دانشگاهيان به عنوان نمايندگان افكار عمومي مي بايست خواهان كار گروهي و تشكيلاتي از پارلمان مازندران شده و آنان را در اين راه ياور و ناظر باشند. اين قلم و مطلب همچنان براي ابراز ديدگاه، نقد و پيگيري موضوع توسط اصحاب قلم و ارباب سخن باز است.  

 (um@umz.ac.ir)


  • پنجشنبه 22 فروردين 1387-0:0

    به نظر من پیشنهاد بسیار بسیار عالی می باشد که تمامی نمایندگان استان باید برای تحقق آن گام بردارند.


    ©2013 APG.ir