تعداد بازدید: 2552

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 27 فروردين 1387-0:0

اندکي دلسوزي و توجه

اجراي موثرترين و ماندگارترين مصوبه هيئت دولت در قائمشهر يعني تجهيز و تكميل نمايشگاه بين المللي استان مازندران، نيازمند مقداري دلسوزي و توجه است.


ساخت نمايشگاه بين المللي استان مازندران در شهرستان قائمشهر از سال 74 آغاز و تاكنون با وجود اعتبار يك ميليارد ريالي دولت به آن در سالهاي گذشته تنها فاز يك اين مركز اجرا شده است.


اين مركز نمايشگاهي كه با عنوان تنها مركز نمايشگاهي رسمي استان مازندران در طي چند سال اخير به فعاليت پرداخته است از كمبود امكانات و نارضايتي‌هايي رنج مي‌برد.


نمايشگاه بين المللي استان مازندران از همان ابتداي طرح اين پروژه با مشكل جانمايي مواجه بود كه پس از سپري كردن مراحل مختلف، مكان فعلي واقع در ابتداي كمربندي بابل به قائمشهر در كنار رودخانه تلار اين شهر احداث شد.


اين مكان به دليل وجود مزايايي چون دسترسي به جاده مواصلاتي، وجود راه آهن، چشم انداز زيبا، وجود هتل و اماكن اقامتي در مجاورت آن به ديگر رقيبان خود ترجيح داده شد، حتي با اين اوصاف نيز در طول فعاليت بيش از يك دهه اي آن همواره بحث جابه جايي و انتقال آن مطرح بوده است.


قصه تكراري نمايشگاه بين المللي استان مازندران در قائمشهر از همان ابتدا چون كودكي كه ناخواسته متولد شده باشد با ناملايمات بسياري از سوي شهرهاي همجوار و دوستان خود مواجه شده است.
پس از چند سال از ساخت اين نمايشگاه موضوع نامناسب بودن مكان فعلي مطرح و بحث انتقال پيش كشيده شد كه باز هم مكاني بهتر از مكان فعلي نتوانست بر آن برتري يابد.


اين نمايشگاه از حدود دو سال پيش با برگزاري نمايشگاه‌هاي متعدد ملي و استاني با وجود اينكه مي توانست با مديريتي توانمند و متفكر به مراكز ديگر در استان هاي همجوار فخر بفروشد و به عنوان مركز نمايشگاهي استان هاي شمالي و كشورهاي همجوار از برگزاري نمايشگاه‌هاي منطقه اي بهره هاي فراوان ببرد، در ميان هياهوي تبليغاتي و رسانه اي، هدف خود را به فراموشي سپرد.


همگان اذعان دارند كه امكانات و خدمات رفاهي اين نمايشگاه در اندازه پذيرايي از مهمانان كشوري و هم استاني هاي خود نبوده است اما مي توانست باشد اگر الطاف دوستان شامل حال آن مي شد.
با وجود داير بودن اين مركز و برگزاري نمايشگاه، مكان ديگري در شهرستان ساري با همين عنوان كلنگ زني شد.


نكته جالب توجه اينكه هم اكنون بر سر در هر دو مكان، عنوان نمايشگاه بين المللي استان مازندران درج شده است در حالي كه اين هووي تازه وارد هيچ يك از مزايا و محاسن نمايشگاه قائمشهر را ندارد. چه بسا اينكه از معايب بسيار ديگري كه در مكان فعلي رفع شده برخوردار است.


مكان دورافتاده و خارج از شهري كه زمين هاي خشك و كوير مانند آن دل هر بيننده اي را مي آزارد، نبود امكانات اياب و ذهاب و حتي سوله اي كه نجات بخش كتاب هاي نمايشگاه داير شده در آن نيز نبود چون تنها به چادري برزنتي اكتفا كرده بودند نيز نتوانست با وجود حمايت هاي گسترده استاني از آن به عنوان گزينه‌اي برتر، مطرح شود.


يكي از دوازده مصوبه هيئت دولت در استان مازندران كه مربوط به شهرستان قائمشهر است اختصاص 250 ميليون تومان اعتبار جهت تكميل و بازسازي اين پروژه است به شرط انجام برخي زيرساخت ها از سوي شركت خصوصي مشغول به كار و يا تغيير مديريت فعلي.


پيگيري و اجراي كامل مصوبات هيئت دولت در استان مازندران از مهمترين برنامه‌هايي بود كه اولين حضور استاندار در قائمشهر را جلوه‌گري كرد.


از جمله موارد مطروحه در اين جلسه كه با حضور برخي مديران كل مرتبط با پروژه ها و مديران شهرستاني برگزار شد، نمايشگاه بين المللي قائمشهر بود كه از پيش از ماه مبارك رمضان به دليل انجام تعميرات در حالت ركود به سر مي برد.


يادآور مي‌شود، در اين مدت شركتي با عنوان شركت تعاوني نمايشگاه‌داران استان مازندران در جاده ساري به قائمشهر با در اختيار گرفتن تنها سوله اقدام به برگزاري نمايشگاه هايي كردند كه در تقويم نمايشگاهي اين مركز واقع در قائمشهر گنجانده شده بود.


هفته گذشته در جلسه رسيدگي به مصوبات هيئت دولت در شهرستان قائمشهر در خصوص نمايشگاه بين المللي اين شهر عنوان شد كه تغييرات انجام شده در اين مكان از ماه‌هاي گذشته روند كندي داشته و متناسب با خواسته هاي استان نبوده است زيرا اين تغييرات نبايد صرفاً معطوف به ظاهر سازي بوده و مي بايست شامل بسترسازي و ايجاد امكانات زيربنايي مي شده است.


همچنين در اين جلسه بحث تغيير سرمايه گذاران و سهامداران اين مركز نيز از سوي مديريت فعلي مطرح شد كه با عدم استقبال مواجه گرديد و كسي حاضر به سرمايه گذاري و سهامداري در اين شركت نشده است.


حال اينكه در اين جلسه گفته نشد اگر من و شما نيز فردي علاقه مند و داراي توانايي براي سرمايه گذاري در مراكز توليدي، صنعتي و خدماتي باشيم نيز مطمئناً سرمايه و حتي اعتبار اقتصادي و اجتماعي خود را صرف پروژه اي نمي كنيم كه همواره با بي مهري مواجه بوده است.پروژه‌اي كه هيچگاه در آرامش و بدور از هياهو به مشكلات واقعي آن يعني نبود مديريتي توانمند، متخصص و دلسوز و اجراي كامل قوانين مربوط به بخشهاي نمايشگاهي رسيدگي نشده است.


بارها از سوي مسئولين شهري و دلسوزان رسانه اي اين شهرستان عنوان شد كه درمان اين بيماري مزمن انتقال نيست كه انتقال دردي مضاعف و جفايي ديگر در حق اين شهر است.


مجموعه هاي نمايشگاهي كه در فازهاي مختلفي به ارائه خدمات مي پردازند نيازمند زمينه هاي مستعد و بسترسازي براي فعاليتي موثر و گيرا هستند و نهادها و ارگان هاي مختلفي مي بايست در اين امر دخيل بوده و تنها بايد بر آن نظارت داشته باشند.


جاي سوال است كه اداره يك مكان و يا يك مركز ، تكميل و بازسازي و بهره برداري از آن چرا بايد به يك مشكل تبديل شده باشد در حالي قوانين صريح و شفافي براي تمام امور جاري كشور وجود دارد.


برنامه هاي اين استان در طول گذشته معطوف به جذب سرمايه گذار و بهره گيري از رابطه سالم اقتصادي در ايجاد منفعت براي طرفين بوده است و سوال اينجاست كه چرا هيچ فرد حقيقي و حقوقي حاضر به سرمايه گذاري و سهامداري در نمايشگاه بين المللي استان مازندران واقع در قائمشهر نشده است.


پاسخ واضح است يك شركت و يا يك سرمايه گذار مي بايست از امنيت سرمايه خود در يك طرح و پروژه مطمئن باشد تا به شراكت و يا خريد آن اقدام كند.


همگان واقفند كه توسعه كامل صنعتي، كشاورزي و خدماتي يك منطقه و مخصوصاً استان مازندران هيچگاه با اعتبارات وابسته به دولت صورت نخواهد گرفت و اجراي اصل 44 قانون اساسي در روند توسعه‌اي مناطق نقش مهمي را ايفا مي كند.


جذب سرمايه هاي بخش خصوصي و نظارت بر فعاليت هاي آنان از سوي نماينده عالي دولت مي تواند اقتصاد مازندران را در آينده نه چندان دور شكوفا سازد.


اطمينان به سرمايه گذاران و سهامداران و ايجاد جوي منطقي و اقتصادي بر فضاي سرمايه گذاري در شهرستان نياز شكوفايي اقتصاد اين شهر است، قائل شدن حقوقي منطبق بر قوانين كه متعلق به بخش خصوصي است آنان را بر تداوم فعاليت و اجراي طرح هاي آينده دلگرم‌تر مي كند، مطمئناً حمايت همه جانبه از اين طرح و اطمينان بخشي به اينكه اين مركز تنها مركز نمايشگاهي بين المللي استان مازندران است از سوي عالي ترين نهاد اجرايي استان ، موجب حضور پررنگ سرمايه گذاران در اين بخش خواهد شد.


مشكل مديريتي اين مركز اگر چه با تفيذ اختياراتي به اندازه مراكز مشابه در استان هاي ديگر مطمئناً رفع خواهد شد اما لجاجت و اصرار بر كاركرد ضعيف و منفعالانه نبايد موجب ايجاد چهره اي سرد و مايوس از چشم انتظاران به اثرات مصوبات هيئت دولت در اين شهر شود.


مضافاً بر اينكه در مصوبه هيئت دولت هيچگاه بحث انتقال مطرح نبوده و پرداخت تسهيلات به آن به شرط توسعه امكانات از سوي سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا تغيير آنان صورت خواهد گرفت.


همانگونه كه رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند دولت بايد با انجام امور و به بار نشاندن طرح ها و برنامه‌ها اميد و دلخوشي را براي مردم به ارمغان آورند. شايد به جرات بتوان گفت از ميان دوازده مصوبه هيئت دولت كه به شهرستان قائمشهر مربوط است اين مصوبه بارزترين و مهمترين آن به لحاظ بازدهي سريع تر است كه مردم اين شهر طعم آن را خواهند چشيد و عدالت محوري دولت نهم را عيان تر خواهند ديد.(farsnews)


  • دانشجوی کشاورزی ساریپاسخ به این دیدگاه 0 0
    چهارشنبه 28 فروردين 1387-0:0

    در مقابل استانداری و سطح شهر ساری پارچه نویسی مبنی بر تشکر از استاندار و فرماندار جهت تبدیل دانشکده کشاورزی ساری به دانشگاه از مصوبات سفر دکتر احمدی نژاد نوشته اند در حالیکه تصویب دانشگاه کشاورزی ساری در مجلس ششم و با تلاش آقایان روزبهی و مرحوم سلیم بهرامی و دولت خاتمی صورت گرفت و همان موقع بعنوان دانشگاه کشاورزی استان مازندران دارای ردیف مستقل بودجه شد که در گزارش عملکرد آن نمایندگان نوشته شده بود .
    چرا چیزی را که قبلا تصویب شده را به اسم این دولت مصادره و دروغ می گویید . اسناد موجود در مجلس ششم و لوایح بودجه دولت خاتمی و وزارت علوم را دقیقا بررسی کنید تا صحت مدعا روشن شود و مطبوعات نیز هوشیارتر عمل کنند .


    ©2013 APG.ir