تعداد بازدید: 2160

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 20 تير 1387-0:0

نائب اراکي امام زمان زنداني شد!

 شخصي که ادعا مي کرد با امام زمان (عج) ارتباط دارد در شهرستان چالوس دستگير و روانه زندان شد.


شخصي که با گرفتن قرآن بالاي سر خود ادعا مي کرد با امام زمان (عج) ارتباط دارد و اقدام به تکدي گري مي کرد توسط مأموران انتظامي شهرستان چالوس دستگير و با حکم قضايي روانه زندان شد.

 بر اساس اين گزارش نامبرده که اهل شهرستان اراک بود در حالي که قرآن را بالاي سر خود گرفته بود ادعا مي کرد نائب امام زمان است و با اخذ دستورات ايشان مأموريت دارد در اين شهرستان انجام وظيفه کند.

اين گزارش مي افزايد، نامبرده با طرح اين موضوعات اقدام به تکدي گري و دريافت نذور از مردم مي کرد.

 معاونت اجتماعي شهرستان چالوس در گزارش خود از مردم درخواست کرده است که تحت هيچ عنواني به اين گونه افراد که خود را وابسته به ائمه و يا نماينده آنان معرفي مي کنند اعتماد نکنند و از پرداخت هرگونه وجهي به آنان خودداري کنند.(bnornanews)    ©2013 APG.ir