تعداد بازدید: 2795

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 23 تير 1387-0:0

تشنه در آب

علي رغم دستور رهبري مبني بر واگذاري 5/5 هکتار از زمينهاي کازينوي بابلسر به مرکز پزشکي شهيد رجايي اين شهر ،شهرداري و شوراي شهر از انجام اين کار خودداري مي کنند.  


رئيس مرکز پزشکي و پرتو درماني شهيد رجايي بابلسر گفت: اين مرکز در هتل کازينوي سابق شهر بابلسر مي باشد که در سال 1360 با تصويب هيئت دولت مردمي شهيد رجائي با تمامي پرسنل تحقيقات در درمان بيماران سرطاني به وزارت بهداشت واگذار شده و از همان سال کار ساخت اين مجموعه شروع شده ودر سال 84 به نام مرکز پرتو درماني شهيد رجايي به اتمام رسيده است.


وي افزود:اين مرکز داراي 40 تخت فعال،دو دستگاه راديو تراپي کپالت،يک دستگاه درمان تومورهاي سطحي،آزمايشگاه و راديولوژي مي باشد که دستگاه مهم شتاب دهنده خطي نيز بزودي براي اين مجموعه تهيه مي شود .


مسلمي تصريح کرد:بيش از 90درصد بيماران سرطاني جهت درمان به اين مرکز مراجعه مي کنند.


مدير اين مرکز نيز  اعلام کرد: اين مرکز با همکاري و همياري وزارت بهداشت،انجمن همياري خيرين و موسسه خيريه حضرت زهراء (ص) به فعاليت خود ادامه مي دهد اما مسئولان اجرايي بابلسر از واگذاري 5/5هکتار از زمينهاي هتل کازينو به اين مرکز خودداري مي کنند.


موسي رضائي افزود: سند مجموعه هتل کازينو متعلق به يکي ار بنيادها بوده که اين بنياد عليه مرکز طرح دعوي نموده و طرفين دعاوي يعني دانشگاه علوم پزشکي و بنياد مورد نظر در حال حل مشکلات بودند که در اسفند سال 1380 مجلس ششم بر اساس مصوبه بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه سال 81 کل کشور زمين فوق را به شهرداري بابلسر واگذار کرده است.


وي تصريح کرد:در تير ماه همين سال شهرداري بابلسر اين مرکز را تصرف کرده و با حصار کشي مشکل تنها مرکز فعال پرتو درماني دولتي شمال کشور را چندين برابر نموده است.


رضائي با بيان اينکه با پيگيريهاي مستمر دانشگاه علوم پزشکي بابل و اين مرکز به دفتر رهبري متوسل شده ايم اظهار داشت: کارشناساني از دفتر رهبري به بابلسر اعزام و بعد از انجام کارشناسي، طي نامه اي در تاريخ 1/10/83 به وزارت بهداشت دستور به بازگرداندن زمين فوق را به اين مرکز به طور رايگان داده اند.


مدير مرکز پرتو درماني تصريح کرد:با گذشت 4 سال از آخرين دستور رهبري متاسفانه تاکنون هيچ اقدامي در زمينه واگذاري صورت نگرفته است.(bornanews)    ©2013 APG.ir