تعداد بازدید: 2321

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 31 تير 1387-0:0

هوو ميري!

زن ۴۰ ساله بابلی به محض مشاهده همسر دوم شوهرش جان سپرد.


زن ۴۰ ساله بابلی به محض مشاهده همسر دوم شوهرش دچار ایست قلبی شد و جان باخت.
این زن که به مدت ۲۰ سال با شوهرش زندگی کرده بود و از وی سه فرزند داشت، با آمدن زن دوم همسرش به خانه، دچار ایست قلبی شد و درگذشت.


خبر ديگر از بابل اين که پیرمرد ۶۰ ساله بابلی برای نجات لاک پشت از آب دچار عارضه قلبی شد و جانش را از دست داد.
این پیرمرد زمانی که از کنار رودخانه ای در روستای محل زندگی اش رد می شد، متوجه شد لاک پشتی پشت رو شده و در حال تلاش برای خارج شدن از این حالت است.
این پیرمرد ۶۰ ساله که نتوانست نسبت به این حیوان بی تفاوت باشد، وارد آب شد تا لاک پشت را نجات دهد، اما متأسفانه بعد از نجات لاک پشت دچار عارضه قلبی شد و در رودخانه کم عمق جان سپرد.


هم چمين خبردار شديم که پسر بچه ۱۰ ماهه بابلی با گیر کردن خیار در گلویش جان باخت.
گیر کردن خیار در مجرای تنفسی، علت مرگ این بچه ۱۰ ماهه از سوی پزشکان بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل اعلام شد.(bbn)    ©2013 APG.ir