تعداد بازدید: 2278

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 18 شهريور 1387-0:0

مشايي،احمدي نژاد را به مجلس مي برد؟

اظهارات و رفتار معاون رییس‏جمهور و سکوت دکتر احمدی نژاد، وی را در معرض اولین سوال تاریخ مجلس جمهوری اسلامی از رییس جمهور قرار داد.


جمع آوری امضا برای سوال از رییس جمهور درباره اظهارات معاون وی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

سه محور مطرح شده در این سوال در ارتباط با اظهارات آقای رحیم مشایی معاون رییس‏جمهور عبارتند از:


دوستی با مردم اسراییل
پایان دوران حاکمیت یک دین بر دنیا
مسائل تفرقه افکنانه قومی و ضد امنیت ملی

نمایندگان در این سوال از رییس جمهور پرسیده‏اند که چرا علی‏رغم اعتراضات گسترده مراجع تقلید، نمایندگان مجلس، رسانه‏ها و اقشار مختلف به اظهارات آقای رحیم مشایی، در مقابل این اعتراضات سکوت کرده و حتی شائبه حمایت خود از این اظهارات را بوجود آورده است.

بنابر اصل 88 قانون اساسی، در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد  وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
 
سوال از دکتر محمود احمدی نژاد، اولین سوال از رییس جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی است.

 
دکتر علی مطهری گفت: «با توجه به نارضایتی هایی که در جامعه و مجلس نسبت به اقدامات اخیر دولت وجود داشت، بنده متن طرح سوال از رئیس جمهوری را تنظیم کردم و با همکاری جمعی از نمایندگان نیز در حال جمع آوری امضا برای رسمیت بخشیدن به این امر هستیم.»(alef)    ©2013 APG.ir