تعداد بازدید: 2018

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 27 شهريور 1387-0:0

در قطعي گاز اوليم!

رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه استان گفت: مشكل اصلي گاز استان قرار گرفتن در انتهاي خط لوله است و قطعاً در صورت وجود سرماي شديد، مازندران اولين استاني خواهد بود كه با قطعي گاز مواجه مي شود.


حبيب ا... رمضانزاده اظهار داشت: با توجه به وجود مشكل گاز در سال گذشته، كارگروه مربوطه در غرب مازندران با حضور شركت گاز و نماينده وزارت نفت تشكيل شد كه مصوبات خوبي نيز در پي داشت.

وي افزود: مقرر شد شركت توزيع فراورده هاي نفتي ذخيره سازي را حداقل براي 2 ماه انجام دهند تا در صورت روبه رو شدن با مشكل، گاز رساني به صورت طبيعي انجام شود.

 رمضان زاده ادامه داد: در كارگروه دوم نيز مساله تامين گاز استان را از طريق خط لوله سمنان تهران پيگيري مي كنيم.

 رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه استان افزود: دستگاه هاي زيربط بايد براي ذخيره سازي فراورده هاي نفتي اقدام كنند تا آمادگي كامل براي كمك هاي جانبي و مقابله با سرما را داشته باشند.

وي خاطرنشان كرد: كارهايي مانند دوگانه سوز كردن دستگاه هاي دولتي و كمك هاي اعتباري انجام شده ولي اين اقدامات اساسي و نهايي نيستند.

 رمضان زاده تصريح كرد: وزارت نفت با توجه به ميانگيني كه از سال گذشته در اختيار دارد بحث جبران كمبود گاز و تقويت لوله را به صورت اساسي پيگيري و مشكلات را به شكل ريشه اي حل كند.(bashirnews)


  • حامد حسينپاسخ به این دیدگاه 1 2
    پنجشنبه 28 شهريور 1387-0:0

    مازندرانيهاجنگل دارند (براي هيزم )وهواهم كه معتدل است نيازي به گاز ندارند (ديدگاه اكثر مسولان كشوري درباره مازندران!!!)


    ©2013 APG.ir