تعداد بازدید: 2060

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 27 شهريور 1387-0:0

استعفای یکباره شهرداران درست نیست-کریمی

استاندار مازندران گفت:واحد حراست و بازرسی در شهرداری ها بايد فعال شود.


استاندار مازندران گفت: استعفای یکباره و ناگهانی برخی شهرداران؛ آن هم بعد از تنها چند ماه کارکردن در یک شهر در شرایطی که می شد شهردار دیگری انتخاب و در طی چند سال خدمات خوبی به مردم و شهر ارائه دهد اصلاً اصولی و درست نیست .

کریمی در همین راستا تأکید کرد : شهرداران موظفند حداقل یک ماه قبل از استعفا درخواست خود را مطرح نمایند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود؛ چرا که اگر شهرداری استعفا کند و در همان زمان حادثه یا اتفاقی در آن شهر روی دهد آن شهردار مسئول است و باید پاسخگو باشد .

استاندار مازندران گفت : همواره شهردارانی موفق بوده و هستند که روابط و همکاری خوبی با فرمانداران داشته و دارند .

وی در ادامه از شهرداران خواست تا پارک ها تمیز و زنده نگه داشته شود و همچنین تأکید کرد : اگر قرار است با ایجاد پارک های بانوان ، آن پارک ها هم شرایطی مشابه به پارک های عمومی داشته باشند همان بهتر که اصلاً ایجاد نشود چرا که شأن مردان و زنان استان بسیار بالاتر و بیشتر از اینهاست .

استاندار مازندران ضمن تأکید بر فعال کردن واحد حراست و بازرسی در شهرداری ها از شهرداران خواست تا امور مالی و درآمد ، خدمات شهری و خدمات فنی را نیز همواره بازدید كنند.(isna)    ©2013 APG.ir