تعداد بازدید: 2032

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 3 مهر 1387-0:0

تشنه در آب

با آبگيري سد البرز،برق روستاهاي اطراف سد قطع شد و اهالي روستاهاي اطراف سد بدون روشنايي و قطره اي آب سرد روزه مي گيرند.


يکي از مخاطبان سوادکوهي ما با ارسال خبر زير نسبت به تبعات جانبي آبگيري سد البرز ابراز نگراني کرد.

بديهي است کسي از احداث سد و پيشرفت و توسعه بدش نمي آيد؛اما گاه توسعه با عوارض و پيامدهاي ناگواري همراه است.آبگيري بحث برانگيز سد البرز نيز در همين راستا ارزيابي مي شود.

اين مخاطب مازندنومه نوشته:" گورستان ها و معماري هاي باستاني منطقه لفور به زير آب رفت. پرنده هاي وحشي كه سد البرز را پناهگاه خود قرار داده اند، با گلوله هاي سربي شكار مي شوند، برق روستاهاي اطراف سد البرز هم قطع شد و مردان و زنان روستاهاي اطراف سد كه سن همه آنها بالاي شصت سال است بدون برق و روشنايي و بدون قطره اي آب سرد و يخچال ... بايد روزه بگيرند .

مردمي كه دليل ماندن شان را با اين وضعيت،نگرفتن حق خودشان از دولت مي دانند؛چرا که قرار بود به آنها زمين زراعي معوض بدهند، ولي جاي آن زمين هاي شان را با مبالغ ناچيز و به صورت يك جانبه با قيمت كارشناسي كارشناسان وابسته به خود قيمت گذاري کرده، با تخريب زمين هاي شاليزاري با بولدوزر، لودر و... مردم را وادار به فروش زمين كردند."

وي ادامه داده:" قرار بود درآمد ناشي ازشغل دوم مردم- با توجه به اينكه مردم اين منطقه جدا از كشاورزي ، بسته به تواناي واستعداد خود در زمينه هاي ديگر توليدي از جمله دامداري، زنبورداري، باغداري، نجاري، بقالي و...است-به نوعي تامين شود، ولي نشد."

وي نوشته:" در اين ماه عزيز كه ماه نعمت وبركت خداوند متعال است،مسئولان، نعمت برق را از پيرمردان وپيرزنان هفت روستاي لفور دريغ کرده اندوبه آنها اخطاريه هاي مبني بر خروج از مكاني كه بيش از شصت سال از عمرشان رادر آن گذرانده اند داده اند."

 اين مخاطب مازندنومه در پايان پرسيده:" به نظر شما خواننده محترم، آيا كسي كه شصت سال از عمرش را خارج از هر هياهوي ماشيني گذرانده مي تواند خود را با زندگي شهري تطبيق دهد؟"

تعدادي از خبرها و يادداشت هاي پيشين ما در اين زمينه در لينک هاي زير ببينيد:

فراموش شدگاني از ديار سوادکوه
http://www.mazandnume.com/?PNID=V8983


15  گورستان و محوطه باستاني ، قرباني آبگيري سد البرز
http://www.mazandnume.com/?PNID=V3952


اشکي در گذرگاه تاريخ
http://www.mazandnume.com/?PNID=V8593


یکی از قشلاق های اقوام خرند در لفور سواد کوه شناسایی شد
http://www.mazandnume.com/print.asp?PNID=2576

 


سكونت گاه مردم عصر آهن 3 و قبرستان ساساني، پشت سد البرز مازندران ...
http://www.mazandnume.com/?PNID=V2356


http://www.mazandnume.com/?PNID=V8633
علت تاخير 11 ساله ساخت سد البرز کشف شد:مصالح كيفيت ندارد


 • پنجشنبه 9 آبان 1387-0:0

  امیدوارم روزی دوست داشتن بی قیدوشرط راازتوبیاموزم.

  • پنجشنبه 4 مهر 1387-0:0

   خدا لعنت كند باعث و بخاطر يكسري ازمردمان كه براي منافع شخصي خودشان باعث شدند اين مردمان پاك و بيچاره را در ماه رمضان بي خانمان شدند .


   ©2013 APG.ir