تعداد بازدید: 1702

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 8 مهر 1387-0:0

پولي در بساط نيست

 اين روزها هر وقت كه به بانك‌هاي مازندران مراجعه كنيد، افراد كلافه و خسته‌اي را در بانك‌ها مشاهده مي‌كنيد كه از كمبود پول در بانك‌ها به عنوان يك معضل گله‌مند هستند.


 اين مشكل زماني بسيار حاد‌تر مشاهده مي‌شود كه زنان و مرداني را مي‌بينيد كه گرد پيري بر صورت‌شان نشسته و پس از يك عمر تلاش و كار بايد هر ماه نگاه سرد متصديان و تحويلداران بانك‌ها را نيز تحمل كنند.


وقتي در صف‌هاي بانك ايستاده‌اي و رسيد و يا دفترچه بانكي را به نوبت در پيشخوان بانك قرار مي‌دهي و طبق معمول احساس مي‌كني كه بايد به نوبت كارت انجام شود ناگهان صداي متصدي بلند مي‌شود هر كس مي‌خواهد پول پرداخت كند مي‌تواند خارج از نوبت كارش را انجام دهد.

 
در اين لحظه باز نگاه عاجزانه بازنشستگاني را مي‌بينيد كه دستان شما را نگاه مي‌كند تا ببينند مبلغي كه شما واريز مي‌كند حقوق يك ماهه‌اش را شامل مي‌شود تا بتواند پاسخگوي نياز خانواده‌اش باشد يا نه.
در راهروي بانك‌هاي مازندران اين‌ روزها انجام كارهاي بانكي ظاهراً شيوه معمولي شده است و بايد ساعت‌ها منتظر بماني كه كارت انجام شود.


اين در حالي‌ است كه از شش ماه گذشته تاكنون هيچ تسهيلاتي در كشور پرداخت نشده و پول‌هاي ورودي به بانك‌ها نيز به طور طبيعي نبايد خارج شده باشد.


چاپ چك‌ پول‌هاي جديد 50 و 100 هزار توماني از حدود يك ماه گذشته نيز چرايي عدم وجود پول در بانك‌ها را بيشتر مي‌كند چرا كه چاپ اين نوع اسكناس بايد نياز بانك‌ها را در ارائه خدمات به مردم تامين مي‌كرد.


براساس ابلاغيه دولت تسهيلات بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و ساير تسهيلات نيز بايد تا چند هفته ديگر پرداخت شود، حال اين سئوال مطرح مي‌شود كه چرا بانك‌ها در آستانه اجراي اين طرح‌ها به راحتي اعلام مي‌كنند كه پول نداريم.(farsnews)    ©2013 APG.ir