تعداد بازدید: 2792

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 8 مهر 1387-0:0

تجمع براي استعفاي کردان

تعدادي از دانشجويان استعفاي وزير کشور را مي خواهند.


شنيده شده كه‌ تعدادي از اعضاي يكي از تشكل‌هاي دانشجويي قصد دارند با تجمع مقابل مجلس شوراي اسلا‌مي خواستار استعفاي علي كردان، وزير كشور از سمت خود شوند.


    ©2013 APG.ir