تعداد بازدید: 2064

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 21 مهر 1387-0:0

گزینه اصلی احمدی نژاد،هاشمی بود،نه کردان!

روانبخش: جعلی بودن مدرک کردان به احمدی نژاد ثابت نشده است.


دبیر سیاسی هفته نامه پرتوسخن با اشاره به اینکه گزینه اصلی احمدی نژاد برای تصدی پست وزارت کشور، کردان نبود بلکه سید مهدی هاشمی ادامه داد: «به نظر می رسد هنوز جعلی بودن مدرک برای رئیس جمهور کاملاً اثبات نشده است وگرنه تاکنون ایشان تصمیم خود را برای برکناری وی گرفته بود.»

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: «اگر اصل مساله برای رئیس جمهوری آشکار و روشن شود باید کردان برکنارو رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پاسخگو باشد.»(irna)

 ©2013 APG.ir