تعداد بازدید: 2293

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 25 مهر 1387-0:0

زمستان است

دختري كه پس از ربوده شدن در بابل به عقد رباينده خود درآمده بود، پس از مدت‌ها زندگي با وي، مهريه 300 هزار توماني‌اش را به اجرا گذاشت.


 م ـ ص 27 ساله اهل يكي از روستا‌هاي بابل است كه با مهريه 300 هزار توماني به صيغه يك مرد آدم‌ربا درآمد.
اين دختر جوان به farsnews گفت: زمستان سال گذشته در بازار روز بابل با آژانس محل سكونت خود تماس گرفته و درخواست ماشين كردم.


وي اظهار داشت: زماني‌كه سوار ماشين شدم، بعد از طي‌كردن مسافتي متوجه شدم راننده مسير خويش را تغيير داده و به سمت خلاف محل سكونت ما در حركت بود كه شديداً به وي اعتراض كرده و از وي خواستم هرچه سريع‌تر مرا به منزل برساند كه راننده در پاسخ گفت: براي انجام كاري به منزل مي‌رود و زود برمي‌گردد.
دختر جوان ادامه داد: زماني‌كه راننده وارد منزل شد، بعد از چند دقيقه با حالتي پريشان از منزل خارج شده و به اين بهانه كه حال همسر وي خوب نيست از من درخواست كمك كرد. من نيز بي‌خبر سريع از ماشين پياده شده و براي كمك وارد منزل راننده شدم.


وي افزود: زماني‌كه وارد منزل شدم، راننده پنبه‌اي روي بيني من گذاشت و مرا بي‌هوش كرد.


دختر جوان افزود: زماني‌كه به هوش آمدم راننده مرا تهديد به مرگ كرده و اظهار داشته اگر در مورد اين ماجرا با كسي صحبت كنم، حتما مرا خواهد كشت. من نيز كه ترسيده بودم در مورد اين موضوع با كسي صحبت نكردم تا اينكه چند روز بعد از اين ماجرا همين راننده آژانس كه متاهل و داراي سه فرزند بوده با تهديد به مرگ و با مهريه 300 هزار تومان مرا به صيغه هشت ساله خود درآورد.


وي گفت: پدر و برادرم كه از تاخير بيش از اندازه من در رفتن به منزل مشكوك شده بودند يك شب جنب مغازه ما كشيك كشيده تا علت تاخير مرا بيابند و زماني‌كه متوجه شدند، سوار ماشين راننده آژانسي شدم كه سابقه خوبي در محل سكونت ما نداشته، شروع به درگيري با راننده آژانس و در حقيقت شوهر من كردند و وقتي‌كه متوجه شدند با مهريه 300 هزار توماني به صيغه هشت ساله اين راننده درآمدم از من خواستند از دست راننده شاكي شوم، اما از آنجايي‌كه احساس مي‌كردم ديگر راه گريزي ندارم و نمي‌توانم با يك پسر جوان ازدواج كنم به زندگي با اين راننده ادامه دادم.


دختر جوان افزود: بعد از چند ماه زندگي زماني كه همسر اول شوهرم بهبودي خويش را به دست آورد، اين مرد، سر ناسازگاري گذاشت واز من خواست با انجام كارهاي غيراخلاقي خلاف، هزينه زندگيم را تامين كنم و هنگامي‌كه حاضر به انجام اين كار نشدم، مرا به باد كتك و ناسزا گرفته و علاوه بر ترك كردن من از دادن نفقه نيز خودداري كرد.


غلامرضا عابدي قاضي اين پرونده با انتقاد از اين دختر جوان گفت: زماني‌كه اين دختر جوان توسط راننده آژانس ربوده شده بود، نبايد با مهريه بسيار اندك به صيغه هشت ساله يك مرد متا‌هل درمي‌آمد، بلكه بايد از همان ابتدا بدون هيچ ترس و واهمه‌اي قانون را حامي خويش دانسته و مراتب را به دستگاه قضايي اطلاع مي‌داد تا برخورد قانوني با اين فرد متخلف صورت گيرد.


وي افزود: در حال حاضر پرونده اين زن در خصوص دريافت نكردن نفقه در حال رسيدگي است.
عابدي تصريح كرد: با گذشت زمان و ازدواج اين زن با رباينده، مسئله ربوده شدن قابل پيگيري نيست.    ©2013 APG.ir