تعداد بازدید: 2240

توصیه به دیگران 1

شنبه 27 مهر 1387-0:0

فرماندار نکا:فرماندار جوابگوی کار مسئولان نيست

 سعادت گفت: دستگاه هائی که بدون کارشناسی به ساخت و ساز پرداخته و متحمل هزینه های اضافی شده اند باید تنبیه شوند.


فرماندار نکا انجام هزینه های اضافی برای انجام پروژه ها رابیانگر ضعف مدیران دانست و خواستاردقت بیشتر در این رابطه شد.

یوسف سعادت در کمیته برنامه ریزی شهرستان نکا افزود:

وی با بیان اینکه باید کار در زمان مدیریت با برنامه ریزی و آینده نگری انجام شود گفت: کار همه ما باید برای رضای خداوند باشد و بهره مندی شهروندان مورد توجه قرار گیرد.

سعادت در ادامه افزود: متاسفانه بعضی از ادارات قبوض آب،گاز،برق،تلفن و... را با تاخیر پرداخت می کنند که این رفتار شایسته مسئولان ادارت مربوطه نیست.

وی گفت: مدیران ما باید به عنوان مسئولین دستگاههای اجرائی با پرداخت به موقع قبوض خود نمونه کامل برای دیگر شهروندان باشند .

سعادت ادامه داد: فرمانداران مسئول به چالش کشیدن مدیران در عدم اجرای پروژه ها هستند و جوابگوی کار مسئولین نخواند بود.(isna)    ©2013 APG.ir