تعداد بازدید: 2306

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 12 آبان 1387-0:0

پار بورده امسال انه

مازندنومه جشن تيرما سيزه شو را به مخاطبان شادباش مي گويد.


در ايران از کهن ترين زمان، در هر ماه جشني که نام آن ماه را داشت، برگزار مي شد. ازاين جشن هاي دوازده گانه تـنها جشن تيرگان با نام تيرما سيزه شو  هنوز در مازندران برگزار مي شود.

 تفال و شگون چوب خوردن از لال جزو آيين هاي اين شب است.خوردنی هاي شب سيزده هم گوناگون است؛صاحب خانه بهترين غذاها را تهيه کرده، انواع ميوه ها را بر سر سفره مي چيند.

تيرماسيزه شو بهانه اي براي طلب شادي و صله رحم و ديده بوسي است.از کفش ندهيم.

 ©2013 APG.ir