تعداد بازدید: 2165

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 14 آبان 1387-0:0

آفتي به نام تزريق مدرك

عباس سليمي‌نمين در بابلسر گفت: تزريق مدرك به افرادي مانند مشايي و ملك‌زاده بحران مديريتي در كشور ايجاد کرده است.


مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در خصوص تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اسلامي گفت:‌ آنچه در پرونده دانشگاه آزاد مهم به نظر مي‌رسد، مشكل مديريتي و مقاومتي است كه آنان در برابر تحقيق و تحفص مجلس شوراي اسلامي اعمال مي‌كنند. 
   
 
عباس سليمي‌نمين بعداز ظهر روز دوشنبه در ‌حاشيه همايش اشغال سفارت آمريكا، حماقت يا شجاعت به سئوالات دانشجويان مازندراني پاسخ گفت.


سليمي‌نمين به وقوع پيوستن تحقيق و تحفص از دانشگاه آزاد اسلامي را موجب نگراني اقشار مختلف در كشور برشمرد و اظهار داشت: اينگونه مدرك‌گرايي دنيا‌طلبي و ايجاد كانون قدرت در مديريت كشور از آفاتي است كه در تمامي دوران‌هاي انقلاب اسلامي بر پرهيز آن تاكيد شده بود.


سليمي‌نمين در پاسخ به سئوال يكي از دانشجويان در خصوص اينكه آيا اگر دانشجويان پيرو خط امام و رهبري در سال 58 اكنون حضور داشتند، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران را اشغال نمي‌كردند، گفت: يقين مي‌دانم كه آن گروه امروز چنين مي‌كردند، زيرا تبديل اين واحدهاي دانشگاهي به كانون‌هاي قدرت و اعطاي مدارك تحصيلي غير‌واقعي موجب مشكلات مديريتي در كشور شده است.


وي با اشاره به وضعيت مدرك تحصيلي وزير كشور در روزهاي اخير تصريح كرد: مشكلاتي كه ماجراي مدرك كردان در كشور ايجاد كرد، يكي از هزاران مشكلي است كه اعطاي مدارك بي‌پايه تحصيلي دانشگاه آزاد ايجاد كرده است.


سليمي‌نمين با اشاره به اينكه تزريق مدرك به افرادي مانند مشايي و ملك‌زاده يك بحران مديريتي را در كشور موجب شده است، يادآور شد: دانشجويان، سفارت آمريكا در ايران را عامل اصلي مشكلات و تهديدات مي‌دانستند و آن را از ميان برداشتند، اكنون نيز اين گونه مدرك‌گرايي و اعطاي بي‌پايه مدارك دانشگاهي تهديد نظام آموزش عالي كشور و لطمه به آن محسوب مي‌شود.


دانشجوي ديگري ‌جنبش‌هاي خود‌جوش دانشجويي در از ميان برداشتن تهديدات ساير سفارت‌خانه‌ها در عصر حاضر مانند توطئه‌هاي سفارت انگليس در ايران را جويا شد كه سليمي‌نمين گفت: اكنون به لحاظ تغيير شرايط سياسي تهديدات بيروني براي كشور نگران‌كننده نيست و اكنون بيش از هر زمان ديگري بايد از تهديدات داخلي نگران بود.


وي ادامه داد: ايران در طي سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به آنچنان قدرتي دست يافته است كه سفارت مفلوك انگليس تهديد چنداني براي آن به شمار نمي‌رود.(farsnews)    ©2013 APG.ir