تعداد بازدید: 2591

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 20 آبان 1387-0:0

اجراي مصوبات سفر هيات دولت در مازندران؛ از شعار تا واقعيت؟!

 يادداشتي در آستانه سفر دوم رييس جمهوري به مازندران


اشاره:

 رييس جمهوري روز چهارشنبه به مازندران سفر مي کند.در آستانه دومين سفر احمدي نژاد به مازندران،يک تيم مطبوعاتي براي بررسي پروژه‌هاي مصوب سفر دور نخست وارد مازندران شد. 

تيم خبرنگاران از پروژه‌هاي در حال اجرا و به اتمام رسيده مصوبات دور اول سفر هيئت دولت به مازندران بازديد مي‌كنند.
اعلام شده است مصوبات دور نخست سفر هيئت دولت به استان مازندران كه دو سال پيش به وقوع پيوست،حدود 90 درصد پيشرفت داشته است. سفر كاروان مطبوعاتي دو روزه است.

 خبرنگاران و مشاوران رياست جمهوري از ساعت 9 صبح روز دوشنبه بازديد از محور هراز آمل در نقطه پيچ شيطان و همچنين پيشرفت توسعه و تعريض اين محور را در دستور كار قرار دادند.

اين گروه از بيمارستان 10 تختخوابي وانا در بخش لاريجان كه بر عهده سازمان مسكن و شهرسازي و دانشگاه علوم پزشكي مازندران بود بازديد کردند.

بازديد از بيمارستان آمل در ساعت 12 روز دوشنبه، پيگيري چهار خطه كردن نور ، چمستان و آمل در ساعت 14 و بازديد از بيمارستان بابل از ديگر برنامه هائي است که روز دوشنبه به آن پرداخته مي شود.يادداشت زير به همين بهانه در شماره روز دوشنبه روزنامه بشير مازندران منتشر شده است.

---------------

بي گمان بايد گفت؛ تحقق مصوبات سفر هيات دولت در مازندران يكي از مطالبات جدي تمامي شهروندان استان است. با وجودي كه هرگز نمي توان تحقق اين مصوبات را نسخه نهايي پايان محروميت زدايي در مازندران به شمار آورد اما اين انتظار و اميد باقيست كه با اجراي همين مصوبات نيم بند و عموماً ميكروسكوپي بتوان لااقل در كوتاه مدت موجبات كاهش آلام شهروندان استان را فراهم آورد و بصورت مُسكن وار اندكي از فشار رو به تزايد فقر را كاهش داد. با اين وجود چند سؤوال مهم در اين مقوله قابل پيگيري است:
* اول؛ شبهه در تعداد مصوبات...
يكي از پرسش هاي مهم و اساسي در مقوله مصوبات سفر هيئت دولت در مازندران مسئله تعداد مصوبات مي باشد. چرا تاكنون اطلاعات دقيقي از سوي مقامات مسؤول و دستگاههاي ذيربط به اطلاع مردم نرسيده است.

در حالي كه شماري از مسؤولان تعداد كل مصوبات سفر هيات دولت به مازندران را 120 مصوبه اعلام مي دارند تنها 90 مصوبه از سوي استانداري مازندران بعنوان فهرست كل مصوبات در اختيار رسانه ها قرار گرفته است و كسي از ماهيت 30 مصوبه ديگر اطلاع درستي ندارد. افزون بر اين در اقوال برخي ديگر از مسؤولين نيز شمار مصوبات سفر از 196 تا 270 مصوبه نيز آمده است كه خود جاي تأمل دارد.
* دوم؛ اگر مصوبات سفر نبود....
سؤوال دوم كه در مقوله مصوبات سفر مطرح مي شود آن است كه در حال حاضر تمامي دستگاههاي اجرايي استان كوچكترين پروژه هاي اجرايي خود را بعنوان پروژه هاي مصوب سفر رئيس جمهوري به استان قلمداد مي كنند كه اگر اين وضعيت صحت داشته باشد بايد پرسيد اگر رئيس جمهور به مازندران نمي آمد و مصوباتي بعنوان مصوبات سفر هم شكل نمي گرفت اين دستگاههاي اجرايي استان برنامه كاري سالانه شان چگونه بود؟ به نظر مي رسد در شرايط كنوني بسياري از برنامه ها و پروژه هاي اجرايي دستگاهها كه جز برنامه هاي روتين سالانه آنها بوده با موضوع مصوبات سفر اختلاط يافته است و اين جاي بسي شبهه در ماهيت مصوبات سفر است.


از سويي ديگر وقتي اعلام مي شود از محل سفر رئيس جمهوري 100 ميليارد ريال براي كمربندي هاي استان و يا 30 ميليارد ريال براي ادامه عمليات احداث سد گلورد و يا 20 ميليارد ريال براي آبرساني به روستاهاي مازندران اختصاص يافت اين سؤوال پيش مي آيد كه اگر سفر رئيس جمهوري به مازندران انجام نمي شد مگر قرار نبود اعتباري براي اجراي اين پروژه ها اختصاص يابد؟ آيا اين ميزان تخصيص اعتبار، همان اعتبار مصوب سالانه اين پروژه ها نبوده كه اين بار در قالب مصوبات سفر رئيس جمهوري ساماندهي شده است؟ و اين بعبارت ديگر يعني اعتبار مضاعفي به استان تخصيص نيافته است.


* سوم؛ پيشرفت هاي پروژه هاي سفر چرا فله اي و درصدي؟!
اين يك واقعيت است كه مردم استان مي خواهند بدانند مصداق واقعي و عيني روند اجرايي تحقق وعده هاي رئيس جمهور به مازندراني ها كه در قالب مصوبات سفر تدوين شده كدام است؟


از اين رو بايد گفت؛ آنچه كه امروزه بعنوان پيشرفت هاي درصدي و فله اي از سوي مسؤولان مربوطه بويژه معاون عمراني استاندار هراز گاهي ارائه مي شود راضي كننده و منطقي نيست و نمي تواند ملاك سنجش و ارزيابي درستي از روند اجرايي مصوبات سفر را در ذهن مردم تداعي كند. چرا كه مصاديق عيني آن در فضاي جامعه قابل لمس و احساس نمي باشد.

بعنوان مثال در حالي كه مهمترين مصوبات سفر نظير اختصاص تسهيلات 30 ميليارد توماني به شهرداري ساري، يا احداث كارخانه خودرو سازي در بابل و يا پروژه ساماندهي سواحل و يا خروج زندان از مركز شهر ساري و يا تخصيص تسهيلات 400 ميليارد براي بهسازي بافت هاي فرسوده و تخصيص هاي مربوطه از محل صندوق ذخيره ارزي يا فاينانس و همچنين معلق ماندن پروژه پرطمطراق احداث پالايشگاه در استان هنوز به مرحله كلنگ زني نمادين هم نرسيده چگونه مسؤولان به خود اجازه مي دهند كه از پيشرفت 87 درصدي مصوبات سفر رئيس جمهوري در مازندران سخن بگويند؟
آيا اين گونه سخن گفتن مصداق عوامفريبي آشكار نيست؟
خلاصه كلام آنكه؛ ساكنان صبور، فهيم و هوشمند مازندران مي خواهند به فرآيند غير بهينه فرصت سوزي در روند توسعه استان پايان بخشند و با مشاركت جدي در جريان تصميم سازي ها، مديران و مسؤولان استان را در فرآيند پيشبرد اهداف و برنامه هاي توسعه ياري رسانند كه اين امر مستلزم صداقت و شفافيت بيشتر مسؤولان است. اميد است مديران استان با تكيه بر تعامل مثبت با شهروندان و پيگيري جدي مطالبات مردم استان بجاي مشغول شدن به پروژه هاي كوچك و كم بازده و ارائه آمارهاي درصدي و تبليغاتي بيشتر به پروژه هاي راهبردي و تاثيرگذار در فرآيند توسعه استان اهتمام ورزند.    ©2013 APG.ir