تعداد بازدید: 2293

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 21 آبان 1387-0:0

مطالبات جديد مازندران از رييس جمهوري

يادداشتي از:دكتر غلامعلي رنجبر،استاددانشگاه


به اميد سفر موفقيت آميز در دوره جديد براي اعضاي محترم هيات دولت و شخص رئيس جمهوري، به استحضار مي رساند در سفر قبلي تعدادي مطالبات را متذكر شده بودم كه گرچه ممكن بود براي استان و ديگران خير زيادي را در بر داشته باشد، ولي متاسفانه به دليلي بخل و كم ظرفيتي مسئول وقت دانشگاه منجر به كسر سه پايه از اين جانب و تحمل مشكلات رواني و اقتصادي ناشي از آن شد و تنها صدايي كه به گوش كسي نرسيد فريادهاي من بود. با وجود اين احساس مسئوليت وادارم مي كند كه باز هم بنويسم ولو اين بار هم ... در انتهاي اين نوشتار آن مطالبات را مجدداً ضميمه مي كنم.

در نوشتار قبلي گفتم كه با مديريت صحيح رسيدن به مطالبات مردم امري پيچيده و مشكلي نيست. آنچه از مصوبات سفر قبلي انجام شد جاي تشكر دارد و انجام نشده ها نيز نياز به پيگيري جدي دارد. ولي بسياري از درخواست ها در نوشتار قبلي وجود داشت كه مصوب نشده بود ليكن جزء مطالبات مداوم مردم ما خواهد بود. اهم مطالب به شرح زير است:

 1- آزار دهنده ترين وضعيت در بسياري از شهرهاي شمالي علي الخصوص در مركز استان وضعيت ترافيك فوق العاده شديد در طول روز مي باشد. عدم رسيدگي به كمربندي ساري و ساير شهرها در اتلاف اوقات هم استاني ها و خسارت هاي مالي و بعضاً جاني موثر بوده است.

 2- علي رغم پيگيريهاي مجدانه استاندار قبلي كه تازه به تسلط كافي در مورد مسائل استان دست يافته بود با تغيير ناگهاني و غير عقلايي مواجه شده و بازهم مازندران محل تمرين براي مديريت هاي جديد شده است. استاندار جديد با وجود سعي و تلاشي كه دارد به نظر مي رسد هنوز چيزي از كارايي را نشان نداده اند و وضعيت مديريت استان چندان مطلوب جلوه نمي كند و امور با كندي پيش رفته و صرفاً به گزارش ها بسنده مي شود. گزارشاتي كه پيدا كردن واقعيت در آنها بايد با تامل صورت گيرد.

 3- به نظر مي رسد شيوه اجراي مصوبات سفر طوري بوده كه مردم بسياري از نقاط كه مشمول استفاده از اجراي آن بودند اجراي آن را حس نكرده و تاثيري در پيشرفت امور نداشته است.

الف ـ نمونه اي از آن پروژه 9 ساله استاديوم ورزشي فوتبال شهرستان ساري است. اين استاديوم در آخرين روزهاي دولت قبل توسط آقاي مهرعلي زاده به دروغ افتتاح و در دولت شما هم چندي قبل با سر و صداي فراوان توسط آقاي علي آبادي افتتاح شد. تفاوت عملكردي از آن دوره تا كنون فقط در روشن كردن پروژوكتورهايي كه در دوره قبل نصب شده به علاوه نصب ناقص تعدادي اندك صندلي بود .ليکن همه اينها منجر به بهره برداري از اين استاديوم براي فوتبال نشده است.

ب ـ اعتباري را براي خريد زمين هاي اطراف مسجد صفوي فرح آباد كه از آثار بسيار ديدني تاريخي است در سفر قبلي به تصويب رسانديد ولي فقط يك تكه زمين كوچك در داخل محل خريداري شده كه با تبليغات زياد از آن به عنوان يك كشف تاريخي بزرگ از يك حمام قديمي ياد مي كنند تا ضعف خود را در خريد زمين هاي جلوي مسجد كه آن را به جاده اصلي متصل مي كند بپوشانند.

 تعميرات داخل مسجد كه بايد فضاي آن براي بازديدها كاملاً آماده شود نيز در طي اين مدت طولاني خبري نبود و براي مخفي ماندن از ديدها جلوي ورود افراد را براي بازديد مي گيرند تا انتقادي در انزار عمومي مطرح نشود.

 ج ـ مقرر شده بود كه مبلغ يك ميليارد تومان اعتبار براي خريد لوازم آزمايشگاهي به دانشگاههاي دولتي مازندران داده شود كه هنوز خبري و اثري از اين اعتبار در دست نيست.

 د ـ تاسيس پارك علم و فناوري در ساري جزء مصوبات برجسته آن سفر بود ولي در صحنه عمل فقط فشارها به دانشگاه تازه تاسيس كشاورزي و منابع طبيعي آورده شد و استانداري محترم مسئوليت كندي پيشرفت كار را فرافكني فرموده و به جاي گرفتن يقه وزارت علوم كه چرا موافقت اصولي را صادر نمي كنند و به جاي تامين حداقل هاي مورد نياز كه يك ساختمان با زيربناي 1500 مترمربع و زميني به وسعت 50000 متر مربع بوده است (اكنون ساختماني به وسعت 600-700 مترمربع از طرف محيط زيست استان و زمين به مساحت 20000 مترمربع قول داده شده است) عدم دستيابي به موافقت اصولي را از ضعف هاي دانشگاه بر شمرده اند.

 هـ ـ در استقلال دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري از دانشگاه مازندران به قدري بد و با تاخير و تاني عمل شد كه مسئولان دانشگاه جديد مشقات زيادي را متحمل شده و با كمبودهاي اعتباري و نيروي انساني شديدي مواجه هستند.

 دانشگاه مازندران هم حتي از دادن سهم واقعي و طبيعي اين دانشگاه از اعتبارات سال قبل به انحاء مختلف طفره رفته و سعي در مخفي نگاهداشتن اطلاعات مالي كرده است. اصل و اساس مسئله استقلال كه داشتند رديف اعتباري مستقل بود در دو دانشگاه تازه استقلال يافته صنعتي بابل و كشاورزي ساري به دو شكل كاملاً متفاوت عمل شده است كه خسارت رواني و اعتباري زيادي را متوجه دانشگاه كشاورزي ساري نموده است.

 لذا ايجاب مي كند در اين خصوص دستور اقدام جدي به وزارت علوم و سازمان مديريت براي اعمال دقت بيشتر در امور صادر فرمائيد.

و ـ از دو دستگاه اتوبوس مصوب براي دانشگاه مقرر بود يكي از آنها به دانشگاه كشاورزي داده شود كه در همين رابطه هم بد عمل شده و اتوبوس دانشگاه مازندران تحويل داده شد ولي اتوبوس دانشگاه كشاورزي هنوز اقدامي روي آن صورت نگرفته است.

 4- آقاي رئيس جمهوري از چند كارخانه بزرگ پيشنهادي در سفر قبلي يعني خودرو سازي بابل، پالايشگاه ساري و پتروشيمي ساري هيچ اقدام عملي صورت نگرفته است. سال ها است كه مازندران را به عنوان استان كشاورزي اعلام و از استقرار هر گونه كارخانه بزرگي در آن ممانعت به عمل آمده است كه اين خسارات هنگفتي را به مردم ما زده است.

 از طرفي محصولات كشاورزي از ماليات معاف بوده و نمي توان براي استان از آن درآمدي را توليد نمود و استان هاي ديگر به دليل داشتن كارخانجات فراوان از درآمدهاي استاني بالايي برخوردار هستند. دولت بايد معادل ساير استان ها به درآمدهاي استاني اين استان كمك مي كرد كه طي سالهاي پس از انقلاب از اين امر امتناع شده است.

ما با قزوين، زنجان و ... چه فرقي داريم كه آنها بيش از 100 ميليارد تومان درآمد استاني از محل كارخانجات داشته باشند ولي ما فقط حدود 10 الي 15 ميليارد تومان؟!

 5- براي تيم هاي ورزشي استان حتي يك حامي مالي قوي نمي توانيد پيدا كنيد و عملاً از منابع درآمدي شركت هاي دولتي نظير فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، صنعت نفت آبادان، پيكان قزوين و ... براي تيم داري در آن استان ها استفاده مي شود ولي مازندران از همه اين امكانات محروم و بازيكنان خوب ما به اين تيم ها جذب و در درازمدت پرورش بازيكنان خوب در اين استان به حداقل خواهد رسيد.

 6- مشكل آب شرب چه به لحاظ كيفيت و چه به لحاظ كميت در بسياري از نقاط مازندران وجود دارد و هنوز هيچ اقدام عملي براي رفع آن صورت نگرفته است. پروژه استفاده از سد شهيد رجايي براي تامين آب شرب بخي از شهرها نيز فقط در حد حرف باقي مانده است.

7- چرا سد بزرگي مانند شهيد رجايي ساخته مي شود ولي هيچ برنامه اي براي توليد برق از آن در نظر گرفته نمي شود؟

8- خسارت بزرگ ناشي از برف در استان مصيبت ايجاد كرده و بيش از 1300 ميليارد تومان برآورد خسارت شده است كه هيچ اراده اي براي جبران اين خسارات ديده نشده است. هنوز از مصيبت برف رها نشده خسارت طوفان در بخش هايي از استان مصيبت دوم را آفريد و براي جبران خسارت هاي آن هم هيچ آستين همتي بالا زده نشده است.

 9- ايجاد شهر توريستي فرح آباد در پيشنهاد قبلي به فراموشي سپرده شده است و اصلاً هيچ تيمي بريا مطالعه آن فرستاده نشده است. به نظر مي رسد بنا به دلايل فراوان غفلت در اين امر خسارت بار بوده و كشور را از بخش هايي از درآمدهاي سرشار توريستي و فرصت هاي اشتغال تا سال ها محروم خواهد نمود.

 10- به عنوان درخواست هاي جديد براي دانشگاه علوم كشاورزي ساختمان هاي زيادي مورد نياز است كه از جمله ساختمان دانشكده علوم زراعي، ساختمان دانشكده علوم دامي و شيلات، ساختمان دانشكده مهندسي زراعي، ساختمان پژوهشكده برنج و مركبات، ساختمان پژوهشكده اكوسيستم هاي خزري، ساختمان آزمايشگاه مركزي دانشگاه و ساختمان آمفي تئاتر و مركز كامپيوتر دانشگاه كه ان شاء الله مورد تصويب قرار خواهد گرفت.

 11- توسعه تعداد پروازهاي داخلي و بين المللي فرودگاهي و تقويت امكانات فرودگاه دشت ناز ساري مورد درخواست مي باشد.

12- تاسيس مركز اداري بخش فرح آباد ساري و ارتقاء سطح اين منطقه به بخش به مركزيت روستاي فرح آباد موجب ايجاد تحولي بزرگ در منطقه خواهد بود.

 13- احداث ورزشگاه در روستاي بالاي 5000 نفري فرح آباد

 14- احداث جاده كناره از بندر اميرآباد تا بندر نوشهر براي كم كردن بار ترافيكي شديد شهرهاي بزرگ.

 15- و بسياري از مواردي كه در يادداشت هاي مربوط به سفر قبلي ذكر شده بود كه ضميمه مي شود.

 در پايان اميدوار است اعضاي هيات دولت سفر خوشي را داشته باشند و در فرصت هاي باقيمانده سرعت اجراي مصوبات موجب ايجاد رونق واقعي در امور مردم بشود.

ضميمه:

يادداشتي با عنوان"سفر احمدي نژاد و مطالبات مازندران"که در  آبان ماه سال1385 نوشته شد:

 بسيار مشعوف و خوشبختيم كه پس از چندين و چند بار شنيدن خبر امدن احمدي نژاد و تكذيب آن اين دفعه گفته مي شود كه سفر قطعي است.

دستورات همكاري هاي دستگاه ها براي پشتيباني از اين سفر حكايت از قريب الوقوع بودن آن دارد. براي ما بيش از اينكه اصل سفر مهم باشد دستاوردهاي سفر اهميت دارد وگرنه ديدار احمدي نژاد از استان همانند ديدارهاي روساي محترم جمهور گذشته و خالي از لطف بودن آنها خواهد بود. سفر آقاي هاشمي به مازندران در خارج از كشور بودم و توفيق نداشتم محصول آن را بررسي نمايم ولي يادم مي آيد در سفر آقاي خاتمي قول ها و وعده هايي بسيار زياد براي هر شهر از مازندران داده شد و بلاعمل رها گرديد و فقط در حد حرف و قول باقي ماند.

 آقاي دكتر احمدي نژاد حتماً خود با زبان گويايي كه دارند اهداف سفر و ضرورت آن را خود تحليل خواهند فرمود وما بي نياز از پرداختن به آن خواهيم بود. نگاه ما نگاه مهمانداري صرف نيست، چرا كه هر يك از آقايان رسمي يا غير رسمي از سفر به مازندران لذت ها و بهره هاي لازم را برده اند و هنوز آشغالهايي را كه ناخواسته به گوشه خيابان پرت كرده اند و به جاي ظرف آشغال در كنار پارك جنگلي رها كرده و از آن بي خيال گذشته اند به دليل اينكه جايي در اين استان براي تبديل زباله ها به ثروت هاي جديد تعريف نشده فرصت جمع آوري آن پيدا نشده و اعتبار كافي براي شهرداري ها باقي نمانده كه صرفاً به اين مهم بپردازند.

آقاي دكتر احمدي نژاد دوست دارم از همين نقطه كثيف شروع كنم و مي تواند اين را به حساب بدسليقگي من بگذاريد. تقريباً قريب به اتفاق شهرها و روستاهاي مازندران براي دفع زياله هاي خود هزينه هاي زيادي را متقبل مي شوند و خود اين امر به يك آيتم مهم هزينه اي همانند هزينه آب، برق، تلفن و گاز تبديل شده است. اگر به دفع زباله ها توجه نشود دقيقاً به مهمترين مسئله بهداشتي شهروندان توجه نشده است و ساير فعاليت هاي بهداشتي در درجات بعدي اهميت قرار دارند و توجه به آنها هم بايد پس از توجه به اين امر باشد.

 وقتي به درآمد عموم مردم توجه مي شود، چند درصد آن بايد صرف دفع زباله بشود تا بتوان بدون غلطيدن به زير خط فقر زندگي نيمه راحتي را انتظار داشت؟ يكي از مطالبات ما اين است كه مركز استان را از كثافت نجات دهيد و بار مالي آن را بر روي دوش اين مردم مظلوم قرار ندهيد. انگار در اين ديار همه چيز را بايد پس از سر و صدا و بستن راهها و شلوغ كردن ها به دست بياورند وگرنه همچنان شهرهايي كه مردمش براي گرفتن حق يا ناحق خود شلوغ مي كنند از نظر دولت ارجحيت پيدا مي كنند و آنانكه همكاري و همراهي را پيشه مي كنند در مظلوميت نگهداشته مي شوند.

خود سوال فرمائيد در خصوص زباله چه تبعيضي بين بابل و ساري از جانب دولت روا داشته شده است؟ مركز استان ما هم شهر مظلومي است و هم مردمش مظلوم تر. هر شهري كه در اين استان نيروهايش قدرت مي گيرند سعي دارند امكانات را از اين شهر دريغ نمايند و حريصانه به سمت ديار خود سوق دهند و در اين راه ابايي از تعدي و تجاوز به حق و حقوق مردم مركز استان ندارند. مثال آن دستور دهيد در خصوص فقط طرح تسطيح اراضي بررسي شود كه چه بلايي بر سر آن آورده اند؟

 مهمترين عامل پيشرفت ما در استان وجود دانشگاه مادر در مركز استان بود. در سالهاي قبل از انقلاب توسط جمعي طاغوتي يك دانشسراي عالي كشاورزي در استان تاسيس شد. به دليل استقلالي كه داشت پيشرفت خودش را داشت. پس از انقلاب دستهاي خائني كه ذكر شد ابتدا آن را در حد آموزشكده تقليل موقعيت داد و آن را زير چتر دانشگاه مازندران به مركزيت بابلسر قرار داد. سپس با خون دل خوردن هاي زيادي تبديل به دانشكده شد و پس از تلاش هاي زياد به دو دانشكده ارتقا داده شد و آنگاه با چهار دانشكده به يك مجتمع تبديل گرديد ولي همچنان تحت فشار نيروهاي بابلسر از حقوق مسلم خود محروم و تحت فشار است.

از آن سال تاكنون همواره از اعتبارات اين مجتمع براي واحدهاي دانشگاه در بابلسر و بابل به بهانه هاي مختلف واحدهايي تعريف شده و ساخته شد و سر اين مجتمع بي كلاه ماند. اعتبارات آن يا در جاي ديگر مصرف شد و يا به موقع به آن داده نشد. هيچ انگيزه اي در بابلسر براي پيشرفت اين مجتمع وجود نداشت و همواره نيروهاي مركز استان دفع و نيروهاي ساير شهرستانها بر آن تحميل گرديد. اولين و قوي ترين مطالبات اين مردم استقلال كامل مجتمع از دانشگاه مازندران و اعلان رسمي تشكيل دانشگاه علوم كشاورزي طبرستان از سوي حضرتعالي مي باشد. در همين رابطه اقدامات خائنانه اي توسط تعدادي از نيروها در جهت تضعيف موقعيت اين مجتمع صورت گرفته و دانشكده دامپزشكي اين مجتمع كه سال ها در دست پيگيري بود به ناگاه به شهري ديگر به خاطر گل روي نماينده آن شهر كه اهل نفوذ بود داده شد.

به بهانه عدم تضعيف دانشگاه مادر خيانت ديگري آن هم بي موقع به مجتمع شد و آن تشكيل دانشكده كشاورزي به موازات مجتمع كشاورزي و منابع طبيعي در دانشگاه مازندران در بابلسر مي باشد.

 راستي اگر به فكر بيت المال هستيد اين ضرورت را بررسي نمائيد كه در فاصله 60 كيلومتري چه نيازي به دانشكده كشاورزي دوم بوده است؟ اينهمه سال كه تضعيف مجتمع كشاورزي توسط دانشگاه مازندران صورت گرفته كسي حرفي نزد، ولي حالا كه مي رود از يوغ اين موقعيت بيرون بيايد بايد اينگونه در جهت تضعيف بيشتر و اعمال فشار به مسئولين بالا دست كوشش شود؟

 البته مطالبات ريز و درشت دانشگاه آينده زياد است كه فعلاً به همين مقدار بسنده مي شود. جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، حرف كارآفريني در اين استان زياد زده مي شود و هر كسي كه مي آيد با انباني از پيشنهادات براي اشتغال زايي و كارآفريني تشريف مي آورند و اميدهاي فراواني در مردم اين ديار ايجاد مي كنند ولي در عمل به روز مرگي افتاده و يادش مي رود بايد براي اين جوانان كار توليد نمايند تا از بسياري از مسائل آنها را بتوان دور نمود.

 بيكاري پنهان و آشكار در اين استان بيداد مي كند و در مركز اين استان از همه جا وضع بدتر است. شايد به ظاهر تعدادي كارخانه در مركز استان وجود داشته باشد ولي در بسياري از موارد با زد وبندهايي كه بين ادارات دست اندر كار وجود داشت قاطبة كاركنان آن از شهرهاي قدرتمند و صاحب نفوذ استان آمده و قدرت تصميم گيري در دست آنها است. اين هم از معضلاتي است كه حق نيروهاي اين شهرستان را از آن دور نگهداشته و بيكاري مضاعفي را بر آن تحميل نموده اند.

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، چندين دوره است كه قول داده مي شود پلاژهاي دولتي در كنار درياي مركز استان را آزاد كرده و آن را براي استفاده عمومي به كار خواهند گرفت. به تجربه دريافته شد كه تا اداره و برنامه ريزي اين پلاژها در اختيار بخش خصوصي قرار نگيرد ساليان سال ديگر هم اتفاقي براي استفاده بهينه از آن به عمل نخواهد آمد. ابتكار انقلابي شما براي حل اين معضل بخشي از سيل بيكاران را تقليل خواهد داد و اهرم اشتغالات وابسته به توريسم را فعال تر خواهد ساخت.

 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، توجه شما به اماكن نادر تاريخي براي حفظ آنچه كه براي مردم ما به ارث رسيده است بسيار مهم است. امروز هيچ اثري در استان از مسجد فرح آباد كه متعلق به دوران صفويه است مهمتر نيست. اگرچه در اثر حمله اقوام وحشي و دولت تزار روسيه و تخريب و انفجار آنها رو به ويراني نهاد ولي بخش قابل توجهي از آن ترميم شده و بايد كه دستور تكميل سريع ان داده شود و براي نسل هاي آينده قابل عبرت باشد. عظمت اين مسجد تا حدودي به مسجد امام اصفهان شباهت دارد. به علاوه كاخ جهان نما مي رود كه از صفحه تاريخ حذف شود.

 اگرچه زمين و بقاياي ان توسط ميراث فرهنگي حفظ مي شود ولي حتي يك قدم براي ترميم آن برداشته نشده است. دستور حضرتعالي براي بررسي ويژه در اين مورد نيز بسيار ضروري است. جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، ترافيك در همه شهرهاي اين استان بيداد مي كند و بايد كه براي نجات اين شهرها دستور ويژه اي براي مطالعه صادر شود تا قبل از از دست رفتن فرصت ها اقدامات لازم در خصوص رفع گيرهاي ترافيكي اين استان به عمل آيد. نصب پل ها و تعريض راهها و چند بانده كردن آنها و ايجاد مسيرهاي كمكي جديد و ايجاد سيستم هاي روگذر و زير گذر و ... در موارد زيادي مي تواند به سبك كردن بار ترافيك كمك نمايد كه بخصوص در شرايط حضور ميليوني مسافران حياتي مي باشد.

 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، باورتان مي شود كه مازندران هم براي آب شرب و هم براي آب كشاورزي مشكل داشته باشد. گاهي انسان دردي دارد و از آن مي نالد ولي گاهي هم از درد اينكه ديگران باور نمي كنند كه او درد دارد مي نالد. به نظر ما درد دومي به مراتب پر سوزتر از درد اول مي باشد. ما از اينكه كسي باور نمي كند مشكل آب داريم و هميشه ديگران بر ما ترجيح داده مي شوند به شدت ناراحت هستيم.

چرا در مواقع خشكي تامين آب شرب شهروندان تهراني بر تامين آب كشاورزي كشاورزان مازندراني ترجيح داده مي شود؟ باورتان مي شود كه آب مركز استان با هيچ معياري قابل شرب نيست و سختي آن پدر كليه هاي شهروندان ما را در آورده است؟

خواهشمند است دستور فرمائيد به اين مسئله نيز رسيدگي شود كه از ظرفيت سد شهيد رجايي براي ايجاد يك تصفيه خانه جهت تامين آب شرب براي شهرهاي ساري، قائمشهر، كياكلا، جويبار، سورك، پلاژهاي فرح آباد، نكا و حتي بهشهر و بندر اميرآباد مطالعه صورت گيرد. جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، باور كنيد اگر بحث توريسم و اشتغالزايي و درآمد زايي آن را واقعي بپنداريد، ايجاد شهر توريستي فرح آباد ساري با استفاده از روستاهاي نزديك به هم فرح آباد، شريف آباد، سوته، طاهرآباد، حميدآباد، ولوجاء، تازه آباد سپاه، نبي آباد، ولي آباد و طوقدار ظرفيت عظيمي براي برنامه ريزي هاي توريستي در سطح بين المللي را براي اين كشور به وجود خواهد آورد كه تا سال ها استان را براي پيشتازي در اين زمينه ياري خواهد نمود.

 خواهشمند است دستور فرمائيد روي اين مسئله مطالعه شود. جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، شهر مركز استان همانند ساير مراكز استان ها از جمعيت روز بسيار بالايي برخوردار است و تعداد وسائط نقليه اي كه از شهر ها واستانهاي مختلف براي انجام امور اداري به اين مركز مي آيند بسيار زياد است و جاده هاي آن كشش اين بار را ندارند. سال ها است در دو مسير احداث كمربندي با زير گذر و رو گذر در مبادي ورودي جاده هاي اصلي مد نظر قرار گرفته است اما با اعتبارات قطره چكاني كه توسط وزارت راه براي آن در نظر گرفته مي شود تا سي سال آينده هم بعيد است به بهره برداري برسد.

 البته اين مهم قطعاً توسط نمايندگان محترم و مقامات استاني تذكر داده خواهد شد و نياز چنداني به بلند كردن صداي ناله براي آن وجود ندارد. جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، سال ها است كه با فعال شدن پروژه عظيم بندر امير آباد مسئله افزايش بار ترافيكي مسيرهاي اصلي استان مطرح شده است و مقرر بود كه مسير ثانويه اي در كنار دريا براي استفاده هاي چند منظوره احداث يا تعريض گردد. به همين منظور مسير اميرآباد به بابلسر از كنار دريا پيشنهاد گرديد كه ارتش نيز احداث پل بزرگ بر روي رودخانه تجن در نزديكي هاي محل اتصال آن به دريا را براي مسئل امنيتي ضروري مي داند.

دستور بررسي و كارگشايي شما بخش قابل توجهي از بار ترافيك ترابري سنگين را از روي جاده اصلي به آنجا منتقل خواهد نمود. مضافاً اين جاده استفاده هاي توريستي بسيار خوبي نيز خواهد داشت. جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، در زمينه مسائل كشاورزي دردهاي فراواني وجود دارد كه مديريت هاي ضعيف تحميل شده بر اين بخش نتوانسته از پتانسيل هاي عظيمي كه در اين زمينه وجود دارد استفاده بهينه اي بنمايد.

 بر شماردن پتانسيل هاي استان در زمينه كشاورزي خود بحث مفصل و مستقلي را مي طلبد كه در فضاي مناسب آن مي توان در صورت درخواست به آن پرداخت. كوتاه سخن اينكه بسياري از ظرفيت هاي صادراتي محصولات كشاورزي در اثر وجود موانع متعدد صادراتي و نبود امكانات تسريع كننده حمل و نقلي و خدمات گمركي مناسب نتوانسته خوب به بازارهاي جهاني معرفي شود و از آن به عنوان امكانات جديد ارز آوري استفاده شود. قطعاً وقتي بحث صادرات به ميان مي آيد از بحث صدور محصولات به استان هاي ديگر براي فعاليت بيشتر چرخه هاي اقتصادي كشور و تداول ثروت در بين استانها نمي شود غافل ماند.

 دولت كريمه نبايد راضي باشد كه كشاورز مازندراني به جاي دولت به مصرف كنندگان ساير استانها از جيب خودش سوبسيد بدهد و با ارائه محصول ارزان به ساير استانها از حق واقعي خودش محروم بماند. در مورد وضعيت برنج و مركبات مطالبي مبسوط در اين خصوص نوشته شد كه مي توانيد به آن مراجعه نمايد و بر اساس شعار بسيار زيبا و زيربنايي عدالت محوري با ميزان عدالت به حقوق كشاورزان مازندراني توجه نمائيد. اگر دولت حمايت مشابه با كارخانجات سازنده اتومبيل را براي برنج و مركبات هم داشته باشد، در آمد حاصله از آن مي تواند تحولي عظيم در زندگي فردي و اجتماعي شهروندان مازندراني ايجاد نمايد.

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، هر چقدر بر روي مهار آب هاي سطحي سرمايه گذاري شود مقداري به ايجاد اطمينان از مقابله با پديده خشكسالي اضافه خواهد شد. امروزه تعداد زيادي از سدهاي بزرگ و كوچك در مازندران در دست اخداث است كه تسريع عمليات آنها نياز به تزريق بموقع اعتبار و رفع گره هاي كور اداري دارد. دستور شما در اين خصوص بسيار كار گشا خواهد بود. جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، تسطيح اراضي به معني بهينه كردن مصرف آب نيز مي باشد و ورود تكنولوژي هاي جديد را به اراضي تسهيل مي نمايد. علاوه بر اين با حذف مرزهاي اضافي در عمل به سطح مورد بهره برداري اراضي افزوده مي شود و نسق اراضي نظم خوبي پيدا نموده و قابل برنامه ريزي مي شود.

 با اين اعتبارات تا ساليان سال بايد كشاورزان براي گرفتن نوبت براي تسطيح اراضي خود پشت صف قرار بگيرند و تحول در اين امر ار به تاخير و تعويق خواهد انداخت. خواهشمند است تا استقبال وجود دارد با تزريق اعتبارات لازم اين امر را تسريع بخشيد. پرداختن به خشكي نبايد ما را از پرداختن به دريا غافل نمايد. درياي مازندران نياز به تجديد حيات دارد.

حيات ماهيان آن همچنان در مخاطره مي باشد. تيم شيلاتي از مديريت قوي و خوبي برخوردار نيست و نمي تواند پاسخگوي برگشت ميزان تخريبي كه در اين دريا مي شود باشد. تقويت كارشناسان شيلاتي و برنامه ريزي براي تغذيه مناسب بچه ماهي و به وجود آوردن شرايط مناسب براي افزايش درصد زنده ماني بچه ماهي هاي رها شده در دريا نياز به سرمايه گذاري و بحث هاي كارشناسي اساسي دارد كه دستور حضرتعالي مي تواند تحرك اين بخش از كار را تشديد نمايد. از دريا به سمت جنگل بايد رفت و اين يگانه يادگار سبز و ارزشمند را به طريق بهينه اي بايد حفظ نمود.

 جنگل گوهري است كه كمتر قدر آن دانسته مي شود و اغلب تنها به بهره برداري از آن فكر مي كنند. مواظبت دائمي از جنگل و دور نگهداشتن آن از بازيهاي سياسي و زد و بندهاي عناصر قدرت براي استفاده وابستگان و سمپاتهاي آنان از موهبت خدادادي جنگل امري ضروري است. گونه هاي نادر و ارزشمند ما به همراه نقشي كه در تلطيف اكوسيستم دارد و فوائد ممتازي كه به لحاظ اقتصادي و محيط زيست دارد ارزش آن را دارد كه به رسيدن به كارسناسان بند شده در تهران، به آنهايي كه فداكارانه در حفظ، حمايت و پاسداري از آن كوشش مي كنند به همراه اعمال بهره برداري هاي كارشناسانه از جنگل و محصولات فرعي آن رسيدگي شود.

 عين همين وضعيت براي گل و گياه، ماهيان سردآبي و گرمابي، استفاده بهينه از آب بندان هاي شمال، بهينه كردن شاليكوبي ها، كمباين ها، تراكتورها و ادوات مالبند، تسهيلات لازم براي خريد بموقع و بدون معطلي محصولات توليدي، بهينه كردن كارخانجات روغن كشي، و... نيز وجود دارد. تعداد زيادي از كارخانجات تبديلي و تكميلي براي محصولات مختلف در استان نياز است. هنوز بسته بندي هاي انجام شده براي صادرات طراحي نمي شود.

دست كم گرفتن موضوع بسته بندي بهينه و عدم برنامه ريزي براي تنوع بخشي به محصولات ثانويه و ثالثيه از محصولات كشاورزي و معدني استان قابليت استان در امر صادرات محدود به عرضه محصولات تازه و زنده مي نمايد و قدرت رقابت آن را كاهش مي دهد. مضافاً اينكه از توزيع عرضه محصولات در طول فصول مختلف نيز مانع مي شود.

 تسهيل در سرمايه گذاري ها براي اين امر نيز در تقويت اشتغالزايي و ايجاد سرمايه بيشتر براي توسعه بيشتر حكايت خواهد نمود. تقويت ارتباطات فرودگاهي، خطوط كشتيراني مازندران با ساير كشورها و ايجاد خطوط مستقيم با برخي از كشورهاي متمول همسايه جنوبي ايران مي تواند در گسيل داشتن بخش قابل توجهي از گردشكران خارجي به اين استان نقش داشته باشد.

هر چه تعداد راههاي ارتباطي استان به ساير استان ها و مركز كشور بيشتر باشد تحركات بيشتري را مي توان در امور اقتصادي انتظار داشت. به همين منظور علاوه بر راههايي بسيار مهمي مثل جاده تهران شمال (كندوان، وازك بلده تهران، تنكابن قزوين، هراز، فيروزكوه) ، جاده هايي نياز است كه مركز استان را بدون نياز به عبور از شهرهايي مثل قائمشهر و بابل و آمل به تهران ارتباط بدهد. اينكار علاوه بر كاهش بار ترافيكي اين شهرها فوائد زيادي را به همراه خواهد داشت.

ايجاد يك راه ميانبر از مسير پهنه كلا يا بالاتر به زيراب كه راه جنگلي و روستايي آن وجود دارد و از زيبايي بسيار زيادي هم برخوردار است، مي تواند ترافيك سنگيني را از شرق ساري به سمت زيراب و تهران هدايت نمايد. در پايان اين نوشته ضمن آرزوي سفري خوش اين نكته را يادآور مي شود كه اين ها حداقل مطالباتي است كه به ذهن آدم بيكاره اي مثل حقير رسيده است.

 انسان هاي فكور و نمايندگان محترم مردم و مديران خود حتماً نكات ريز و درشتي را دارند كه صدها برابر بهتر و ارزشمندتر از اين مقدارك مي باشد. مثلاً ننگ است اگر بگويم در زمان طاغوت جاده مهم و توريستي ستري فرح آباد تا كيلومتر 10 چهار بانده شده و از آن زمان كه مابقي اين پروژه به انقلاب خورد و متوقف شد تاكنون با وجود قول هاي مكرر وزراء در چندين دوره هيچ اقدام جالبي روي آن صورت نگرفته و معضلات بسيار زيادي را با ترافيك سنگين در برخي از فصول ايجاد مي كند و تاكنون تلفات جاني بسيار زيادي را بر مردم منطقه تحميل نموده است. قطعاً دستور حضرتعالي براي رسيدگي به اين امر تشكر مردم را به دنبال خواهد داشت. (aranjbar1@yahoo.com)


 • دوشنبه 18 آبان 1388-0:0

  مازندران باید در زمینه گردشگری پیشرفت کند. مصوبه هایی در این رابطه برای استان بسیار مفید خواهد بود.
  پالایشگاه که در بهشهر در حال ساخت است پس بی خیال پالایشگاه ساری. اگر منظورتان دو پالایشگاه در استان است خیلی خوبه ولی با این شرایط زیست محیطی ایجاد یک پالایشگاه هم کار راحتی نبود.

  • محمود زارعپاسخ به این دیدگاه 0 0
   يکشنبه 26 آبان 1387-0:0

   این آقای محترم که نظر دادند باید متوجه باشند که در هیچ کجای ایران استانی را سراغ نداریم که مرکز آن ضعیف باشد و بدونامکانات لازم برای پشتیبانی دیگر شهرهای پیرامون ، آن استان و شهرهای اقماری ولو همطراز پیشرفتی داشته باشند. آخر از تنگ نظری باید دست برداشت. چه بخواهید یا چه نخواهید ساری مرکز استان است و لازم است مرکز که بایستی نقش مادر را داشته باشد قوی باشد تا بتواند به دیگر شهرها امکان پیشرفت را بدهد. چرا ما رشد خود میخواهیم با تضعیف دیگران عملی کنیم . یک نظر عالیتر میخواهد تا بفهمیم که بیشتر مواقع قوت ما در قوت دیگران است . یک مرکز قوی و توسعه یافته میتواند اقمار قوی و توسعه یافته داشته باشد. والله هیچ تعصبی به شهر خاصی ندارم . خودم اصالتا اهل نکا هستم اما همانند بسیاری از کارکنان دیگر شهرهای استان در مرکز استان زندگی میکنم.
   گاهی احساس میشود که کمی چاشنی حسادت در بعضی از نطرات دیده میشود که این نه بنفع ما و نه بنفع هم دین ها و هم استانی ها و ... خواهد بود.
   محمود زارع ( مازندران . ساری . سوربن )
   http://www.mzare.ir

   • چهارشنبه 22 آبان 1387-0:0

    و اذا خاطبهم الجاهلون مروا كراما

    • چهارشنبه 22 آبان 1387-0:0

     می نوشتید مطالبات ساری نه استان عزیز و مظلوم مازندران!تمام اعتبارات استان را شما حریصانه و البته خائنانه تصاحب کردید . دانشگاه مازندران از قدیم در بابلسر بوده و باید بپذیرید(هر چند برایتان سخت و.. است)این دانشگاهی جامع است و باید تمام رشته ها را داشته باشد بهتر است شما به فکر کیفیت آموزشی دانشگاه! خود باشید و نگران فاصله کم نباشید و با مظلوم نمایی حق استان را از بین نبرید و بدانید که خیلی از موانع در استان بخاطر این است که شما چوب لای چرخ توسعه این استان می گذارید


     ©2013 APG.ir