تعداد بازدید: 2754

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 6 آذر 1387-0:0

الهام:کردان با مجلسي ها فالوده مي خورد!

سخنگوي دولت گفت: رئيس‌‏جمهوري توجهي به مدرک تحصيلي کردان نداشت.


غلام حسين الهام در نشست همايش قانون‌گريزي در ايران در پاسخ به اين سوال که چرا دولت در ابتدا کردان را به عنوان وزير پيشنهادي خود براي تصدي وزارت کشور معرفي کرد؟ اظهار داشت: کردان 30 سال در اين کشور مسووليت داشته است و زماني مهمترين مسووليت را در صدا و سيما داشت و سال‌‏هاي زيادي نيز عضو کار گروه تطبيق مصوبات دولت با قانون بود و هچنين سال‌‏ها در دانشگاه آزاد استاد حقوق بوده است البته نمي‌‏دانم پايان نامه داشته است يا نه.

وي افزود: وزير شدن مدرک نمي‌‏خواهد بلکه بايد توانمندي آن کار را داشت اما براي استاد دانشگاه شدن مدرک دکترا مي‌‏خواهد و ملاک هيات علمي بودن توانمندي علمي است.

الهام با بيان اينکه کردان قائم مقام وزارت نفت بود و اتاق وي همواره محل رايزني با مجلسیان بوده است، اظهار داشت: آنها با هم فالوده مي‌‏خوردند و مشکلات کشور را حل مي‌‏کردند.

سخنگوي دولت با بيان اينکه هر کس در هر جايگاهي فرايندي براي تصميم گيري دارد، گفت: رئيس‌‏جمهور توجهي به مدرک تحصيلي کردان نداشت البته ايشان به مدارک علمي با ارزش توجه ويژه‌‏اي دارد به عنوان مثال بهبهاني را به خاطر جايگاه علمي‌‏اش تکريم مي‌‏کند.

رئيس‌‏جمهور شخصيت دانشگاهي پرتوان است و جايگاه و ارزش علم را مي‌‏داند.

وي افزود: اگر کردان راي آورد تقصير رئيس‌‏جمهور چيست، ايشان به کارايي دقت داشتند و دنبال مدرک نبودند. اگر مدرکي که کردان داشت بد است با هر کس که از اين مدارک دارند بايد برخورد شود.

وي با اشاره به اظهاراتي مبني بر اينکه رئيس‌‏جمهور در جلسه راي اعتماد به کردان از رهبري خرج کرده است، گفت: کساني که در اين جلسه بودند چنين استنباطي نداشتند و فرمايشات رهبري را به گونه‌‏اي ديگر هم مي‌‏توان استنباط کرد.(ilna)    ©2013 APG.ir