تعداد بازدید: 2185

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 11 دی 1387-0:0

65 درصد مازندراني ها از رييس جمهوري پول و وام مي خواهند!

مسئول رسيدگي به نامه‌هاي مردمي رئيس جمهور در مازندران گفت: پاسخ رئيس جمهور به نامه‌هاي مردم مازندران بهمن ماه داده مي‌شود.


عباس خميري اظهار داشت: در دور دوم سفر هيئت دولت به استان، مازندراني‌ها 130 هزار نامه به رئيس جمهور نوشتند. وي افزود: شهروندان مازندراني مي‌توانند با پاسخ نامه‌هاي خود براي پيگيري به اداره‌هاي مشخص شده مراجعه كنند. مسئول رسيدگي به نامه‌هاي مردمي رئيس جمهور در مازندران تصريح كرد: شهرونداني كه نسبت به وضعيت نامه‌هاي خود خواستار پيگيري هستند، مي‌توانند در ساري به خيابان فرهنگ جنب اداره كل تربيت بدني مازندران مراجعه كنند. وي گفت: شهروندان مازندراني در 38 درصد نامه‌هاي خود به رئيس جمهوري مساعدت و كمك مالي، 26 درصد وام و تسهيلات، 16 درصد اشتغال، سه درصد دارو و درمان، حدود سه درصد عمران و آباداني و دو درصد شكايت از دستگاه‌هاي دولتي را مطرح كردند. خميري اضافه كرد: در دور دوم سفر رئيس جمهوري و هيئت دولت به مازندران 200 كارشناس خبره، صد كاربر ورزيده، نامه‌هاي مردمي را بازگشايي، پالايش، بازبيني و ثبت رايانه‌اي كردند. به گفته وي هم‌اكنون 50 نفر در حال تفكيك و ارسال نامه به نهاد رياست جمهوري هستند. وي با اشاره به اينكه شهروندان در دور نخست سفر هيئت دولت به مازندران، 176 هزار نامه به رئيس جمهور نوشتند، گفت: تاكنون 70 درصد اين نامه‌ها پاسخ مثبت داده شد و بقيه يا بدون نام و نشاني بود و يا شكايت از دستگاه‌هاي اداري را شامل مي‌شد.(farsnews)


    ©2013 APG.ir