تعداد بازدید: 2592

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 8 بهمن 1387-0:0

ستاد اتلاف سگ‌ هم تشکيل شد!

معدوم‌سازي سگ‌هاي ولگرد در گلوگاه با تشكيل ستاد اتلاف سگ‌هاي ولگردآغاز شد.


ورود سگ‌هاي ولگرد به مناطق مسكوني موجب نارضايتي بسياري از شهروندان و روستا‌نشينان شهرستان گلوگاه را فراهم آورده است كه به ‌منظور معدوم‌سازي آنان ستادي در اين شهرستان تشكيل شد.

رمضان بابايي شهردار گلوگاه با اشاره به گزارش و اعتراض مردمي مبني بر ورود سگ‌هاي ولگرد به مناطق مسكوني و ايجاد مزاحمت و آلودگي در سطح شهر و روستاي اين شهرستان‌ افزود: به‌ همين منظور با دعوت از مسئولان مربوطه، ستاد اتلاف سگ‌هاي ولگرد تشكيل جلسه داد و طي آن مسئوليت‌هاي هر اداره مشخص شد.

 وي تصريح كرد: براي اين كار از روز 8 بهمن تا 22 بهمن براي اطلاع رساني اقدام مي‌شود. بابايي خاطرنشان كرد: مسئولان دامپزشكي، نيروي انتظامي، شبكه بهداشت و درمان‌، محيط زيست، دادستاني و شهرداري در اين امر دخالت دارند و نسبت به معرفي شكارچي، صدور پروانه براي دفن لاشه‌ها، آماده‌كردن وسايل حفاظت فردي و گندزدايي محل شكار، صدور مجوز شكار و تيراندازي، تامين نيروي انساني و در اختيار قراردادن خودرو براي حمل لاشه‌ها و تهيه فشنگ اعلام همكاري كردند.

بابايي در پايان گفت: اطلاع‌رساني عمليات معدوم‌سازي سگ‌هاي ولگرد گلوگاه به‌ عهده شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان است.(farsnews)    ©2013 APG.ir