تعداد بازدید: 5452

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 14 بهمن 1387-0:0

با تو به سر نمي شود!

در فاصله چند ماه مانده تا انتخابات دهم ؛ فاطمه واعظ جوادي-معاون آملي رييس جمهوري- برکنار مي شود.


دكتر محمد يزدي يا نسرین سلطان خواه جانشینان احتمالي فاطمه واعظ جوادي درسازمان حفاظت محيط زيست خواهند شد.

 محمد يزدي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و معاون اسبق آموزش و برنامه ريزي سازمان حفاظت محيط زيست و همچنين نسرین سلطانخواه رئيس سابق مركز امور زنان و امور خانواده و عضو سابق شورای اسلامي شهر تهران و نامزد دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، جایگزینان احتمالي خانم فاطمه واعظ جوادي، رئیس فعلي سازمان حفاظت محيط زيست و معاون رئیس جمهور خواهند شد.

 در طول هفته هاي گذشته دكتر احمدي نژاد و شيخ الاسلامي رئيس دفتر ايشان بارها نارضايتي خود را از فعاليت هاي انجام شده در آن سازمان اعلام داشته و نسبت به عملكرد خانم جوادي ابراز نارضايتي نموده اند.(asriran)    ©2013 APG.ir