تعداد بازدید: 2248

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 15 بهمن 1387-0:0

مسئولان نيامدند كه حكومت كنند-الهام

سخنگوي دولت درمحمودآباد گفت: اگر مسئولان ما به سمت فرهنگ قاروني بروند و اشرافي‌گري را دنبال كنند، يقيناً به شكست مي‌رسند.


 الهام در محمودآباد گفت: نظام سرمايه‌داري در جهان به بحران رسيد و راهي براي برون رفت از اين بحران ندارد.

وي اظهار داشت: ايران با توجه به علم و فناوري پرچم‌دار مبارزه با جور و جهل در جهان است.

 
الهام تاكيد كرد: امروز فاجعه اقتصادي در غرب و نظام سرمايه‌داري به همين لفظ تعبير مي‌شود و اين اتفاق و بحران را فاجعه‌اي بنيان برانداز مي‌نامند.


وي بيان داشت: راهي براي برون رفت از اين بحران ندارند و به‌ جد نظام سرمايه‌داري به بحران رسيده است.


سخنگوي دولت با اشاره به تاكيد معمار انقلاب به سرمايه‌داران كه به سردامداران جهان گفته بود مشكل شما مشكل فكري ا‌ست، خاطر‌نشان كرد: نظام سرمايه‌‌داري غرب به ‌‌دليل عدم توجه به اين امر از چاه به چاله افتادند.


وي اضافه كرد: امروز مي‌بينيم كه ماركسيسم كه‌ به ‌عنوان تجلي عدالت جاذبه داشت و جوان‌‌هاي ما را در پيش از انقلاب بلعيد، بي‌پايه و سراب بود و خانه عنكبوتي داشت.


الهام گفت: بعد از گذشت زماني، با شتاب بيشتري شاهديم كه انديشه‌هاي ليبراليستي نيز در حال فروپاشي‌ست.


سخنگوي دولت مجاهدت 30 ساله مسئولان و ملت براي بالندگي و سرافزاري را ستود و يادآور شد: ما در اين 30 سال خود را يافتيم و به خود بازگشتيم كه نشان داد انسان هميشه منشا تحولات، بلندي‌ها و بلند‌مرتبگي است.


وي تاكيد كرد: ما دنبال انسانيت و تحول هستيم، يعني سواد، كرامت و عمق فهم و بصيرت كه ملت‌ ما در طول انقلاب و جنگ آن ‌را ثابت كرد.


الهام با تاكيد بر اينكه انقلاب اسلامي نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان را تغيير داد، تصريح كرد: امروز با همان پيوند ملت و نظام مردم به استقبال رئيس جمهور مي‌آيند، زيرا نگاهش نگاه همين مردم است.
وي مخالفت با اشرافي‌گري را راه و رسم حاكمان نظام جمهوري اسلامي برشمرد و افزود: اگر مسئولان ما به سمت فرهنگ قاروني بروند و اشرافي‌گري را دنبال كنند، يقيناً به شكست مي‌رسند.


سخنگوي دولت خاطر‌نشان كرد: مسئولان نيامدند كه حكومت كنند، بايد حاكم باشند براي اجراي عدالت، حاكمان بستر را براي اجراي عدالت فراهم كنند و دستگاه دولتي نيز بايد به ‌‌دنبال عدالت كلان باشد و همچنين دستگاه قضايي به‌ دنبال عدالت خرد باشند.


وزير دادگستري تصريح كرد: نگاه دولت بايد در عمق روستاهاي كشور براي توسعه فراگير باشد تا سفر استاني دولت به درك عميق مشكلات مردم منجر شود.


سخنگوي دولت با اشاره به اينكه به‌ اسم كارشناس نگاه‌‌ها را محدود كردن غلط است، بيان داشت: بايد در قانون‌گذاري، برنامه‌ريزي، توزيع منابع كشور و منابع بانكي بايد عادلانه عمل شود.


وي با اشاره به اينكه اگر نگاه محدود باشد، فقط عده‌اي برخوردار، امكانات را دريافت مي‌كنند، اظهار داشت: اين مسئله عين بي‌‌عدالتي است.(farsnews)    ©2013 APG.ir