تعداد بازدید: 3123

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 22 بهمن 1387-0:0

خاطرات و مخاطرات

بیانیه انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران به مناسبت سی امین سال پیروزي انقلاب اسلامی


انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران به مناسبت سی امین سال پیروزي انقلاب اسلامی
بيانيه اي صادر کرد.متن کامل اين بيانيه را دکترعلی کریمی مله-دبير اين انجمن-براي ما ارسال کرده، که در پي آمده ست:

 ملت رشید و فهیم ایران،دانشگاهیان و دانشجویان گرانقدر

 حلول سی امین سال پیروزی انقلاب ضد استبدادی، استقلال جویانه و هویت خواه اسلامی-ایرانی را با گرامیداشت یاد و خاطره همه مبارزان و شهیدان همیشه ماندگار و بنیانگذار فقید آن، امام خمینی(ره) ارج می نهیم و بر استقامت مؤمنانه و پایداری و استواری آگاهانه شما برای پاسداشت این درخت پرثمر درود می فرستیم.

 انقلاب اسلامی بی تردید رخدادی بی نظیر است که در بحبوحه گرفتار آمدن بشریت در کویر مکاتب معنویت ستیز و دین گریز ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سکولاریسم، کمونیسم، سوسیالیسم، و حتی دینداری مردم گریز و تحجر سیاست ستیز، رویکرد مجدد به دین، معنویت، مردم و بنای سیاستی دینی را نوید داد و با شناخت علل و ریشه های واقعی نابسامانی های جهان و ایران، هوشمندانه راه رهایی را در ارائه الگوی بی بدیل سیاست ورزی از رهگذر تحقق سه آرمان و شعار محوری استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی جستجو نمود.

 اینک که رهاورد سی سال خواست و اراده و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را به نظاره می نشینیم، شایسته است در باره دستاوردهای این حضور و مجاهدت پرشکوه افتخار و در عین حال تأمل نموده و آسیب های آن را تحلیل کنیم تا این انقلاب به مثابه تجلی خواست مردم مسلمان با استواری هرچه بیشتر مسیر خویش را به سوی ایجاد جامعه آرمانی اسلام تداوم بخشد.

 عدم تعلق و تعهد حکومت استبدادی به اصول اساسی اسلام و تجربه وابستگی تمام عیار به نیروهای بیگانه هم در تصمیم گیری های مهم سیاسی و هم در تأمین نیازهای اولیه جامعه ایران علیرغم برخورداری از منابع سرشار انسانی و طبیعی، نیل به عدم تعهد به نیروهای خارجی و کسب استقلال ملی و خودبسندگی در نیازمندی های استراتژیک را به هدف اساسی انقلاب مبدل نمود که امروزه می توان گفت ملت در نیل به این هدف با پرداخت هزینه های سنگین توفیق سرشاری را بدست آورده است.

 تقویت توکل وایمان به خداوند توانا در دوران طلایی دفاع مقدس و ناکام گذاشتن دشمنان ملت در دستیابی به اهداف شوم خویش و احیای حس خودباوری ملی، و ورود به مسابقه علمی، فنی و تکنولوژیک با جهان پیشرفته نمونه هایی از آن است. استبداد خشن و قساوت نفرت انگیز حکام طاغوتی برضد مخالفین سیاسی و سرکوب بی رحمانه مردم و نادیده انگاشتن حق آنان در تعیین سرنوشت خود، به همراه اتخاذ و اجرای سیاست های اسلام ستیز موجب گردید تا آزادی، جمهوریت و اسلامیت به مثابه دیگر شعارهای بنیادین انقلاب مطرح و با راهبری امام از سوی اکثریت قاطع ملت پذیرفته شود.

در این خصوص گرچه گام های بلندی برای نهادینه سازی آزادی های اساسی شهروندان و تثبیت جمهوریت نظام برداشته شده است اما مخاطراتی چند آن را تهدید می نماید.

برخی از مهمترین این تهدیدها عبارتند از:

کم توجهی به گفتمان امام خمینی(ره) در باره اسلام سیاسی و تحریف یا نادیده انگاری اهمیت جمهوریت و نقش مردم در دیدگاه امام (ره) و تفسیر آن به عنوان امری موقتی و نمادین،

 فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی و تضعیف پایه های اعتماد مردم به نظام،

بی توجهی به سرمایه های انسانی و محروم کردن جامعه از انباشت تجربه مدیریتی،

 سیاست زدگی مفرط و مرزبندی های مصنوعی غیرالهی که به ریزش تعداد بیشتر شهروندان و معتقدان به انقلاب اسلامی از دایره علاقه مندان بدان منتهی می گردد،

تحدید شعاع انقلاب اسلامی به گونه ای که هویت انقلاب نه با موازین و معیارها بلکه با افراد تعیین شود،

تحدید زمینه های مشارکت مؤثر مردم در فرایند تعیین سرنوشت سیاسی-اجتماعی خود،

 تقلیل ارزش نقد سازنده و نصیحت مشفقانه زمامداران و کم ارزش شدن آن،

رواج فرهنگ تملق و گشایش فضا برای متملقان و فرصت طلبان بی ریشه و سکوت و انزوای منتقدان دلبسته به انقلاب و اسلام،

 میدان دادن به تارکان یا نافیان مبارزه ضداستبدادی و عزلت نشینان هنگامه مبارزه و عرصه سخت جهاد و محرم شناختن آنان و در مقابل، نامحرم شدن پیشکسوتان جهاد، ایثار و شهادت،

رواج تحجر و ظاهرگرایی دینی و سکوت یا رضایت در برابر مروجان آن،

 آلوده شدن عرصه سیاست و رقابت به اخلاق غیر دینی و غیرانسانی،

تحدید روزنه های آزادی اندیشه در محافل علمی علی رغم نیاز فزاینده جنبش نرم افزاری به آن و انحصارگرایی سیاسی در فضای دانشگاهها

و بسیاری موارد دیگر از جمله مخاطراتی است که موجودیت انقلاب اسلامی را تهدید می نماید.

 انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران امیدوار است با حضور مستمر و هوشمندانه مردم انقلابی و مسلمان ایران در همه عرصه های سیاسی تعیین سرنوشت که انتخابات حساس ریاست جمهوری دهم از جمله آن است، درخت انقلاب ریشه دارتر از گذشته گردد تا در پرتو حضور مسئولانه آنان دستاوردهای آزادی و استقلال، مردم باوری و دینمداری را نسل های آینده ارزانی دارد.

 از این رو از آحاد ملت انقلابی و مسلمان ایران انتظار دارد تا در راه پیمایی 22 بهمن امسال که با حماسه مقاومت با صلابت مردم مسلمان غزه به تأسی از مردم رشید ایران مقارن شده است، شرکت نموده و ضمن حمایت مجدد از بیداری اسلامی بر عهد وثیق خویش با آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی پای فشارند.

والسلام علی من اتبع الهدی انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران( akm102000@yahoo)


  • چهارشنبه 23 بهمن 1387-0:0

    از بيانيه جالب و پر محتواي انجمن اسلامي مدرسان دانشگاه مازندران بسيار متشكرم. اين بيانيه واقعاً به لحاظ محتوايي حرف ندارد و به زيبايي تمام نكات مورد لزوم در يك نگاه كلي به سي سال دستاورد انقلاب را هرچند بسيار مجمل در بر دارد. ليكن در انتها با فرودي نا آگاهانه از كاربرد "والسلام" همراه شده است كه براي هشيار نمودن آيندگان لازم است آن را تذكر بدهم.
    اگر يادتان باشد آقاي رفسنجاني بعد از قبول قطعنامه 578 چند نامه با صدام حسين ملعون رد و بدل كرد. در اولين نامه اي كه آقاي رفسنجاني به ايشان نوشتند، در انتهاي نامه از "والسلام علي من التبع الهدي" استفاده فرمودند. ليكن صدام حواسش جمع بود و در جوابيه خود به آقاي رفسنجاني تذكر داد كه پيامبر اعظم (ص) اين سلام را براي كفار و مشركين بكار برده بود و شما نبايد براي طرف مسلم خود از اين سلام استفاده كنيد.
    حال چه شده است كه انجمن وزين و شريف اسلامي مدرسان دانشگاه مازندران دچار غفلت شده و خلق الله مسلمان و شيعه را با اين سلام همراه مي سازد؟ اميدوار است كه از سر غفلت بوده باشد ولي اگر از روي عمد باشد صادر كنندگان بيانيه به مردم شريف ايران، مازندراني هاي عزيز و دانشگاهيان مازندران و بخصوص به اهالي انجمن اسلامي مدرسان اين دانشگاه عذرخواهي بدهكار هستند و ضمن عرض پوزش از درگاه الهي بايد از كرده عمد خود توبه نمايند. بنده حمل بر اين مي كنم كه صادر كنندگاه به اين مهم توجه نداشتند و دچار غفلت و نسيان شده اند.


    ©2013 APG.ir