تعداد بازدید: 2252

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 12 اسفند 1387-0:0

علل توافق گروه هاي فلسطيني و تشكيلات خودگردان فلسطين

يادداشتي از:دکتر سيف الرضا شهابي،کارشناس سياست خارجي-بابل


     در ميان حوادث گوناگون كه در ارتباط با فلسطين و اسرائيل به وقوع مي پيوندد، در ماه هاي اخير دو رويداد به وقوع پيوست كه به نظر مي رسد به نفع وحدت فلسطيني ها و حمايت يكپارچه سران عرب از آنان باشد:

1-حمله اسرائيل به غزه

2-انتخاب بنيامين نتانياهو از حزب افراطي ليكود به نخست وزيري اسرائيل

    يكي از اهداف پنهان حمله اسرائيل به غزه ايجاد شكاف عميق  ميان گروه هاي فلسطيني حماس و جهاد اسلامي و ساير گروه هاي جبهه مقاومت از يك سو و تشكيلات خود گردان فلسطين از ديگر سو بود . خوشبختانه فلسطيني ها بعد از كشتار بي رحمانه اسرائيل،مواضع تندي عليه يكديگر نگرفتند و برعكس ضرورت همبستگي را بيش از هر زمان احساس كردند و به سوي وحدت روي آوردند .

    دومين رويداد كه احتمالا در وحدت فلسطيني ها نقش تاثير گذارتر دارد برگزيدن نتانياهو به نخست وزيري اسرائيل است؛ زيرا افكار افراطي و نژاد پرستانه او حتي براي تشكيلات خودگردان و اعراب جبهه اعتدال هم مطلوب نمي باشد و اظهارات محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان در ديدار با  ميچل  فرستاده ويژه آمريكا به خاور ميانه مويد اين مسئله است .

محمود عباس در اين ديدار تاكيد كرد:همچنان كه در جهت تحقق صلح تلاش مي كند، حاضر به پذيرش صلح به هر قيمتي نيست و اين صلح بايد بر اساس عقب نشيني اسرائيل از اراضي اشغال شده 1967-تشكيل كشور مستقل فلسطين به پايتختي قدس شريف و حل و فصل راهكار هاي نهائي صلح ودر راس آن حق بازگشت آوارگان فلسطيني صورت گيرد .

    اظهارات فوق پاسخي است غير مستقيم به انتخاب نتانياهو به نخست وزيري و ابراز نارضايتي از اين گزينش. در همين رابطه صائب عريقات -مذاكره كننده ارشد فلسطيني- ابراز داشت : هر دولت اسرائيلي كه در آينده روي كار آيد و به راهكار تشكيل دو كشور مستقل فلسطين و اسرائيل و توافقنامه هاي قبلي پايبند نباشديا اينكه بخواهد سياست شهرك سازي ها را ادامه دهد هر گز شريك ما در روند صلح نخواهد بود.

    همچنين سران عرب و جبهه اعتدال با روي كارآمدن تندرو هائي نظير نتانياهو موافق نيستند وبا روي كار آمدن تندرو ها در دولت اسرائيل در آينده طرح هائي مانند طرح ملك عبدالله پادشاه عربستان از محور مذاكرات خارج خواهد شد.

 براين اساس اين دسته از سران عربي به اين واقعيت واقف شدند كه بهترين راهكار در وضعيت موجود اتحاد گروه هاي فلسطيني و حمايت كشورهاي عربي از اين وحدت مي باشد تا از يك سو از فشارهاي اسرائيل بكاهند و از ديگر سو جهت دستيابي به اهدافشان گام هائي اصولي بردارند.

    در عين اينكه دست يابي گروه هاي فلسطيني به چنين توافقنامه هائي آينده خوبي را نويد خواهدداد  بايد خاطر نشان كرد خيلي هم نمي توان به چنين توافق نامه هايي اميدوار بود غير از عوامل منطقه اي و فرامنطقه اي كه با چنين توافق نامه هائي موافق نيستند خود اعراب در طي سالهاي گذشته نشان دادند اهل وحدت نيستند؛ به قول سر وينستون چرچيل :" اعراب متحد شدند كه هرگز متحد نشوند!"    ©2013 APG.ir