تعداد بازدید: 1972

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 13 اسفند 1387-0:0

يک نفر در آب

پس از 11 روز مفقودي، دريا پيكر محيط‌بان بهشهري را به ساحل آورد.


 پيكر محيط‌بان حوزه استحفاظي بهشهر كه ماه گذشته در زمان انجام ماموريت در دريا غرق و مفقود شده بود، سرانجام بامداد روز يک شنبه به ساحل برگشت و بعد از ظهر ديروز تشييع شد.

رئيس اداره محيط زيست بهشهر به farsnews گفت: صبح روز 30 بهمن ماه، حميد عموزاد مهديرجي به ‌همراه دو نفر از محيطبانان در درياي بهشهر در زمان حين ماموريت و گشت بودند كه پس از تغيير شرايط جوي و با توفاني شدن دريا قصد برگشت داشتند.


ابراهيم فلاحي افزود: در اين حال قايق آنان دچار سانحه شده و واژگون مي‌شود و آنها به داخل آب مي‌افتند.
وي ادامه داد: دو نفر از محيط‌بانان در همان لحظه موفق به نجات خود مي‌شوند اما اين فرد غرق مي‌شود و تلاش همراهان وي و همچنين تلاش چند روزه گروه نجات نتيجه نداد.


وي بيان داشت: مرحوم حميد عموزاد يكي از محيطبانان جوان و اهل روستاي مهدي‌رجه گلوگاه بود كه پس از حدود به هفت سال تلاش در اداره محيط زيست بهشهر در سن 27سالگي دار فاني را وداع گفت.


  • سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 1 0
    جمعه 16 اسفند 1387-0:0

    این ها از خیر ریسان ما می باشد! که این قدر بی برنامه هستند


    ©2013 APG.ir