تعداد بازدید: 2252

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 18 فروردين 1388-0:0

کتاب کردان

مجموعه مباحث استیضاح علي کردان منتشر می شود.


 یکی از نزدیکان علی کردان وزیر سابق کشور به خبرنگار «بولتن» گفت: در این مجموعه که جمع آوری اطلاعات و مستندات آن از مدتی قبل آغاز شده نکات مهمی از مسائل علنی و پشت صحنه این رویداد سیاسی که تا کنون برای مردم و چهره های سیاسی پنهان مانده است به تفصیل بیان شده است.

زندگی سیاسی و اجتماعی، خاطرات دوران مدیریت در صدا و سیما و وزارت نفت و چگونگی انتخاب وی بعنوان وزیر کشور از دیگر موضوعات این کتاب است.

وی گفت: مهمترین بخش این کتاب استیضاح وزیر کشور دولت نهم به بیان سوابق برخی نمایندگان استیضاح کننده از جمله به سوابق نماینده ای که دارای سوابق همکاری با منافقین و با گزارش ارگان های معتبر بوده و طی سندی رسمی و با پرداخت مبلغ هنگفتی پول از دانشگاه آکسفورد مدرکی را برای خود خریداری کرده است و به همراه مستندات آن می پردازد ولی به خاطر حفظ جایگاه قانونی مجلس و نمایندگان از ذکر سایر موارد پرهیز شده است.

این منبع مطلع که مسئولیت جمع آوری و تدوین کتاب استیضاح علی کردان را به عهده دارد، همچنین افزود: در این مجموعه 2 جلدی به افشای کژی ها و ناراستی های تهیه کننده و کارگزدان اصلی صحنه استیضاح و چرایی این رفتار دور از انصاف پرداخته و با طرح سوالات مهمی در این خصوص که میتواند روشنگر افکار عمومی و نمایندگان مجلس باشد، می پردازد.

وی ادامه داد: به باور وزیر سابق کشور رای اعتماد نمایندگان مجلس و رای به استیضاح وی از حقوق قانونی نمایندگان بوده اما آنچه در این ماجرا رخ داده است فضا سازی ناحق در جامعه و بهره برداری سیاسی کارگردان این پروژه بود که بیان ناگفته های این حادثه بسیاری از حقایق را برای افکار عمومی روشن خواهد کرد.


  • شهروند طبریپاسخ به این دیدگاه 0 0
    شنبه 22 فروردين 1388-0:0

    با سلام گرچه آقای کردان ودوستانش سعی می کنند پیکر بی جان سیاسی ایشان را هر طور شده سرپا نگه دارند ولی مدیر پایگاه به نان قضیه می رسد ولو برای سفارش دهنده خبر آب نداشته باشد!


    ©2013 APG.ir