تعداد بازدید: 3185

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 19 فروردين 1388-0:0

جعفري صميمي:دولت بايد تعديل هايي در هزينه هاي خود انجام دهد

عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: حدود57 درصد از توليدات ناخالص‌ ايران‌، صرف هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي مي شود.


دكتر احمد جعفري صميمي با بيان اينكه كشور نيازمند تخصيص سرمايه گذاري مولد است، گفت: حدود57 درصد از توليدات ناخالص‌ ملي ايران‌، صرف هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي مي شود.

وي با اذعان به اينكه، عدد مذكور، نشان‌دهنده رقم بالايي از مصرف است، افزود: بر اساس آخرين آمار منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كل توليد ناخالص داخلي كشور در سال 86 ،

86177/623/2 ميليارد ريال بوده كه 46 درصد در بخش خصوصي و 11 درصد نيز در بخش دولتي مصرف شده است.

وي ادامه داد اين درحالي است كه سهم فوق، به قيمت ثابت بر مبناي سال 76 ،يعني با خارج نمودن نوسان تورم از آن برابر 67 درصد خواهد بود.

 اقتصاددان برتر كشور، هزينه هاي غيرمولد در بخش عمومي و خصوصي را عامل مهمي در ايجاد تورم دانست و تصريح كرد: تاكيد مقام معظم رهبري در اصلاح الگوي مصرف، اصلاح در هزينه ها به خصوص هزينه هاي مصرفي غير مولد است.

وي در ادامه درخصوص صرفه جويي و مصرف بهينه انرژي با اشاره به وضعيت كشور استراليا گفت: مردم اين كشور با وجود داشتن منابع عظيم انرژي با استفاده از لباس بيشتر به گرم نگه داشتن خود مي پردازند و دركشورما با افزايش درجه حرارت وسايل گرمازا و مصرف حد بالايي از انرژي اين كار انجام مي شود.

دكتر جعفري صميمي با اشاره به اينكه هزينه هاي بخش عمومي براي دولت از اهميت ويژه اي برخوردار است، گفت: دولت بايد از يك سو تعديلاتي در هزينه هاي خود انجام داده و با استفاده از سيستم قيمت گذاري مناسب‌در زمينه ارائه خدمات بخش خصوصي الگوي مصرف اين بخش را نيز اصلاح نمايد.

 وي استفاده بهينه از منابع انرژي را ،از راههاي كمك به رشد اقتصادي برشمرد و افزود: با آموزش هاي مطلوب و سياستهاي اقتصادي درست، مي توان الگوي مصرف در جامعه را اصلاح نمود. 

فرستنده خبر: مديريت روابط عمومي دانشگاه اموررسانه هاي گروهي دانشگاه مازندران - (rased1980@gmail.com)    ©2013 APG.ir