تعداد بازدید: 2176

توصیه به دیگران 1

شنبه 22 فروردين 1388-0:0

سفر و انتظار

وقتي مديران به جلسه نمي آيند...يادداشتي از:مهدی عربی مقدم،خبرنگار-بابلسر


 جلسه پیگیری مصوبات مربوط به وزارتخانه علوم ُتحقیقات وفن آوری قرار بود ساعت ۱۱ در دفتر جمشیدی    -معاون پشتیبانی استاندار- تشکیل شود.

 ۲۰دقیقه ای از وقت گذشته بود و هنوز جلسه هنوز شروع نشده بود. از آقای جمشیدی این تاخیر بعید بود.

 ظاهرا موضوع چیز دیگری بود. بالاخره رفتیم داخل اتاق وجلسه شروع شد.

جمشیدی که همیشه جلسات خود را به آرامی شروع می کند و خیلی مواظب است که چه کلماتی رابیان کند، رو به خبرنگاران کرد و گفت:"بنویسید که هیچ یک از روسای دانشگاه های دولتی به این جلسه که دعوت نامه آن یک هفته پیش ارسال شده بود، نیامدند و فقط دانشگاه مازندران معاون خود رافرستاد."

جمشیدی گفت:"من بابعضی از این آقایان رفیق هستم؛ اما الان که جای این صحبت ها نیست.اون وقت یک سری ازهمین آقایان می نشینند کنارهم و همش می گن مازندران پیشرفت نکرد و چه و چه."

 جلسه حال وهوای خبرنگاری و سوژه و درپرانتز و... به خودش گرفته بود واز اون طرف هم رستمی-دبیر پیگیری سفر- وشریف زاده-مدیرکل دفترآموزش استانداری-به جمشیدی کمک می کردند.

 معاون استاندار با تندی خاصی صحبت میرکرد. او ادامه داد:"چرا لقمه آماده را نمی تونیم قورت بدیم.پای این مصوبات رو معاون رییس جمهور امضا کرده وباید ازاین فرصت استفاده کنیم.این سستی ها کار استان راسست می کنه . آخه باید به این آقای چی بگیم؟یا مسئولیت نپذیریم ویا اینکه پذیرفتیم باید محکم قدم برداریم . این روسا باید به استاندار و وزارت خانه خودشون دراین رابطه پاسخگو باشن،چون مهندس کریمی  -استاندار- دررابطه با مصوبات با کسی تعارف نداره."

 جلسه تنها با بررسی وضعیت مصوبات مربوط به دانشگاه مازندران بعد ازنیم ساعت تمام شد. البته یادم میاد استاندار در یکی از جلسات در رابطه باسفر رییس جمهوري خاطره ای راتعریف کرد که: یه روز توی دفترش سر وصدای زیادی بود. وقتی علت رو پرسید گفتن که یه خانمی اومده ومی خواد شماروببینه وبعد اینکه اجازه داد، دید، خانمی با پای شکسته وارد اتاق کارش شد. مهندس کریمی که باحالت خاصی این خاطره رو تعریف می کرد،ادامه داد :به ایشون گفتم چی شده که استانداری روگذاشتی روی سرتون خانم ، چه کار داری بگو انجام بدم؟!

 مهندس کریمی گفت:دیدم ایشان با احترام به من گفت من اینجا کاری ندارم وفقط آمدم یه مطلبی رابه شما بگم و برم؛آقای استاندار ،شما قبل از سفر آمدید درتلویزیون و از ما مازندرانی ها خواستین که بیایم و از رییس جمهورة با آغوش گرم و باز استقبال کنیم.دیدید که ما حرف شماراگوش کردیم وآمدیم وحالا ما منتظریم که شما... arabinews@yahoo.com    ©2013 APG.ir