تعداد بازدید: 1944

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 24 فروردين 1388-0:0

صابري:موسوي،قرباني جبهه دوم خرداد شده است

رئيس شوراي هماهنگي اصولگرايان مازندران گفت: اگر امكان راي‌آوري در برابر احمدي‌نژاد وجود داشت، خاتمي كناره‌گيري نمي‌كرد.


علي صابري با بيان اينكه حضور موسوي و متحد كردن اصلا‌ح‌طلبان رقابت‌هاي انتخاباتي را به خط‌كشي‌هاي دهه 60 مشابه كرده است، اظهار داشت: در آن زمان نيز طرفداران موسوي گروه چپ بودند، اكنون نيز با ورود وي به عرصه انتخابات همگي زير چتر جبهه دوم خرداد رفته‌اند.


صابري به farsnews گفت: تمامي گروه‌هاي چپ اكنون براي كنارزدن احمدي‌نژاد و گروه راست با يكديگر متحد شده‌اند.


وي با اشاره به اينكه خاتمي مي‌دانست در برابر احمدي‌نژاد امكان راي‌آوري ندارد، تصريح كرد: معرفي موسوي به عنوان كانديداي اين اصلاح‌طلبان و حمايت مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي از وي براي مقابله با احمدي‌نژاد است.


به گفته صابري حضور موسوي براي گرفتن راي‌ اصولگرايان در برخي قشرها مانند رزمندگان و فرماندهان سابق جنگ است.


دبير جبهه پيروان خط امام و رهبري استان مازندران ادامه داد: اصلاح‌طلبان پس از دو سفر استاني به اين نتيجه رسيدند كه دوم خرداد ديگر تكرار شدني نيست و به عدم‌ راي‌آوري خود مطمئن شدند و سپس خاتمي از انتخابات كناره‌گيري كرد.


صابري با اشاره به اينكه لفظ بازگشت به اصول موسوي را نبايد اصولگرايي دانست، خاطرنشان كرد: تفكر موسوي همان اقتصاد دولتي است كه زمان نخست‌وزيرش اجرا مي‌كرد، زيرا با وجود تاكيد امام راحل براي واگذاري امور به مردم ايشان بايد پاسخ دهند كه در آن زمان چه قسمتي از امور به مردم واگذار شد.


وي با بيان اينكه طرح كوپونيسم موسوي، مصرف‌گرايي را در ايران گسترش داد، يادآور شد: در آن دوران درصد بسيار كمي از مردم اقلامي كه بعدها با كوپن واگذار ‌شد را مصرف مي‌كردند، در حالي كه اين طرح ذائقه مردم را تغيير داد و افزايش سطح مصرف را موجب شد، در حالي كه مي‌شد با توسعه اقتصاد كشاورزي نيازهاي مختلف كشور را برآورده كرد.


به گفته صابري با وجود اينكه موسوي به مجاهدين انقلاب اسلامي و مشاركت قول‌هايي داده است، وي شايد به آنها نيز عمل كند اما‌ باور اقتصاد دولتي را دارد.


دبير جامعه اسلامي مهندسين مازندران با اشاره به اينكه همان گونه كه اصولگرايان در انتخابات هشتم رياست جمهوري فعاليت چنداني نداشتند، يادآور شد: تجربه نشان داده رياست جمهوري در ايران هشت ساله است و مردم به رئيس دولت اجازه مي‌دهند تا برنامه‌هاي خود را به صورت كامل اجرا كند، بنابراين اصلاح‌طلبان نبايد اين ريسك را مي‌كردند كه فعاليت جدي در اين دوره انجام دهند.    ©2013 APG.ir