تعداد بازدید: 1983

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 14 خرداد 1388-0:0

احمدي نژاد واجد جميع خصوصيات لازمه است

بيانيه انتخاباتي جامعه اسلامي فرهنگيان مازندران


 كسي را برگزينيد كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد كند، با مردم يگانه و ‏صميمي باشد، ساده زيست باشد و خود و خانواده و نزديكانش از فساد و اشرافي‌گري و اسراف دور باشند و ‏‏... با اين شاخص ها درميان نامزدها جستجو كنيد تا آگاهانه به صالح‌ترين فرد برسيد. سپس با قصد قربت به ‏آنچه رسيديد رأي دهيد تا خداوند به شما اجر دهد. " (از فرمايشات رهبر معظم انقلاب در اجتماع مردم ‏كردستان - 22/2/88)‏

مردم عزيز و بزرگوار مازندران – فرهنگيان محترم‏

 با نزديك شدن به دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، دغدغه و نگراني ملت بزرگ ايران و ‏دلسوزان نظام اسلامي براي برپايي انتخابات سالم و تحقق انتخاب اصلح فزوني مي‌يابد. در اين ‏ايام دل‌سپردگان به راه روشن امام خميني(قده) و راهسپاران اين راه نيك دريافته‌اند كه هر نوع ‏غفلت و كوتاهي در تبيين درست اين راه در زمان كنوني، مي‌تواند براي نظام اسلامي و ‏خدمتگزاران راستين آن پيامدهاي سنگيني به همراه داشته باشد.

 از اين‌رو جامعه اسلامي فرهنگيان ‏استان مازندران با توجه به دركي كه از موقعيت خطير كنوني و نقش مهم نيروهاي مردمي ‏مخصوصا قشر فرهيخته و فرهنگيان عزيز در اين عرصه دارد، بر خود فرض ميداند كه در جهت ‏ايجاد فضاي پرنشاط، پويا و شفاف در انتخابات رياست جمهوري قدم بردارد. لذا شوراي ‏جامعه اسلامي فرهنگيان مازندران به عنوان يك تشكل اسلامي، صنفي و سياسي پس از رايزني ‏و بررسي كارشناسانه از كارنامه عملكرد دولت نهم و بررسي مطالبات فرهنگيان عزيز و به ‏خصوص معيارهاي مورد نظر رهبر معظم‎ ‎انقلاب اسلامي را نصب‌العين خود قرار داده و به دلايل ‏فراوان از جمله:

‏ ‏1-‏ مردمداري و مردمي بودن دولت كه در قالب سفرهاي گسترده استاني شكل‏‎ ‎گرفت و ‏باعث دلبستگي عميق مردم به نظام، توجه دولت به مشكلات عديده مناطق محروم و‎ ‎استحكام پيوند دولت - مردم شد.

‏ ‏2-‏ ارجاع به شعارهاي ناب انقلاب و احياء‎ ‎گفتمان امام و ارزش‌هاي ناب انقلاب كه بارها ‏مورد تحسين مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته و فصلي با شكوه از اقدامات دولت نهم ‏است

‏3- ساده‌زيستي و پاك‌دستي كه الگويي براي نظام مديريت كشور و مبناي اصلاح پاره‌اي ‏كژتابي‌ها و‎ ‎نارسايي‌ها در بدنه حاكميت شد

 ‏4- حمايت از مسلمانان مظلوم جهان و اتخاذ مواضع‎ ‎شجاعانه در برابر قدرت‌هاي زورگو، ‏نفي نظام سلطه، اعاده عزت ملي، رسايي و شفافيت در‎ ‎اغراض و اهداف جمهوري ‏اسلامي و نمايش الگوي اراده معطوف به تحقق جامعه اسلامي

 ‏5-‏ دفاع جانانه از حقوق هسته‌اي كشور كه قوام عزت، استقلال و اقتدار كشور منتج‎ ‎از آن ‏بود و گام گذاردن در مسير تعالي و پيشرفت با اتكا به خودباوري و اجتناب از‎ ‎خودباختگي و غرب شيفتگي و ملاحظات بي‌دليل و واهمه‌هاي بي‌نشان

 ‏6-‏ جهش محسوس و ماندگار در امور فرهنگي و توجه به ديدگاه صاحبان فكر و قلم براي ‏طراحي مهندسي فرهنگي‎ ‎كشور

 ‏7-‏ ‏ توجه به مطالبات فرهنگيان و اصلاح و تحول در امور‎ ‎معيشتي فرهنگيان، كارمندان و ‏بازنشستگان در طبقات مختلف اجتماعي

‏8-‏ حمايت جدي از نخبگان، تقويت روحيه پژوهشگري‎ ‎و تحقيق و تعميق با افزايش توليد ‏علم و فناوري و هدفدار كردن پژوهش‌هاي علمي براي‎ ‎تهيه نقشه جامع علمي كشور.‏

 ‏9-‏ پاسخگویی به میلیونها نامه‌ای که رئیس جمهور در سفرهای استانی از مردم دریافت کرده ‏و ايجاد تصویری از ارتباط صمیمی و مشفقانه دولت با مردم ‏ در دهمين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري برادر بزرگوار، ارزشي و رئيس جمهور مكتبي ‏جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد را به اخلاق‎ ‎نيكو و واجد جميع خصوصيات لازمه ‏رياست‌جمهوري تشخيص داده و ضمن دعوت از آحاد ملت سلحشور به حضور فعالانه و ‏مشاركت حداكثري و آگاهانه در انتخابات سرنوشت‌ساز 22‏‎ ‎خرداد و ضمن احترام به ساير ‏كانديداها و توصيه به ايشان براي احتراز از تخريب و تخطئه رقبا حمايت قاطع جامعه اسلامي ‏فرهنگيان را از كانديداتوري جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد اعلام‏‎ ‎مي‌داريم‎.‎‏ ‏

 جامعه اسلامي فرهنگيان مازندران – خرداد 88‏©2013 APG.ir