تعداد بازدید: 1879

توصیه به دیگران 1

شنبه 30 خرداد 1388-0:0

سالم ترين انتخابات دنيا را برگزار کرديم-روشن

يکي از فعالان ستاد احمدي نژاد در مازندران گفت:اگرمسئولان ستاد مهندس موسوي و كساني كه اجتماعات غيرقانوني را راه مي اندازند ملت ايران را مي شناختند، در مقابل آرا آنان تمكين مي كردند.

 


  محمدعلي روشن -دبير ائتلاف رسانه هاي حامي دكتراحمدي نژاد-گفت: افرادي كه براي دكتراحمدي نژاد فعاليت مي كردند ازهمه اقشارجامعه بودند وهمه آنها احساسات پاك شان رابا راي به احمدي نژاد به اوتقديم كردند.

بنا بر خبر رسيده به مازندنومه، اين فعال سياسي گفت: دريكي از ستادها يك راي اولي با تعصب از دكتراحمدي نژاد حمايت مي كرد ووقتي علت تعصب اوراپرسيديم گفت:"احمدي نژاد رئيس جمهوري را براي خودش نمي خواهد بلكه براي خدمت به مردم مي خواهد و وقتي مي گويند بوي رجائي آمد كاملا درست است".

 وي با بيان اينكه از اين راي دهنده سوال شد شما كه شهيدرجايي را نديدي ودوره او رادرك نكردي چطورمدعي هستي احمدي نژاد تداعي شهيدرجايي است، در جواب اظهارداشت:"شماببينيد كه اين مرد چقدر بزرگ است وعظمت دارد كه براي امثال من كه رجايي را نديده ايم با كارهاي خود بزرگي آن شهيد را متجسم مي كند".

دبيرائتلاف سراسري رسانه هاي حامي دكتراحمدي نژاد اظهارداشت: درهمين دوره ازانتخابات مردم زيادي بودند كه پس ازاعلام پيروزي قاطع دكتراحمدي نژاد به امام زاده ها ، مساجد وتكايا مراجعه كرده ونذورشان را پرداختند لذا ناديده گرفتن اين همه احساسات پاك واعتقادات خالص ناشي ازعدم شناخت اين ملت بزرگ است.

وي افزود: ازفعالان انتخاباتي ستادهاي رقبا انتظار است همانگونه كه درسال 76 اصولگرايان آراي 21 ميليوني رئيس جمهور منتخب آن زمان را پذيرفتند دراين دوره نيز به جاي شبهه افكني وجوسازي همراه با مردم در تبعيت از رهبر معظم انقلاب اسلامي دولت محترم رابراي ساختن ايران سرفراز ياري دهند.

روشن تصريح كرد: بدون شك انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري يكي از سالم ترين راي گيريهاي تاريخ ايران ودنيا بودودرحقيقت رفراندومي براي گفتن آري ديگري به نظام مقدس جمهوري اسلامي بود.    ©2013 APG.ir