تعداد بازدید: 2400

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 15 تير 1388-0:0

ياران احمدي نژاد و باران تفرقه

يادداشتي از:محمدعلي فاضلي راد 


با روندي كه سايت ها و رسانه هاي طرفدار پيروز انتخابات در پيش گرفتند به نظر مي رسد ما به سمت پيش بيني هاي دكتر رضايي نزديك تر مي شويم؛ يعني با ادامه مسير دكتر احمدي نژاد كشور به سمت لبه پرتگاه نزديك مي شود.

 البته اتكاي دولت و رئيس آن به رهبري و استفاده مثبت و مفيد از اين جايگاه مقدس اتكاي بسيار بجا و خوبي است و بايد قدر آن دانسته شود.

 قدرت براي نابود كردن رقبا و از ميدان به در كردن آنها و انتقام گيري و ايجاد صف بندي هاي خطرناكي كه آينده كشور را با مخاطرات امنيتي جدي رو به رو خواهد كرد و فرار از مسير درايت و دور انديشي وضعيت مديريت اجرايي كشور را تبديل به سياستگزاري مخاطره افزايي خواهد نمود.

توجه به منافع جناحي و جرياني به جاي منافع ملي موجب افزايش سهم محدودنگري و تنازع درون ساختاري حتي در دولت منبعث از اين پيروزي خواهد شد.

دولت مي تواند از ظرفيت اين پيروزي عظيم به بهترين نحوي بهره برداري نمايد (هرچند اعتراضات به نحوه كسب اين پيروزي به قوت خود باقي و ترديد ها در صحت آن جدي است و مبادي قانوني رسيدگي به اعتراضات فقط به صورت شكلي براي دستيابي به توجيه صحت نتايج انتخابات، اقدامات صوري در حد بازشماري ده درصد از صندوق هاي راي را انجام دادند و از تعيين سلامت آراي ريخته شده به صندوق ها، سلامت متصديان صندوق ها، مداخله جدي عناصر فرمانداري ها، و... سخني به ميان نياوردند).

در هر صورت اين ظرفيت اعلام شده بايد در مسير درستي مورد استفاده واقع شود و نبايد موجبات كينه افزايي و به رخ كشيدن هاي مغرورانه و تجويز راه اندازي هو و جنجال و ايراد برچسب هاي وابستگي به بيگانگان، خيانت، قدرت طلبي، اغتشاشگري، خونخواري و ... به مخالفاني كه به فرموده رهبري از درون نظام و جزء نيروهاي نظام هستند و تنها جرم نابخشودني آنها اعتراض به نحوه برگزاري انتخابات و نتايج منبعث از آن هست مورد استفاده قرار گيرد.

متاسفانه در فضاي كنوني تعدادي از ايادي مغرور طرف پيروز همچنان با استفاده ابزاري از قرآن و روايت و ولايت به طرد نيروهاي خودي و جناحي كردن منافع ملي و تحديد دولت و تهديد منافع ملي اهتمام ورزيده و تنها هنري را كه نياموخته اند رعايت شئون اخلاقي و حفظ حرمت انسان ها و انصاف و عدالت در رفتار با مخالفان مي باشد.

 مشي تحمل مخالفان كه رهبري بر آن تاكيد وافر دارد در قاموس رسانه هاي سرمست از پيروزي مشي مورد قبولي نيست و كيهانيان مغرور هر روزه بر آتش اين روند خطرناك مي دمند تا از حرارت آن هيچ كاسته نشود و گردانندگان رجانيوز، انصارنيوز،...و به خصوص سركار عليه خانم رجبي كه به نوعي الهام نيوز مي باشند و از الهامات غيبي براي تفرقه افكني و زدن انگ هاي جديد و توهين و افترا و هتك حرمت بزرگان و آسماني كردن يك موجود زميني آن هم در مقابل رهبري بزرگ ابايي ندارند، به عمله اين پروژه سخيف و بغرنج تبديل شده اند.

با اين وضعيت، نظام، با اين دوستان پر مدعايي كه به نام طرفداري از آن دروغ مي بندند و از اشارات مقام معظم رهبري حدس هاي يقيني ساخته و پرداخته مي كنند و علي رغم نهي هاي مستقيم چندين باره ايشان مواردي را منتسب به ايشان منتشر كرده و موجب گمراهي مردم دلباخته ولايت مي گردند و با اتكا به رضايت رهبري از نتايج حماسي انتخابات 88 مسيري غير از مشي رهبري را تبليغ مي كنند، واقعاً هيچ نيازي به داشتن دشمن ندارد.

 دوستان واقعي رهبري آناني هستند كه علي رغم داشتن دل پر خون از كاركردهاي دولت نهم و نقدهاي جدي از عدم گوش دادن به نصايح رهبري توسط رئيس دولت نهم صرفاً به دليل حمايت رهبري از روساي دولت ها و نزديك تر دانستن نظرات (نه اعمال و كاركردها) رئيس دولت نهم به نظرات رهبري لب از انتقاد از دولت فرو بسته و در حمايت از دولت آينده براي داشتن توفيق بيشتر در ارائه خدمت به مردم و حماسه آفرينان 40 ميليوني 22 خرداد 88 همت خود را به كار گرفته اند.

 دولت نبايد فضاي رسانه اي كشور را آن چنان ببندد كه جلوي هرگونه انتقادي را با ايراد اتهام وابستگي، سرسپردگي، ضديت با ولايت فقيه، مافياي قدرت و ثروت و ... بگيرد و با روش مطرود راه اندازي جنگ زرگري به اداره امور و خفه كردن منتقدان اقدام نمايد.

دولت نبايد اقدام به از كار انداختن نظرات كارشناسي در مجلس بنمايد و هر پروژه اي را كه به خيال خودش صحيح و بي نقص است با فشارهاي رواني و لابي هاي پشت صحنه و وعده و عيد و ايجاد رعب و ترس از متهم شدن به مخالفت با ولايت فقيه به تصويب برساند و يكه تاز ميدان كارشناسي تلقي شود.

 به هر حال تا قريب به دو ماه آينده چهره واقعي دولت و ديدگاه هاي مديريتي آن كاملاً مشخص خواهد شد كه آيا به صورت فراجناحي عمل خواهد كرد و يا در درون جريان راست فراگروهي رفتار خواهد داشت و يا اينكه دولت را كاملاً منقبض و بسته به صورت درون حزبي و درون جرياني انتخاب خواهد نمود.


 • پنجشنبه 25 تير 1388-0:0

  salam pesar daeei chetori?

  • دوشنبه 22 تير 1388-0:0

   متاسفم برای شما... چرا بعضی افراد برای اینکه یار ملت باشن بار ملت هستن؟ حضرت امام از شماها به عنوان مثلا روشنفکران نام میبره و صریحا سفارش کرده که از حرفهای ناامید کننده شما جماعت نادون واهمه به دل راه ندیم چرا که اسلام بی صاحب نیست.. آدم؟ همیشه افرادی میان و میرن به اسم برقراری عدالت و کمک به مردم برای آزادی و رهایی از بدبختی ولی همین افراد که شما از اون دسته هستین و من میشناسمتون خیلی خوب تا نوک دماغشون رو بیشتر نمیبینن و با مهری که خدا به چشم دلتون زده حقیقت واضح جلو چشتون رو نمیبینید.. چقدر درد به دل آدم میکنید شما!!!! مراقب آخرت خودت باش آدم

   • جامعه شناسپاسخ به این دیدگاه 0 0
    شنبه 20 تير 1388-0:0

    جناب دکتر بسیار دقیق و رسا مطالب رو بیان کردید. بهانه هایی چون تهمت به قشر معملان و فرهنگیان و.. دیگر نخ نما شده است، خوانندگان گرامی توجه کنید که اطاعت بی چون و چرا و محض از هر گروه و دسته و شخصی یعنی خریت و نادیده انگاشتن هدف اسلام که آزادی انسان از بند اسارت جور و جهالت و مطیع محض بودن دیگران است. خداوند به انسان عقل داده است و گفته است که تدبر کنید.
    داوری در مورد یک مساله را همانطور که قرآن فرموده یستمعون القول باشید، باید با شنیدن حرفهای دوطرف انجام دهید. نه اینکه یک طرف از تمام ظرفیت ها و به زور توپ و تفنگ بخواهد حرفش را به کرسی بنشاند!
    تدبر کنید و خداپسندانه داوری کنید

    • چهارشنبه 17 تير 1388-0:0

     اين روش غير مودبانه براي مجاب كردن طرف به پذيرش نظر كفايت نمي كند و به سود دولت و اخلاق عمومي نيست كه براي اثبات خود به اين گونه الفاظ پناه ببريم.

     من شخصاً تخلفات عديده اي را شاهد بودم ولي دزد نديده پادشاه است و روشي كه براي جمع آوري مدارك وجود دارد امكان اثبات را براي افراد به صفر مي رساند. مثلاً بنده فردي را در سر صندوق در جلوي كسي كه رئيس صندوق است ديدم كه با بستن نوار قرمز به تبليغ علني مشغول بود به ايشان تذكر دادم كه سر صندوق تبليغ ممنوع است ولي ايشان به همراه افرادي از سر صندوق مجتمعاً متعرض بنده شدند و با ادبياتي نظير ادبيات جنابعالي خفه ام كردند. حال آيا مي شود اين را در جايي گفت و يا كسي هست كه شهادت بدهد اين اتفاق افتاده و يا اينكه با تهديد اگر نتواني اثبات كني مفتري محسوب شده و جايت زندان است و بايد حد بر تو جاري شود كسي جرات پيگيري پيدا مي كند؟ شما از حرص زيادي كه در توهين به اينجانب به خرج داديد فرق قبيح و وقيح را از ياد برديد و انتساب توهين قبيحانه به جاي وقيحانه را به بنده داديد. معلمان و فرهنگيان آبروي جامعه هستند ولي معصو نيستند و مي توان در بين آنها هم افرادي را يافت كه دين به دنياي ديگران بفروشند. البته بنده اين را نمي خواهم يك چماقي براي خفه كردن مخالف درست كنم بلكه فقط براي باز كردن ذهن شما عرض كردم. در هر صورت اين ادبيات در روشنگري افكار عمومي تاثيري ندارد و فقط باعث تخريب اخلاق عمومي و تنش زايي در بحث مي شود.

     • سه شنبه 16 تير 1388-0:0

      با تشكر از اين يادداشت
      آقاي فاضلي راد پيش بيني بنده اين است كه درگيري شديدي را بين مجلس و دولت بر سر راي اعتماد به اعضاي دولت دهم در پيش داشته باشيم. اين قضيه هم با پا درمياني رهبر معظم انقلاب و تهاجم طرفداران رئيس جمهور در مجلس و استفاده از اهرم هاي تطميع و وعده و وعيد به تعدادي از نمايندگان پايان مي يابد و در دولت دهم قطعاً يكه تازي ها و تك روزي هاي رئيس جمهو مشهود تر خواهد بود. به نظر مي رسد درگيري هاي مديريتي موجبات روي كار آمدن عناصر جديدي را فراهم خواهد كرد كه دغدغه كمتري براي ايستادن بر سر اصول انقلابي داشته باشند و بيشتر با چاپلوسي و تملق دوست دارند موقعيت به دست آمده را حفظ كرده و در خدمت رئيس جمهور باشند. خطري كه از اين ناحيه انقلاب را تهديد مي كند بيشتر از ه خطر ديگري است و جريان حذف نيروهاي انقلابي را تحت عناويني همانند مافياي قدرت و ثروت و يا خروج از مسير عدالت و مقاومت در برابر دولت عدالت محور و با شعارهايي مانند ضد ولايت فقيه و يا ياران اغتشاش و مسائلي شبيه دزدگير 13 شدت خواهند بخشيد و ابعاد آن تا نيروهاي درجه دو و سه و پائين تر راهم در بر خواهد گرفت.

      • دوشنبه 15 تير 1388-0:0

       آقاي فاضلي؛ شما گويا خود را از پايبندان به نظام و ولايت مي دانيد. و اين امر خوبي است. برخي از انتقاداتتان به دولت وارد است اما شما چگونه اين نظام را قبول داريد در حالي كه قانون اساسي آن را قبول نداريد؟
       چگونه شما راه هاي قانوني طي شده را امري صوري مي دانيد؟ آقاي عزيز آيا شما نديد در شعبه هاي اخذ راي، اكثريت افراد شعبه را معلمان و فرهنگيان تشكيل داده بودند؟ توهين شما به اين قشر محترم و عزيز جامعه كاملا قبيحانه و به دور از ادب است. شما چگونه به معلمان و فرهنگيان جامعه كه هميشه و هميشه از مظلوم ترين اقشار جامعه اند اين اتهام را وارد مي كنيد كه انها 11 ميليون راي را به دروغ ثبت كرده اند؟ خيلي ببخشيد؛ اما شرم هم چيز خوبي است!


       ©2013 APG.ir