تعداد بازدید: 2699

توصیه به دیگران 1

شنبه 20 تير 1388-0:0

کار ، کار انگليسي هاست

‌رئيس مجمع نمايندگان مازندران گفت:حوادث و اغتشاشاتي كه بعد از انتخابات در كشور اتفاق افتاد، برگ ديگري از شرارت انگليس است.


احمد‌علي مقيمي امروز اظهار داشت: ملت ايران از دوران صفويه تاكنون شاهد دخالت‌ها و توطئه‌آفريني‌هاي استعمار پير انگليس در مراحل گوناگون بوده است.


وي افزود: مطالعه تاريخ تحولات ايران بدون توجه به شرارت‌هاي استعمار پير انگليس امكان‌پذير نيست و نه تنها ايران بلكه تمام مردم منطقه خاورميانه و شرق آسيا همچمنان با آثار و پيامدهاي دخالت‌هاي انگليس مواجه هستند.


نماينده مردم نكا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: بررسي ابعاد گسترده دخالت‌هاي استعمار پير در امور ايران امكان‌پذير نيست اما تنها اشاره‌ و مرور گذاري بيانگر واقعيت تلخي است كه ملت ايران همواره از سوي انگليس زيان‌ها و صدمات غير قابل جبراني را متحمل شده است.


وي تصريح كرد: نقش انگليس در واقعه تنباكو در دوره قاجاريه، تلاش براي به شكست كشاندن نهضت مشروطه، تحميل قراردادهاي متعدد استعماري به ايران، همدستي با روسيه تزاري در جدا كردن بخش‌هاي عمده‌اي از سرزمين‌هاي شمال ايران از سرزمين مادري، حمايت از حكومت فاسد و وابسته قاجار، مقابله با نهضت بيداري ايرانيان و بستن تومار سلسله قاجار و روي كار آمدن رضاخان تنها نمونه‌اي از مداخلات انگليس در امور ايران در دوره قاجاريه هستند كه عامل اصل عقب ماندگي ايران محسوب مي‌شوند.


مقيمي اظهار داشت: ظهور فرقه بهائيت در ايران در دوره قاجار يكي از توطئه‌هاي استعمار پير در مقابله با دين اسلام بوده كه عناصر اين فرقه ضاله در شرايط كنوني گردانندگان اصلي شبكه تلويزيوني بي بي‌سي فارسي محسوب مي‌شوند.


وي گفت: اهداف انگليس در روي كار آمدن رضاخان و كسب قراردادهاي نفتي عظيم به منظور غارت منابع ايران و سپس بركناري رضاخان نيز حكايتي ديگر از دخالت‌هاي انگليس در تاريخ تحولات ايران دارد كه به لحاظ منطقه‌اي نيز دخالت‌هاي انگليس در خاورميانه صدمات جبران ناپذيري به جهان اسلام و مسلمانان تحميل كرده است.


وي ادامه داد: در مقابل مبارزات مردمي شكل گرفته در كشورهاي منطقه با دخالت‌هاي انگليس نيز اگر چه هزينه‌هاي سنگيني بر ملت‌هاي منطقه تحميل كرده اما بيانگر مخالفت‌ها و مبارزات جدي ملت‌ها در مقابله با شرارت‌هاي استعمار پير بوده است كه در ايران نيز شاهد آن هستيم.


رئيس مجمع نمايندگان مازندران به دخالت‌هاي انگليس در كودتاي 28 مرداد اشاره كرد و افزود: در مقابله با نهضت مردمي ايران براي رهايي صنعت نفت از دست استعمارگران هيچ‌ گاه از خاطره تاريخي ملت ايران پاك نمي‌شود، كد رمز عمليات كودتاي 28 مرداد توسط همان شبكه رايدويي شبكه بي‌بي‌سي پخش شد كه در روزهاي اخير نيز آتش بيار اصلي اغتشاشات در تهران بوده است.


وي خاطر نشان كرد: با پيروزي انقلاب اسلامي اگر چه ملت ايران براي هميشه به حضور بيگانگان در ايران پايان داد اما در سه دهه گذشته هموراه شاهد شرارت‌هاي لندن در مقابل جمهوري اسلامي ايران بوده است و در طول هشت سال جنگ تحميلي انگليس يكي از حاميان اصلي ديكتاتور سابق عراق در ابعاد اقتصادي، نظامي و سياسي بوده است.


مقيمي ادامه داد: اسناد منتشره نشان مي‌دهد كه 24 شركت انگليسي با عنوان‌هاي ارسال محصولات كشاورزي به عراق انواع تجهيزات و دول مربوط به ساخت سلاح‌هاي شيميايي را با هدف به كارگيري عليه ايران در اختيار ديكتاتور سابق عراق قرار دادند، انگليس همراه با ديگر دول غربي نه تنها پيشرفته‌ترين تجهيزاتن نظامي را در اختيار عراق قرار داده بود بلكه همواره با آمريكا در منفعل نگه‌داشتن نهادهاي بين‌المللي به ويژه سازمان ملل متحد در قبال جنگ تحميلي نقش عمده‌اي ايفا كرد.


وي اظهار داشت: پس از جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي و توسعه ايران نيز استعمار پير بريتانيا همسو با آمريكا در تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي ايران مشاركت كرد تا از ظهور ايران به عنوان كشور خودكفا و مستقل جلوگيري به عمل آورد.


نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي راه‌اندازي سناريو طراحي شده سلمان رشدي مرتد براي مقابله با جهان اسلام، تلاش لندن براي كسب رهبري سياست‌هاي ضد ايراني در اتحاديه اروپا، نقش اين كشور در به شكست كشاندن مذاكرات فراگير ايران و اتحاديه اروپا، نقش‌آفريني اين كشور در به شكست كشاندن مذاكرات هسته‌اي ايران و اتحاديه اروپا و كشاندن موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، اقدام دولتمردان لندن در خارج كردن نام گروهگ تروريستي منافقان از فهرست گروه‌ه تروريستي، اقدام انگليس در آموزش عوامل تروريستي و اعزام آنان براي آتش افروزي و تحركات تروريستي در استان خوزستان در دو سال گذشته را نمونه‌اي ديگر از اقدامات شرارات آميز لندن براي ضربه زدن به ملت ايران عنوان كرد.


وي تصريح كرد: در يك سال اخير نيز لندن با بهره‌برداري از عناصر ضاله بهائيت شبكه تلويزيويني فارسي بي بي‌سي را با هدف تفرقه‌افكني، ايجاد شكاف ميان گروه‌هاي سياسي، دلسرد كردن مردم از نظان اسلامي و ناكارآمدي نظام جمهوري اسلامي تاسيس كرد تا به زعم خود جمهوري اسلامي ايران را درگير مسائل داخلي كند تا از ظهور ايران به عنوان قدرت منطقه‌اي موثر جلوگيري كند.


مقيمي گفت: نكته قابل تحمل اين است كه همزمان با گرم شدن تنور رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري در ايران ساعت برنامه‌هاي شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي به دو برابر افزايش يافت كه بررسي عملكرد اين شبكه در سه ماه گذشته به ويژه حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري و اعترافات عناصر دستگير شده وابسته به انگليس حاكي از اين واقعيت است كه اين شبكه آتش‌بيار اصلي اغتشاشات اخير در تهران بوده است.


وي ادامه داد: همسو با برنامه‌هاي شبكه مذكور، سفارت انگليس در تهران نيز با آموزش و اعزام عناصر فريت خورده در ميان تظاهرات مردمي نقش عمده اي را در ايجاد اغتشاشات، آتش كشيدن مغازه‌ها و ايجاد درگيري ايفا كرده است.


مقيمي خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه دلخوش كردن واشنگتن و لندن به عده‌اي محدود از عناصر تروريستي و فرصت‌طلب و فريب خورده براي راه‌انداختن به اصطلاح انقلاب رنگي در ايران اگر چه حاكي از عمق كينه و دشمني آنان به نظام جمهوري اسلامي ايران است اما تاييدي بر اين واقعيت است كه آنان هنوز قادر به درك پيام ملت ايران نبوده و يا خود را به ناداني زده‌اند.(farsnews)    ©2013 APG.ir