تعداد بازدید: 2923

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 28 تير 1388-0:0

تجارت خارجی استان ؛ توسعه و پیشرفت یا رکود و پسرفت؟

پيرامون نمايشگاه بين الملي قائم شهر و حاشيه هاي تجارت خارجي مازندران(يادداشت رسيده)


 ازجمله اموری که دولت نهم همواره درساماندهی آن تاکید داشت موضوعات مهم تجارت داخلی و خارجی است که توسعه بازرگانی در این دولت درکنار مبارزه با فساد ، اشرافیگری ، رانت خواری وبی عدالتی کاملا محسوس و مشهود بود.

 استان مازندران هم در دولت ارزشی دکتر محمود احمدی نژاد از مواهب این دولت در بخش های صنعتی ، کشاورزی و بازرگانی بهره مند بوده است تا ان شاءالله با تحقق کامل مصوبات دولت نهم درهمه بخشها ، رونق اقتصادی چشمگیری در مازندران مشاهده شود.

یکی از ضروری ترین مباحث استان مازندران نمایشگاه بین المللی قائم شهر است که سالها مردم ، مسئولان و رسانه ها را درگیر خود کرده و همچنان باید گفت که اندر خم یک کوچه مانده است.

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قائم شهر با گذشت سالها هنوز ازمشکلاتی نظیر فقدان پروانه ، اختلاف باشهرداری و آب منطقه ای درگیر است و این درحالیست که علاوه بر 100 میلیون تومان کمک ویژه وبلاعوض ابتدائی برای راه اندازی این نمایشگاه ، مبلغ 250 میلیون تومان هم به همان سبک، اخیرا به نمایشگاه پرداخت شده است.

  پرداخت اخیر بايست براساس مصوبه دولت محترم درسفر به مازندران می بود اما مصوبه مورد نظر شرایطی را برای پرداخت مد نظر قرار داد که علی الظاهر بدون تحقق شرایط ، معاونت تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان نسبت به پرداخت آن اقدام کرد.

 آنچه که نگارنده از مصوبه می داند این است که باید پس ازمشاهده پیشرفت فیزیکی محسوس و اصلاح ترکیب هیات مدیره نمایشگاه ، پرداخت بلاعوض صورت می گرفت؛ در حالی که آنچه که باید ازآن پیشرفت محسوس فیزیکی نام برد خبری نیست.

از طرفی اصلاح ترکیب هیئت مدیره هم در هیچ یک از رسانه ها انعکاس نداشته که می توان استنباط داشت : اصلاح وتغییری صورت نگرفته است وهنوز شرکت نمایشگاههای بین المللی قائمشهر سهامی عام نشده است تا بتواند از کمکهای بلاعوض دولت اسلامی بهره مند باشد.

 آنچه که دراین مهم موردنظراست نقش سازمان بازرگانی وبه طور اخص معاونت تجارت خارجی سازمان است که بدون شک با سیاستهائی که دولت جناب آقای احمدی نژاد در حوزه تجارت خارجی با هدف توسعه دارد لازم است فردی که دراین جایگاه گمارده می شود بسیارکاردان وباتقوا باشد تا ضمن آن که ازعهده اموربه خوبی برآید، ناظرلایقی هم برای جلوگیری ازتخلفات احتمالی باشد.

 البته در همین جا ذکر این نکته ضرورت دارد که از ظواهر امر استنباط می شود ریاست سازمان درمازندران برای خارج کردن موضوع نمایشگاه از وضعیت فعلی وبه سرانجام رساندن آن باجدیت وعلاقه آن را پیگیر بوده که درجای خود قابل تامل واحیانا قدرداني نیز باشد.

اکنون این سوالات هم درذهن نگارنده متبادراست که سازمان بازرگانی چه نظارتی برنمایشگاه ها دارد که طبق مجوز عمل می کند یاخیر؟

آیا نظارتی در خصوص صدورمجوزهای نمایشگاهی وجودداشته ودارد؟چراکه شنیده ها حاکی ازبروزتخلفات احتمالی درزمان برپائی نمایشگاه هاست.

تاکید می شود دراین نگارش به دنبال تنویر افکاریم تا نتیجه آن کمکی باشد برای دولت دهم به ریاست یک بسیجی نترس ، شجاع ، ظلم ستیز وعدالت محوربنام محموداحمدی نژاد برای توسعه بازرگانی خارجی استان شهیدپرورمازندران.

 البته این سوال هم مطرح است که آیا حساب رسمی نمایشگاه درمازندران است یا دربانکهای تهران وگردش پولی یک سرمایه کلان وثابتی از مردم استان بنام نمایشگاه بین المللی که به واقعیت می تواند کمکی برای رونق اقتصادی مازندران باشد فی الواقع درخدمت استان است یا خیر؟

 حال واقعا نقش نظارتی بازرگانی دراینجاچیست؟! مبلغی که بلاعوض پرداخت شده درکجاهزینه گردیده ومجری طرح خودش چقدرهزینه نموده است؟

 این مهم را در حوزه تجارت خارجی مازندران باید در کنار صدور انواع مجوزها ، برگزاری نمایشگاهها ، پرداخت مشوقها وجوایز صادراتی وکمکهای بلاعوض واعزام هیئتهای تجاری به طوردقیق ، دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار دهند که از جمله آن سفر سال 86 به ازبکستان و حواشی سنگینی که آن سفر داشت قابل فراموشی نیست.

هیئتی هم چندی قبل، از این حوزه به عربستان عزیمت کرد که بیشتر به هیئت خانوادگی وتفریحی شباهت داشت تا تجاری وتخصصی ، چون اگرهیاتی که به نام تجاری به جایی می رود باید بازتابی داشته باشد که انعکاسی ازآن سفردر رسانه ها دیده نشد، حال بماند شرکتی که متولی سفر آن هیات شد درتهران بود درحالی که شرکتهایی قوی تر از آن درمازندران حضوردارند .

به نظر می آید با مجموعه اطلاعاتی که درحال حاضرازتجارت خارجی استان وجود دارد ،عملکردی متناسب با اصول وروشهای دولت عدالت محوردکتراحمدی نژاد رانشان نمی دهد والبته اگر اطلاعات نویسنده ناقص می باشد قطعا رسانه های استان همان گونه که محبت می کنند وزحمت انعکاس این نقد را متقبلند ، اطلاعات کامل تر راهم منعکس خواهند نمود.

در خاتمه تاکیدمی شود که جزئیات مربوط به برخی سفر هیئتها و... درصورت نیاز منعکس خواهد شد اما فی الانصاف قصد وهدف ازاین نگارش ، گشودن دروازه ای است برای آنکه بدون مغایرت با اصول دولت مکتبی دکتراحمدی نژاد ، مازندران در تجارت خارجی توسعه چشمگیری را به خود ببیند.    ©2013 APG.ir