تعداد بازدید: 2470

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 31 تير 1388-0:0

توصیه‌های یوسف‌نژاد به احمدی‌نژاد

نماينده ساري گفت: احمدی‌نژاد باید به یاد داشته باشد كه ممیزی نهایی در مجلس صورت می‌گیرد.


علی‌اصغر یوسف‌نژاد -عضو كمیسیون صنایع مجلس- در تشریح شرایط عمومی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای دولت دهم به لزوم برخورداری از تعهد و تخصص و همفكری با احمدی‌نژاد اشاره كرد و افزود:«به عنوان نمایندگان عضو كمیسیون‌های تخصصی انتظار داریم تا رئیس‌جمهور وزرایی با توانمندی مدیریتی و برخوردار از تجربه مرتبط با حوزه كاری هر وزارتخانه به مجلس معرفی كند. افرادی كه از تدبیر كافی برای اداره امور برخوردار باشند.»

نماینده ساری در گفتگو با ilna ادامه داد:«انتخاب افراد متعهد و متخصص و منطبق با معیارهای مذكور اما معتدل ارجحیت دارد به انتصاب وزرایی ضعیف و بی‌تجربه اما منطبق با افكار رئیس‌جمهور.»

وی به رئیس‌جمهور توصیه كرد تا فضای تصمیم‌گیری خود را گسترش داده و افرادی با دیدگاه‌های مختلف را در كابینه خود جای دهد.

یوسف‌نژاد با بیان اینكه رئیس‌جمهور در انتخاب وزرا مختار است، ادامه داد:«البته احمدی‌نژاد باید به یاد داشته باشد كه ممیزی نهایی در مجلس صورت می‌گیرد و نمایندگان به وزاری ناكارآمد رای اعتماد نخواهند داد.»

عضو فراكسیون اقليت در پاسخ به اینكه اگر وزرای كنونی بار دیگر به مجلس معرفی شوند، چند درصد آنها رای اعتماد خواهد گرفت؟، گفت:«به نظر نمی‌رسد كه بیش از 50 درصد آنها بتوانند بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرند.»

عضو كمیسیون صنایع مجلس با تاكید بر تقویت تیم اقتصادی دولت، بیشترین تغییرات الزامی در این بخش را توصیه كرد و افزود:« با توجه به رشد تورم و بیكاری و ركود صنعت تولید و مسائل به وجود آمده در تسهیلات بانكی، گردش پولی و رشد اقتصادی، امیدواریم تیم اقتصادی متعهد و منسجمی به مجلس معرفی شود.»

وی با اظهار تاسف از اینكه دولت نهم فاقد چنین تیم اقتصادی منسجمی بود، ادامه داد:«به همین دلیل شاهد تغییرات پیاپی در حوزه ریاست بانك مركزی و وزرای اقتصاد و صنایع بودیم.»

یوسف‌نژاد در پایان به دولت توصیه كرد تا از افكار كمیسیون‌های تخصصی در مورد فاكتورهای مورد نظر برای انتخاب وزرا استفاده كند و به این ترتیب مشورت‌پذیری خود را به منصه ظهور درآورد چراكه هرچقدر دایره مشورت‌پذیری دولت گسترده‌تر باشد مردم نفع بیشتری خواهند برد.    ©2013 APG.ir